Θέματα Π.Δ.Π.

  Όνομα Δυσκολία Ημ/νία
2010-10-1-hellenico_contest OCT 2010_1-EVRESI_TOY_KLEIDIOU=(k1).pdf 2010-10-1-hellenico_contest OCT 2010_1-EVRESI_TOY_KLEIDIOU=(k1).pdf 13-Dec-2013
2010-10-2-hellenico_contest OCT 2010_2_EPISKEPSI_STIS_PERISSOTERES_POLEIS=(k2).pdf 2010-10-2-hellenico_contest OCT 2010_2_EPISKEPSI_STIS_PERISSOTERES_POLEIS=(k2).pdf 13-Dec-2013
2010-10-3-hellenico_contest OCT 2010_3_NAYAGIO_XELONAS_KAI_KAFASIA=(k3).pdf 2010-10-3-hellenico_contest OCT 2010_3_NAYAGIO_XELONAS_KAI_KAFASIA=(k3).pdf 13-Dec-2013
2010-10-4-hellenico_contest OCT 2010_4_KOXYLOMAXIES=(k4).pdf 2010-10-4-hellenico_contest OCT 2010_4_KOXYLOMAXIES=(k4).pdf 13-Dec-2013
2010-hellenico_CUBES_1_3_3=(k23).pdf 2010-hellenico_CUBES_1_3_3=(k23).pdf 17-May-2014
2011-12-1-hellenico_contest_DEC_2011_1_resta=(k1).pdf 2011-12-1-hellenico_contest_DEC_2011_1_resta=(k1).pdf 07-Nov-2014
2011-12-2-hellenico_contest_DEC_2011_2_treasure=(k1).pdf 2011-12-2-hellenico_contest_DEC_2011_2_treasure=(k1).pdf 13-Dec-2013
2011-12-3-hellenico_contest_DEC_2011_3_sonata=(k2).pdf 2011-12-3-hellenico_contest_DEC_2011_3_sonata=(k2).pdf 13-Dec-2013
2011-12-4-hellenico_contest_DEC_2011_4_robbery=(k3).pdf 2011-12-4-hellenico_contest_DEC_2011_4_robbery=(k3).pdf 13-Dec-2013
2012-10-1-hellenico_contest_OKT_2012-1-TRAFFIC-LIGHTS(=k1).pdf 2012-10-1-hellenico_contest_OKT_2012-1-TRAFFIC-LIGHTS(=k1).pdf 13-Dec-2013
2012-10-2-hellenico_contest_OKT_2012-2-PASO-SCANNING-PHOTOS(=k2).pdf 2012-10-2-hellenico_contest_OKT_2012-2-PASO-SCANNING-PHOTOS(=k2).pdf 13-Dec-2013
2012-10-3-hellenico_contest_OKT_2012-3-AQUARIUM(=k3).pdf 2012-10-3-hellenico_contest_OKT_2012-3-AQUARIUM(=k3).pdf 13-Dec-2013
2013-01-1-hellenico_practice_JAN_2013_1_Cakes=(k1).pdf 2013-01-1-hellenico_practice_JAN_2013_1_Cakes=(k1).pdf 13-Dec-2013
2013-01-2-hellenico_practice_JAN_2013_2_DIFFERENT_NUMBERS=(k1).pdf 2013-01-2-hellenico_practice_JAN_2013_2_DIFFERENT_NUMBERS=(k1).pdf 13-Dec-2013
2013-10-1-hellenico_contest_OCT_2013_1_KRYPTOGRAFISI=(k1).pdf 2013-10-1-hellenico_contest_OCT_2013_1_KRYPTOGRAFISI=(k1).pdf 13-Dec-2013
2013-10-2-hellenico_contest_OCT_2013_2_LAYERS_PISTES=(k1).pdf 2013-10-2-hellenico_contest_OCT_2013_2_LAYERS_PISTES=(k1).pdf 13-Dec-2013
2013-10-3-hellenico_contest_OCT_2013_3_XANTHIPI_GRAMMA=(k1).pdf 2013-10-3-hellenico_contest_OCT_2013_3_XANTHIPI_GRAMMA=(k1).pdf 13-Dec-2013
