Πρόγραμμα Σπουδών

Οι νέοι κύκλοι μαθημάτων περιλαμβάνουν:

  • Προγραμματισμός για μαθητές Β’ & Γ’ Γενικού Λυκείου (ΜΑΘΗΜΑ ΑΕΠΠ)  - Προετοιμασία για ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
  • Προγραμματισμός για μαθητές Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ – Προετοιμασία για Πανελλαδικές
  • Προγραμματισμός για μαθητές Γυμνασίου – Προετοιμασία για τον Πανελλήνιο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (www.pdp.gr)
  • Προγραμματισμός για Φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΙΔΙΑΙΤΈΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ μέσω INTERNET
  • Χειρισμός Η/Υ – Ύλη του ECDL ,KeyCERT και ProCert
  • Τυφλό σύστημα
  • Ιδιαίτερα μαθήματα στα παραπάνω και σε άλλα πιο εξειδικευμένα αντικείμενα.