Γιορτή Τέλους 2024

Το video  της Γιορτής >>>>

00VKR_8391.JPG 00VKR_8392.JPG 00VKR_8393.JPG 00VKR_8394.JPG 00VKR_8396.JPG 00VKR_8398.JPG 00VKR_8400.JPG 00VKR_8401.JPG 00VKR_8402.JPG 00VKR_8403.JPG 00VKR_8404.JPG 00VKR_8405.JPG 00VKR_8406.JPG 00VKR_8407.JPG 00VKR_8408.JPG 00VKR_8409.JPG 00VKR_8410.JPG 00VKR_8411.JPG 00VKR_8412.JPG 00VKR_8413.JPG 00VKR_8414.JPG 00VKR_8415.JPG 00VKR_8416.JPG 00VKR_8417.JPG 00VKR_8418.JPG 00VKR_8419.JPG 00VKR_8420.JPG 00VKR_8421.JPG 00VKR_8422.JPG 00VKR_8423.JPG 00VKR_8424.JPG 00VKR_8425.JPG 00VKR_8426.JPG 00VKR_8427.JPG 00VKR_8428.JPG 00VKR_8429.JPG 00VKR_8430.JPG 00VKR_8431.JPG 00VKR_8432.JPG 00VKR_8433.JPG 00VKR_8434.JPG 00VKR_8435.JPG 00VKR_8439.JPG 00VKR_8440.JPG 00VKR_8441.JPG 00VKR_8442.JPG 00VKR_8443.JPG 00VKR_8444.JPG 00VKR_8445.JPG 00VKR_8446.JPG 00VKR_8447.JPG 00VKR_8448.JPG 00VKR_8449.JPG 00VKR_8450.JPG 00VKR_8451.JPG 00VKR_8452.JPG 00VKR_8453.JPG 00VKR_8454.JPG 00VKR_8455.JPG 00VKR_8456.JPG 00VKR_8457.JPG 00VKR_8458.JPG 00VKR_8459.JPG 00VKR_8460.JPG 00VKR_8461.JPG 00VKR_8462.JPG 00VKR_8463.JPG 00VKR_8464.JPG 00VKR_8465.JPG 00VKR_8466.JPG 00VKR_8467.JPG 00VKR_8468.JPG 00VKR_8469.JPG 00VKR_8470.JPG 00VKR_8471.JPG 00VKR_8472.JPG 00VKR_8473.JPG 00VKR_8474.JPG 00VKR_8475.JPG 00VKR_8476.JPG 00VKR_8477.JPG 00VKR_8478.JPG 00VKR_8479.JPG 00VKR_8480.JPG 00VKR_8481.JPG 00VKR_8482.JPG 00VKR_8484.JPG 00VKR_8485.JPG 00VKR_8486.JPG 00VKR_8488.JPG 00VKR_8489.JPG 00VKR_8490.JPG 00VKR_8491.JPG 00VKR_8492.JPG 00VKR_8493.JPG 00VKR_8494.JPG 00VKR_8495.JPG 00VKR_8496.JPG 00VKR_8497.JPG 00VKR_8498.JPG 00VKR_8504.JPG 00VKR_8505.JPG 00VKR_8506.JPG 00VKR_8507.JPG 00VKR_8508.JPG 00VKR_8509.JPG 00VKR_8510.JPG 00VKR_8511.JPG 00VKR_8512.JPG 00VKR_8513.JPG 00VKR_8514.JPG 00VKR_8515.JPG 00VKR_8516.JPG 00VKR_8517.JPG 00VKR_8518.JPG 00VKR_8519.JPG 00VKR_8520.JPG 00VKR_8521.JPG 00VKR_8522.JPG 00VKR_8523.JPG 00VKR_8524.JPG 00VKR_8525.JPG 00VKR_8526.JPG 00VKR_8527.JPG 00VKR_8528.JPG 00VKR_8529.JPG 00VKR_8530.JPG 00VKR_8531.JPG 00VKR_8532.JPG 00VKR_8533.JPG 00VKR_8534.JPG 00VKR_8535.JPG 00VKR_8536.JPG 00VKR_8537.JPG 00VKR_8538.JPG 00VKR_8539.JPG 00VKR_8541.JPG 00VKR_8542.JPG 00VKR_8543.JPG 00VKR_8544.JPG 00VKR_8545.JPG 00VKR_8546.JPG 00VKR_8547.JPG 00VKR_8548.JPG 00VKR_8549.JPG 00VKR_8550.JPG 00VKR_8551.JPG 00VKR_8552.JPG 00VKR_8553.JPG 00VKR_8554.JPG 00VKR_8555.JPG 00VKR_8557.JPG 00VKR_8558.JPG 00VKR_8559.JPG 00VKR_8560.JPG 00VKR_8561.JPG 00VKR_8562.JPG 