CROATIA_contest_round_1_OKT_2014_3_Pyramid-GR=(k3).pdf CROATIA_contest_round_1_OKT_2014_3_Pyramid-GR=(k3).pdf 06-Nov-2014
CROATIA_contest_round_1_OKT_2014_problem_1_sequences=(k1).pdf CROATIA_contest_round_1_OKT_2014_problem_1_sequences=(k1).pdf 06-Nov-2014
CROATIA_contest_round_1_OKT_2014_problem_2_Mosquitoes=(k1).pdf CROATIA_contest_round_1_OKT_2014_problem_2_Mosquitoes=(k1).pdf 06-Nov-2014
CROATIA_contest_round_1_SEPT_2013_problem_1_basket_ball_players=(k1).pdf CROATIA_contest_round_1_SEPT_2013_problem_1_basket_ball_players=(k1).pdf 25-Jan-2014
CROATIA_contest_round_1_SEPT_2013_problem_2_sausage_cutting=(k2).pdf CROATIA_contest_round_1_SEPT_2013_problem_2_sausage_cutting=(k2).pdf 25-Jan-2014
CROATIA_contest_round_1_SEPT_2013_problem_4_jewellery_thief=(k3).pdf CROATIA_contest_round_1_SEPT_2013_problem_4_jewellery_thief=(k3).pdf 25-Jan-2014
CROATIA_contest_round_2_NOV_2013-thema1-game_in_a_circle=(k1).pdf CROATIA_contest_round_2_NOV_2013-thema1-game_in_a_circle=(k1).pdf 14-Dec-2013
CROATIA_contest_round_2_NOV_2013-thema2-handshakes(=k2).pdf CROATIA_contest_round_2_NOV_2013-thema2-handshakes(=k2).pdf 14-Dec-2013
CROATIA_contest_round_2_NOV_2013-thema3-word_letter_mixing(=k2).pdf CROATIA_contest_round_2_NOV_2013-thema3-word_letter_mixing(=k2).pdf 14-Dec-2013
CROATIA_contest_round_2_NOV_2014_problem_3_anadiataxi=(k3).pdf CROATIA_contest_round_2_NOV_2014_problem_3_anadiataxi=(k3).pdf 29-Nov-2014
CROATIA_contest_round_4_JAN_2014_problem_1_medalions_sharing=(k1).pdf CROATIA_contest_round_4_JAN_2014_problem_1_medalions_sharing=(k1).pdf 05-Apr-2014
CROATIA_contest_round_4_JAN_2014_problem_2_DNA=(k3).pdf CROATIA_contest_round_4_JAN_2014_problem_2_DNA=(k3).pdf 15-Nov-2014
CROATIA_contest_round_4_MAR_2014_Problem_3_Game.pdf CROATIA_contest_round_4_MAR_2014_Problem_3_Game.pdf 23-Apr-2014
CROATIA_contest_round_5_DEC_2013_problem_4_Meat_distribution=(k3).pdf CROATIA_contest_round_5_DEC_2013_problem_4_Meat_distribution=(k3).pdf 05-Apr-2014
CROATIA_contest_round_5_FEB_2014_problem_1_Evil_Passwords=(k1).pdf CROATIA_contest_round_5_FEB_2014_problem_1_Evil_Passwords=(k1).pdf 05-Apr-2014
CROATIA_contest_round_5_FEB_2014_problem_3_Explosions=(k2).pdf CROATIA_contest_round_5_FEB_2014_problem_3_Explosions=(k2).pdf 05-Apr-2014
CROATIA_contest_round_6_DEC_2013_problem_6_TV_transmitters-Greek_Naration=(k3).pdf CROATIA_contest_round_6_DEC_2013_problem_6_TV_transmitters-Greek_Naration=(k3).pdf 15-Oct-2014
