Γαλλικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

FranceΠροκαταρκτική και Κανονική Τάξη(2 έτη)

Απευθύνονται σε παιδιά από E ή ΣΤ Δημοτικού.

Στόχος: σωστή ανάγνωση και γραφή, διδασκαλία βασικού λεξιλογίου και βασικές δομές γραμματικής και συντακτικού.

Πτυχιακά Τμήματα(4 έτη)

  • Σε ένα έτος καλύπτεται η ύλη των DELF A1 και DELF A2. Τα παιδιά συμμετέχουν στις πρώτες τους εξετάσεις. Μετά από τρεις μήνες διδασκαλίας οι μαθητές μας είναι έτοιμοι για τις εξετάσεις επιπέδουDELFA1, ενώ στο τέλος της χρονιάς μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις του επιπέδου DELFA2.
  • Για την απόκτηση του διπλώματος DELFB1 ή Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 (Μέτρια Γνώση) απαιτείται ένα επιπλέον έτος.
  • Για το DELFB2 ή SORBONNEB2 ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2 (Καλή Γνώση) απαιτείται ένα έτος.
  • Στο επόμενο έτος οι μαθητές μας προετοιμάζονται για το πτυχίο DALFC1 ή SORBONNEC1 ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1 (Πολύ Καλή Γνώση).
  • Επίσης παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας στα κέντρα μας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις PALSO από το δεύτερο έτος διδασκαλίας.