00VKR_8563.JPG 00VKR_8564.JPG 00VKR_8565.JPG 00VKR_8566.JPG 00VKR_8567.JPG 00VKR_8569.JPG 00VKR_8570.JPG 00VKR_8571.JPG 00VKR_8572.JPG 00VKR_8573.JPG 00VKR_8574.JPG 00VKR_8575.JPG 00VKR_8576.JPG 00VKR_8577.JPG 00VKR_8578.JPG 00VKR_8579.JPG 00VKR_8580.JPG 00VKR_8581.JPG 00VKR_8582.JPG 00VKR_8583.JPG 00VKR_8584.JPG 00VKR_8585.JPG 00VKR_8586.JPG 00VKR_8587.JPG 00VKR_8588.JPG 00VKR_8589.JPG 00VKR_8590.JPG 00VKR_8591.JPG 00VKR_8592.JPG 00VKR_8593.JPG 00VKR_8594.JPG 00VKR_8595.JPG 00VKR_8596.JPG 00VKR_8597.JPG 00VKR_8598.JPG 00VKR_8599.JPG 00VKR_8600.JPG 00VKR_8601.JPG 00VKR_8602.JPG 00VKR_8603.JPG 00VKR_8604.JPG 00VKR_8605.JPG 00VKR_8606.JPG 00VKR_8607.JPG 00VKR_8608.JPG 00VKR_8609.JPG 00VKR_8610.JPG 00VKR_8611.JPG 00VKR_8612.JPG 00VKR_8613.JPG 00VKR_8614.JPG 00VKR_8615.JPG 00VKR_8616.JPG 00VKR_8617.JPG 00VKR_8618.JPG 00VKR_8619.JPG 00VKR_8620.JPG 00VKR_8621.JPG 00VKR_8622.JPG 00VKR_8623.JPG 00VKR_8624.JPG 00VKR_8625.JPG 00VKR_8626.JPG 00VKR_8627.JPG 00VKR_8628.JPG 00VKR_8629.JPG 00VKR_8630.JPG 00VKR_8631.JPG 00VKR_8632.JPG 00VKR_8633.JPG 00VKR_8634.JPG 00VKR_8635.JPG 00VKR_8636.JPG 00VKR_8637.JPG 00VKR_8638.JPG 00VKR_8639.JPG 00VKR_8640.JPG 00VKR_8641.JPG 00VKR_8642.JPG 00VKR_8643.JPG 00VKR_8644.JPG 00VKR_8645.JPG 00VKR_8646.JPG 00VKR_8647.JPG 00VKR_8648.JPG 00VKR_8649.JPG 00VKR_8650.JPG 00VKR_8651.JPG 00VKR_8652.JPG 00VKR_8653.JPG 00VKR_8654.JPG 00VKR_8655.JPG 00VKR_8656.JPG 00VKR_8657.JPG 00VKR_8658.JPG 00VKR_8659.JPG 00VKR_8660.JPG 00VKR_8661.JPG 00VKR_8662.JPG 00VKR_8663.JPG 00VKR_8664.JPG 00VKR_8665.JPG 00VKR_8666.JPG 00VKR_8667.JPG 00VKR_8668.JPG 00VKR_8669.JPG 00VKR_8670.JPG 00VKR_8671.JPG 00VKR_8672.JPG 00VKR_8673.JPG 00VKR_8674.JPG 00VKR_8675.JPG 00VKR_8676.JPG 00VKR_8677.JPG 00VKR_8678.JPG 00VKR_8679.JPG 00VKR_8680.JPG 00VKR_8681.JPG 00VKR_8682.JPG 00VKR_8683.JPG 00VKR_8684.JPG 00VKR_8685.JPG 00VKR_8686.JPG 00VKR_8687.JPG 00VKR_8688.JPG 00VKR_8689.JPG 00VKR_8690.JPG 00VKR_8691.JPG 00VKR_8692.JPG 00VKR_8693.JPG 00VKR_8694.JPG 00VKR_8695.JPG 00VKR_8696.JPG 00VKR_8697.JPG 00VKR_8698.JPG 00VKR_8699.JPG 00VKR_8700.JPG 00VKR_8701.JPG 00VKR_8702.JPG 00VKR_8703.JPG 00VKR_8704.JPG 00VKR_8705.JPG 00VKR_8706.JPG 00VKR_8707.JPG 00VKR_8708.JPG 00VKR_8709.JPG 00VKR_8710.JPG 00VKR_8711.JPG 00VKR_8712.JPG 00VKR_8713.JPG 00VKR_8716.JPG 00VKR_8717.JPG 00VKR_8718.JPG 00VKR_8719.JPG 00VKR_8720.JPG 00VKR_8721.JPG 00VKR_8722.JPG 00VKR_8723.JPG 00VKR_8724.JPG 00VKR_8725.JPG 