CROATIA_contest_round_6_MAR_2014-thema2-FONTS_Using_Bitwise=(k4).pdf CROATIA_contest_round_6_MAR_2014-thema2-FONTS_Using_Bitwise=(k4).pdf 29-Sep-2014
DYNAMIC_programming_BOX_stacking_problem GR=(k3).pdf DYNAMIC_programming_BOX_stacking_problem GR=(k3).pdf 18-Nov-2014
DYNAMIC_programming_Number_of_decodings=(k3).pdf DYNAMIC_programming_Number_of_decodings=(k3).pdf 20-Nov-2014
DYNAMIC_programming_Subset-SUM=(k23).pdf DYNAMIC_programming_Subset-SUM=(k23).pdf 15-Nov-2014
Factorizarion_with_prime_numbers=(k2).pdf Factorizarion_with_prime_numbers=(k2).pdf 15-Nov-2014
JUNIOR_INTERNATIONAL_TOURNAMENT_2011-day2_HERITAGE=(k4).pdf JUNIOR_INTERNATIONAL_TOURNAMENT_2011-day2_HERITAGE=(k4).pdf 12-May-2014
JUNIOR_INTERNATIONAL_TOURNAMENT_2013_Counting inversions-TASK_1=(k1).pdf JUNIOR_INTERNATIONAL_TOURNAMENT_2013_Counting inversions-TASK_1=(k1).pdf 03-May-2014
JUNIOR_INTERNATIONAL_TOURNAMENT_2013_Cyclic marathon-TASK_2=(k3).pdf JUNIOR_INTERNATIONAL_TOURNAMENT_2013_Cyclic marathon-TASK_2=(k3).pdf 03-May-2014
Minimum_number_of_plattforms = (k12).pdf Minimum_number_of_plattforms = (k12).pdf 19-Nov-2014
Nth_number_in_a_2_digit_number_system=(k23) .pdf Nth_number_in_a_2_digit_number_system=(k23) .pdf 29-Nov-2014
Pair_with_sum_closest_to_a_number_GR=(k1).pdf Pair_with_sum_closest_to_a_number_GR=(k1).pdf 01-Dec-2014
PDP_07_B_LYK_1994-94-THEMA2_METAKINISI_MPALAKIA=(k1).pdf PDP_07_B_LYK_1994-94-THEMA2_METAKINISI_MPALAKIA=(k1).pdf 14-Dec-2013
PDP_09_GYM_1996-97-THEMA1_FIDAKI_GAME=(k1).pdf PDP_09_GYM_1996-97-THEMA1_FIDAKI_GAME=(k1).pdf 14-Dec-2013
PDP_10_GYM_1997-98-THEMA1_LISTA-PROS-9=(k1).pdf PDP_10_GYM_1997-98-THEMA1_LISTA-PROS-9=(k1).pdf 14-Dec-2013
PDP_15_B_GYM_KAI_LYK-2002-03-THEMA1_DEMATA=(k1).pdf PDP_15_B_GYM_KAI_LYK-2002-03-THEMA1_DEMATA=(k1).pdf 13-Dec-2013
PDP_17_-FINAL_2004-05_ADDITIONAL-THEMA1_NUMBERS_DIFFENRENT_DIGITS=(k2).pdf PDP_17_-FINAL_2004-05_ADDITIONAL-THEMA1_NUMBERS_DIFFENRENT_DIGITS=(k2).pdf 13-Dec-2013
PDP_17_-FINAL_2004-05_ADDITIONAL-THEMA2_ROUND_TRIP_PETROL_STATIONS=(k1).pdf PDP_17_-FINAL_2004-05_ADDITIONAL-THEMA2_ROUND_TRIP_PETROL_STATIONS=(k1).pdf 13-Dec-2013
PDP_17_-FINAL_2004-05_ADDITIONAL-THEMA3_CLIMBING_STAIRS=(k3).pdf PDP_17_-FINAL_2004-05_ADDITIONAL-THEMA3_CLIMBING_STAIRS=(k3).pdf 13-Dec-2013
PDP_19-FINAL_2006-07-DAY1-PATROKLEIA_TEIXH=(k3).pdf PDP_19-FINAL_2006-07-DAY1-PATROKLEIA_TEIXH=(k3).pdf 13-Dec-2013
