Ιταλικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ItalyΤα ΙΤΑΛΙΚΑ (η μουσική γλώσσα), αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για όσους στοχεύουν να ασχοληθούν με το εμπόριο, τον τουρισμό και τη μόδα και. Μια γλώσσα πλόυσια κουλτούρα και γλωσσολογικό ενδιαφέρον.

Η απόκτηση ενός αναγνωρισμένου τίτλου γλωσσομάθειας στην Ιταλική γλώσσα επιτυγχάνεται σε 1 – 3 χρόνια. Συγκεκριμένα:

Το πρόγραμμα σπουδών μας για μαθητές δημοτικού-γυμνασίου οδηγεί στο CELI2 (Επίπεδο Β1/ Μέτρια Γνώση) ή στο Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας σε 2 σχολικά έτη, και στο Επίπεδο Β2/ Καλή Γνώση σε 3 έτη.

Στο πρόγραμμα προετοιμασίας ενηλίκων σπουδαστών επιτυγχάνονται τα παραπάνωεπίπεδα σε 1,5 και 2 έτη αντίστοιχα.

Με την κατοχύρωση κάθε επιπέδου Ιταλικής Γλωσσομάθειας επιτυγχάνονται τα εξής:

  • Το Επίπεδο Α1/Α2 επιτρέπει την επικοινωνία σε οικογενειακές και καθημερινές περιστάσεις και την ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων.
  • Το Επίπεδο Β1 επιτρέπει την επικοινωνία με αυτονομία στις πιο συχνές περιστάσεις της καθημερινής ζωής.
  • Το Επίπεδο Β2 επιτρέπει την επικοινωνία με αυτονομία σε ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων της καθημερινής ζωής.
  • Το Επίπεδο Γ1 επιτρέπει την επικοινωνία όχι μόνο στην καθημερινή ζωή αλλά και σε επίσημο περιβάλλον (δημόσια θέματα, κείμενα αφήγησης, επιστημονικά κείμενα).
  • Το Επίπεδο Γ2 εκτός από τη διαχείριση σε πλαίσια επικοινωνιακά τυπικά και μη, επιτρέπει την επικοινωνία σε πανεπιστημιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.