ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ ΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16-17 -camera-2

00DSCN4095.JPG 00DSCN4096.JPG 00DSCN4097.JPG 00DSCN4098.JPG 00DSCN4099.JPG 00DSCN4100.JPG 00DSCN4101.JPG 00DSCN4102.JPG 00DSCN4103.JPG 00DSCN4104.JPG 00DSCN4105.JPG 00DSCN4106.JPG 00DSCN4107.JPG 00DSCN4109.JPG 00DSCN4110.JPG 00DSCN4111.JPG 00DSCN4112.JPG 00DSCN4113.JPG 00DSCN4114.JPG 00DSCN4115.JPG 00DSCN4116.JPG 00DSCN4117.JPG 00DSCN4119.JPG 00DSCN4120.JPG 00DSCN4121.JPG 00DSCN4122.JPG 00DSCN4123.JPG 00DSCN4124.JPG 00DSCN4125.JPG 00DSCN4126.JPG 00DSCN4127.JPG 00DSCN4128.JPG 00DSCN4129.JPG 00DSCN4130.JPG 00DSCN4131.JPG 00DSCN4132.JPG 00DSCN4133.JPG 00DSCN4134.JPG 00DSCN4135.JPG 00DSCN4136.JPG 00DSCN4137.JPG 00DSCN4138.JPG 00DSCN4139.JPG 00DSCN4140.JPG 00DSCN4141.JPG 00DSCN4142.JPG 00DSCN4143.JPG 00DSCN4144.JPG 00DSCN4145.JPG 00DSCN4146.JPG 00DSCN4147.JPG 00DSCN4148.JPG 00DSCN4149.JPG 00DSCN4150.JPG 00DSCN4151.JPG 00DSCN4152.JPG 00DSCN4153.JPG 00DSCN4154.JPG 00DSCN4155.JPG 00DSCN4156.JPG 00DSCN4157.JPG 00DSCN4158.JPG 00DSCN4159.JPG 00DSCN4160.JPG 00DSCN4161.JPG 00DSCN4163.JPG 00DSCN4164.JPG 00DSCN4165.JPG 00DSCN4166.JPG 00DSCN4167.JPG 00DSCN4168.JPG 00DSCN4169.JPG 00DSCN4170.JPG 00DSCN4171.JPG 00DSCN4172.JPG 00DSCN4173.JPG 00DSCN4175.JPG 00DSCN4177.JPG 00DSCN4178.JPG 00DSCN4179.JPG 00DSCN4180.JPG 00DSCN4181.JPG 00DSCN4182.JPG 00DSCN4186.JPG 00DSCN4187.JPG 00DSCN4188.JPG 00DSCN4189.JPG 00DSCN4190.JPG 00DSCN4191.JPG 00DSCN4192.JPG 00DSCN4193.JPG 00DSCN4194.JPG 00DSCN4195.JPG 00DSCN4196.JPG 00DSCN4197.JPG 00DSCN4198.JPG 00DSCN4199.JPG 00DSCN4200.JPG 00DSCN4204.JPG 00DSCN4205.JPG 00DSCN4206.JPG 00DSCN4207.JPG 00DSCN4210.JPG 00DSCN4211.JPG 00DSCN4212.JPG 00DSCN4214.JPG 00DSCN4215.JPG 00DSCN4216.JPG 00DSCN4217.JPG 00DSCN4218.JPG 00DSCN4219.JPG 00DSCN4220.JPG 00DSCN4221.JPG 00DSCN4222.JPG 00DSCN4223.JPG 00DSCN4224.JPG 00DSCN4225.JPG 00DSCN4226.JPG 00DSCN4227.JPG 00DSCN4228.JPG 00DSCN4229.JPG 00DSCN4230.JPG 00DSCN4233.JPG 00DSCN4234.JPG 00DSCN4235.JPG 00DSCN4236.JPG 00DSCN4237.JPG 00DSCN4238.JPG 00DSCN4239.JPG 00DSCN4240.JPG 00DSCN4241.JPG 00DSCN4242.JPG 00DSCN4243.JPG 00DSCN4244.JPG 00DSCN4245.JPG 00DSCN4246.JPG 00DSCN4247.JPG 00DSCN4248.JPG 00DSCN4249.JPG 00DSCN4250.JPG 00DSCN4251.JPG 00DSCN4252.JPG 00DSCN4253.JPG 00DSCN4254.JPG 00DSCN4255.JPG 00DSCN4256.JPG 00DSCN4257.JPG 00DSCN4258.JPG 00DSCN4259.JPG 00DSCN4260.JPG 00DSCN4261.JPG 00DSCN4262.JPG 00DSCN4263.JPG 00DSCN4264.JPG 00DSCN4266.JPG 00DSCN4267.JPG 00DSCN4268.JPG 00DSCN4270.JPG 00DSCN4271.JPG 00DSCN4273.JPG 00DSCN4274.JPG 00DSCN4275.JPG 00DSCN4276.JPG 00DSCN4277.JPG 00DSCN4278.JPG 00DSCN4279.JPG 00DSCN4280.JPG 00DSCN4281.JPG 00DSCN4282.JPG 00DSCN4283.JPG 00DSCN4284.JPG 00DSCN4285.JPG 00DSCN4286.JPG 00DSCN4287.JPG 00DSCN4288.JPG 00DSCN4289.JPG 00DSCN4290.JPG 00DSCN4294.JPG 00DSCN4296.JPG 00DSCN4297.JPG 00DSCN4298.JPG 