Πρόγραμμα Σπουδών

 Τα γνωστικά αντικείμενα που σήμερα διδάσκονται στη Σχολή είναι:

• Προγραμματισμός για μαθητές Β' & Γ’ Γενικού Λυκείου - Προετοιμασία για Πανελλαδικές (στο μάθημα ΑΕΠΠ)
• Προγραμματισμός για μαθητές Γ’ Λυκείου ΕΠΑΛ – Προετοιμασία για Πανελλαδικές (γλώσσα PYTHON)

• Δίκτυα για μαθητές Γ’ Λυκείου ΕΠΑΛΠροετοιμασία για Πανελλαδικές
Προγραμματισμός για μαθητές Δημοτικού με ειδικά σχεδιασμένες γλώσσες προγραμματισμού (Scratch, ΑppInventor κ.ά)
Προγραμματισμός για μαθητές Γυμνασίου (Python/ C / C++ / Visual Basic)
• Προετοιμασία για Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής (www.pdp.gr) για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (C++)
Προγραμματισμός για Φοιτητές Πανεπιστημίου Αιγαίου (Python/ C / C++, JAVA, HTML, Fortran)
Προγραμματισμός για Φοιτητές Πολυτεχνείων
• Χειρισμός Η/Υ (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet, OutLook) – Ύλη του ECDL και UCERT
• Ιδιαίτερα μαθήματα σε άλλα πιο εξειδικευμένα αντικείμενα


Το σλόγκαν μας είναι «Έχουμε Βάσεις – Έχουμε Στόχους – Έχουμε Επιτυχίες»

Τα μαθήματα γίνονται είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά, είτε ταυτόχρονα δια ζώσης και διαδικτυακά
Πολλά από τα μαθήματα υποστηρίζονται από δωρεάν e-learning μαθήματα που επιταχύνουν τη μάθηση και εμβαθύνουν τη γνώση

Τα τμήματα ενηλίκων για την απόκτηση του πτυχίου πιστοποίησης είναι ταχύρρυθμα με στόχο την ολοκλήρωση του κύκλου σε 1-2 μήνες. Επίσης είναι εφικτή και on-line ασύχρονη εκπαίδευση.


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Τα μαθητικά τμήματα είναι χειμερινά (1,5 έως 2 ώρες την εβδομάδα) και εντατικά θερινά (3 ώρες την εβδομάδα).
Τα τμήματα ενηλίκων λειτουργούν όλο το χρόνο και νέοι κύκλοι αρχίζουν μόλις τελειώνουν οι προηγούμενοι.