Νηπιαγωγείο - Έναν Μύθο θα σας πω

.

Φέτος, ασχοληθήκαμε με το πρόγραμμα 

πολιτιστικών θεμάτων «Ένα μύθο θα σας πω». Το πρόγραμμα εξελίχθηκε καθ’ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. >>>>