00DSCN4299.JPG 00DSCN4300.JPG 00DSCN4301.JPG 00DSCN4302.JPG 00DSCN4303.JPG 00DSCN4304.JPG 00DSCN4305.JPG 00DSCN4306.JPG 00DSCN4307.JPG 00DSCN4308.JPG 00DSCN4309.JPG 00DSCN4310.JPG 00DSCN4311.JPG 00DSCN4312.JPG 00DSCN4313.JPG 00DSCN4314.JPG 00DSCN4315.JPG 00DSCN4316.JPG 00DSCN4317.JPG 00DSCN4318.JPG 00DSCN4319.JPG 00DSCN4321.JPG 00DSCN4322.JPG 00DSCN4323.JPG 00DSCN4326.JPG 00DSCN4327.JPG 00DSCN4328.JPG 00DSCN4329.JPG 00DSCN4330.JPG 00DSCN4331.JPG 00DSCN4332.JPG 00DSCN4333.JPG 00DSCN4334.JPG 00DSCN4335.JPG 00DSCN4336.JPG 00DSCN4337.JPG 00DSCN4338.JPG 00DSCN4341.JPG 00DSCN4342.JPG 00DSCN4343.JPG 00DSCN4344.JPG 00DSCN4345.JPG 00DSCN4346.JPG 00DSCN4347.JPG 00DSCN4348.JPG 00DSCN4349.JPG 00DSCN4350.JPG 00DSCN4351.JPG 00DSCN4352.JPG 00DSCN4353.JPG 00DSCN4354.JPG 00DSCN4355.JPG 00DSCN4356.JPG 00DSCN4357.JPG 00DSCN4358.JPG 00DSCN4359.JPG 00DSCN4360.JPG 00DSCN4361.JPG 00DSCN4362.JPG 00DSCN4363.JPG 00DSCN4364.JPG 00DSCN4365.JPG 00DSCN4366.JPG 00DSCN4367.JPG 00DSCN4368.JPG 00DSCN4369.JPG 00DSCN4370.JPG 00DSCN4371.JPG 00DSCN4372.JPG 00DSCN4373.JPG 00DSCN4374.JPG 00DSCN4375.JPG 00DSCN4376.JPG 00DSCN4377.JPG 00DSCN4378.JPG 00DSCN4379.JPG 00DSCN4380.JPG 00DSCN4381.JPG 00DSCN4382.JPG 00DSCN4383.JPG 00DSCN4384.JPG 00DSCN4385.JPG 00DSCN4386.JPG 00DSCN4387.JPG 00DSCN4389.JPG 00DSCN4390.JPG 00DSCN4392.JPG 00DSCN4393.JPG 00DSCN4394.JPG 00DSCN4395.JPG 00DSCN4396.JPG 00DSCN4397.JPG 00DSCN4398.JPG 00DSCN4400.JPG 00DSCN4402.JPG 00DSCN4403.JPG 00DSCN4405.JPG 00DSCN4406.JPG 00DSCN4407.JPG 00DSCN4408.JPG 00DSCN4410.JPG 00DSCN4411.JPG 00DSCN4413.JPG 00DSCN4414.JPG 00DSCN4415.JPG 00DSCN4416.JPG 00DSCN4420.JPG 00DSCN4421.JPG 00DSCN4422.JPG 00DSCN4423.JPG 00DSCN4424.JPG 00DSCN4425.JPG 00DSCN4427.JPG 00DSCN4428.JPG 00DSCN4430.JPG 00DSCN4431.JPG 00DSCN4432.JPG 00DSCN4433.JPG 00DSCN4434.JPG 00DSCN4435.JPG 00DSCN4436.JPG 00DSCN4437.JPG 00DSCN4438.JPG 00DSCN4439.JPG 00DSCN4440.JPG 00DSCN4441.JPG 00DSCN4442.JPG 00DSCN4443.JPG 00DSCN4444.JPG 00DSCN4445.JPG 00DSCN4446.JPG 00DSCN4447.JPG 00DSCN4448.JPG 00DSCN4449.JPG 00DSCN4450.JPG 00DSCN4451.JPG 00DSCN4452.JPG 00DSCN4453.JPG 00DSCN4454.JPG 00DSCN4455.JPG 00DSCN4456.JPG 00DSCN4457.JPG 00DSCN4458.JPG 00DSCN4459.JPG 00DSCN4460.JPG 00DSCN4461.JPG 00DSCN4462.JPG 00DSCN4463.JPG 00DSCN4464.JPG 00DSCN4465.JPG 00DSCN4466.JPG 00DSCN4467.JPG 00DSCN4469.JPG 00DSCN4471.JPG 00DSCN4472.JPG 00DSCN4473.JPG 00DSCN4474.JPG 00DSCN4475.JPG 00DSCN4476.JPG 00DSCN4477.JPG 00DSCN4478.JPG 00DSCN4479.JPG 00DSCN4480.JPG 00DSCN4481.JPG 00DSCN4482.JPG 00DSCN4484.JPG 00DSCN4485.JPG 00DSCN4486.JPG 00DSCN4487.JPG 00DSCN4488.JPG 00DSCN4489.JPG 00DSCN4490.JPG 00DSCN4491.JPG 00DSCN4492.JPG 00DSCN4493.JPG 00DSCN4494.JPG 00DSCN4495.JPG 00DSCN4496.JPG 00DSCN4499.JPG 00DSCN4501.JPG 00DSCN4502.JPG 00DSCN4503.JPG 00DSCN4504.JPG 00DSCN4505.JPG 00DSCN4506.JPG 00DSCN4507.JPG 00DSCN4508.JPG 00DSCN4510.JPG 00DSCN4511.JPG 00DSCN4512.JPG