PDP_20_A_2007-08-FRYKTORIES=(k1).pdf PDP_20_A_2007-08-FRYKTORIES=(k1).pdf 13-Dec-2013
PDP_21_A_2008-09-PSIFIDOTO_M_ALEXANDROU=(k1).pdf PDP_21_A_2008-09-PSIFIDOTO_M_ALEXANDROU=(k1).pdf 13-Dec-2013
PDP_22_A_ 2009-10-AYTOKINHTA_YDROGONOU=(k1).pdf PDP_22_A_ 2009-10-AYTOKINHTA_YDROGONOU=(k1).pdf 13-Dec-2013
PDP_22_B_ LYK_2009-10-FIRES=(k2).pdf PDP_22_B_ LYK_2009-10-FIRES=(k2).pdf 13-Dec-2013
PDP_24_B_GYM-ENISXYTES=(k2).pdf PDP_24_B_GYM-ENISXYTES=(k2).pdf 13-Dec-2013
PDP_24_C.-2011-12_THEMA1_LOUTRAKI=(k2).pdf PDP_24_C.-2011-12_THEMA1_LOUTRAKI=(k2).pdf 13-Dec-2013
PDP_24_C.-2011-12_THEMA2_PINIDROMIC_WORD=(k2).pdf PDP_24_C.-2011-12_THEMA2_PINIDROMIC_WORD=(k2).pdf 13-Dec-2013
PDP_24_C.-2011-12_THEMA3_SOUVLAKIA=(k4).pdf PDP_24_C.-2011-12_THEMA3_SOUVLAKIA=(k4).pdf 13-Dec-2013
PDP_25_A_2012-13-EXOGEIHNH-NOIMOSYNI=(k2).pdf PDP_25_A_2012-13-EXOGEIHNH-NOIMOSYNI=(k2).pdf 13-Dec-2013
PDP_25_B_GYM_2012-13=(k2).pdf PDP_25_B_GYM_2012-13=(k2).pdf 13-Dec-2013
PDP_25_B_LYK_2012-13=(k3).pdf PDP_25_B_LYK_2012-13=(k3).pdf 01-Feb-2014
PDP_25_C_2012-13_ALL=(k1 k2 k3).pdf PDP_25_C_2012-13_ALL=(k1 k2 k3).pdf 14-Mar-2014
PDP_26_A_2013-14-DOMES_ALLYLEGYHS=(k1).pdf PDP_26_A_2013-14-DOMES_ALLYLEGYHS=(k1).pdf 13-Dec-2013
PDP_CAMP_APRIL_1014_Mosquitoes=(k12).pdf PDP_CAMP_APRIL_1014_Mosquitoes=(k12).pdf 17-Apr-2014
PDP_CAMP_APRIL_1014_nonneg=(k3).pdf PDP_CAMP_APRIL_1014_nonneg=(k3).pdf 17-Apr-2014
PDP_CAMP_APRIL_1014_numpath=(k4).pdf PDP_CAMP_APRIL_1014_numpath=(k4).pdf 19-Apr-2014
PDP_CAMP_APRIL_1014_stairstep=(k3).pdf PDP_CAMP_APRIL_1014_stairstep=(k3).pdf 17-Apr-2014
PDP_CAMP_APRIL_1014_tv_match=(k23).pdf PDP_CAMP_APRIL_1014_tv_match=(k23).pdf 17-Apr-2014
VARIOUS-Cutting_a_Rod=(k23).pdf VARIOUS-Cutting_a_Rod=(k23).pdf 07-Nov-2014
VARIOUS-Number_of_walks_in_a_GRAPH=(k23).pdf VARIOUS-Number_of_walks_in_a_GRAPH=(k23).pdf 09-Oct-2014
VARIOUS-Numeric_Keypad=(k23).pdf VARIOUS-Numeric_Keypad=(k23).pdf 08-Oct-2014
VARIOUS-Triagulation_of_a_Convex_polygon=(k23).pdf VARIOUS-Triagulation_of_a_Convex_polygon=(k23).pdf 08-Oct-2014
VARIOUS_Minimum_number_of_jumps=(k2).pdf VARIOUS_Minimum_number_of_jumps=(k2).pdf 10-Oct-2014
Χρονοδρομολόγια εργασιών Pre Emptive S R J F.pdf Χρονοδρομολόγια εργασιών Pre Emptive S R J F.pdf 24-Jul-2015
Χρονοδρομολόγια εργασιών Νοn-Pre Emptive S J F.pdf Χρονοδρομολόγια εργασιών Νοn-Pre Emptive S J F.pdf 24-Jul-2015

DVFolderContent - © 2012 Dirk Vollmar