Παιδικός Σταθμός

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος ανήκει ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Με ειδικά μελετημένους χώρους, με ηλιόλουστες αίθουσες, με εξωτερικούς χώρους και γήπεδο με παχύ χλοοτάπητα, με συστήματα, ηχομόνωσης, θέρμανσης και υγιεινής.

Με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας (πυρανιχνευτές και αυτόματοι καταιονιστές-sprinklers), το συγκρότημα είναι το πλέον ασφαλές Εκπαιδευτήριο στη Λέσβο. Κανένα κτήριο Δημόσιο ή Ιδιωτικό δε διαθέτει τέτοια ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Οι ευρύχωροι, φωτεινοί, φιλικοί, χρωματιστοί και ζεστοί χώροι έγιναν για να παρέχουν ασφάλεια και ευκαιρίες για παιχνίδια και δημιουργία. Ο Παιδικός Σταθμός είναι ο προθάλαμος της σχολικής ζωής του παιδιού.

Δεν είναι απλά ένας χώρος φύλαξης των παιδιών. Είναι κέντρο αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας με την καθοδήγηση επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών.

Οι περισσότεροι γονείς στέλνουν πλέον τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό από 2 ετών περίπου για περισσότερες ή λιγότερες ώρες καθημερινά. Όλοι όμως επιθυμούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο, να βρουν δηλαδή ένα άρτιο οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα με την κατάλληλη αγωγή να καλλιεργείται η προσωπικότητα του παιδιού.


Με στόχο την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (θετική διάθεση, εσωτερική ηρεμία, καλοί τρόποι κλπ.) ο παιδικός σταθμός των Εκπαιδευτήριων Πλάτωνος αλλάζει το δεδομένα στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στην πόλη μας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Ωράριο λειτουργίας προσαρμοσμένο στο νέο ωράριο των Δημοσίων Υπαλλήλων
07:30πμ – 3:30μμ

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