00VKR_8726.JPG 00VKR_8727.JPG 00VKR_8728.JPG 00VKR_8729.JPG 00VKR_8730.JPG 00VKR_8731.JPG 00VKR_8732.JPG 00VKR_8733.JPG 00VKR_8734.JPG 00VKR_8735.JPG 00VKR_8736.JPG 00VKR_8737.JPG 00VKR_8738.JPG 00VKR_8739.JPG 00VKR_8740.JPG 00VKR_8741.JPG 00VKR_8742.JPG 00VKR_8743.JPG 00VKR_8744.JPG 00VKR_8745.JPG 00VKR_8746.JPG 00VKR_8747.JPG 00VKR_8748.JPG 00VKR_8749.JPG 00VKR_8750.JPG 00VKR_8751.JPG 00VKR_8752.JPG 00VKR_8753.JPG 00VKR_8754.JPG 00VKR_8755.JPG 00VKR_8756.JPG 00VKR_8757.JPG 00VKR_8758.JPG 00VKR_8759.JPG 00VKR_8760.JPG 00VKR_8761.JPG 00VKR_8762.JPG 00VKR_8763.JPG 00VKR_8764.JPG 00VKR_8765.JPG 00VKR_8766.JPG 00VKR_8767.JPG 00VKR_8768.JPG 00VKR_8769.JPG 00VKR_8770.JPG 00VKR_8771.JPG 00VKR_8772.JPG 00VKR_8773.JPG 00VKR_8774.JPG 00VKR_8775.JPG 00VKR_8776.JPG 00VKR_8777.JPG 00VKR_8778.JPG 00VKR_8779.JPG 00VKR_8780.JPG 00VKR_8781.JPG 00VKR_8782.JPG 00VKR_8783.JPG 00VKR_8784.JPG 00VKR_8785.JPG 00VKR_8786.JPG 00VKR_8787.JPG 00VKR_8788.JPG 00VKR_8789.JPG 00VKR_8790.JPG 00VKR_8791.JPG 00VKR_8792.JPG 00VKR_8793.JPG 00VKR_8794.JPG 00VKR_8795.JPG 00VKR_8796.JPG 00VKR_8797.JPG 00VKR_8798.JPG 00VKR_8799.JPG 00VKR_8800.JPG 00VKR_8801.JPG 00VKR_8802.JPG 00VKR_8803.JPG 00VKR_8804.JPG 00VKR_8805.JPG 00VKR_8806.JPG 00VKR_8807.JPG 00VKR_8808.JPG 00VKR_8809.JPG 00VKR_8810.JPG 00VKR_8811.JPG 00VKR_8812.JPG 00VKR_8813.JPG 00VKR_8814.JPG 00VKR_8815.JPG 00VKR_8816.JPG 00VKR_8817.JPG 00VKR_8818.JPG 00VKR_8819.JPG 00VKR_8820.JPG 00VKR_8821.JPG 00VKR_8822.JPG 00VKR_8823.JPG 00VKR_8824.JPG 00VKR_8825.JPG 00VKR_8826.JPG 00VKR_8827.JPG 00VKR_8828.JPG 00VKR_8829.JPG 00VKR_8830.JPG 00VKR_8831.JPG 00VKR_8832.JPG 00VKR_8833.JPG 00VKR_8834.JPG 00VKR_8835.JPG 00VKR_8836.JPG 00VKR_8837.JPG 00VKR_8838.JPG 00VKR_8839.JPG 00VKR_8840.JPG 00VKR_8841.JPG 00VKR_8842.JPG 00VKR_8843.JPG 00VKR_8844.JPG 00VKR_8845.JPG 00VKR_8846.JPG 00VKR_8847.JPG 00VKR_8848.JPG 00VKR_8849.JPG 00VKR_8850.JPG 00VKR_8851.JPG 00VKR_8852.JPG 00VKR_8853.JPG 00VKR_8854.JPG 00VKR_8855.JPG 00VKR_8856.JPG 00VKR_8857.JPG 00VKR_8858.JPG 00VKR_8859.JPG 00VKR_8860.JPG 00VKR_8861.JPG 00VKR_8862.JPG 00VKR_8863.JPG 00VKR_8864.JPG 00VKR_8865.JPG 00VKR_8866.JPG 00VKR_8867.JPG 00VKR_8868.JPG 00VKR_8869.JPG 00VKR_8870.JPG 00VKR_8871.JPG 00VKR_8872.JPG 00VKR_8873.JPG 00VKR_8874.JPG 00VKR_8875.JPG 00VKR_8876.JPG 00VKR_8877.JPG 00VKR_8878.JPG 00VKR_8879.JPG 00VKR_8880.JPG 00VKR_8881.JPG 00VKR_8882.JPG 00VKR_8883.JPG 00VKR_8884.JPG 00VKR_8885.JPG 00VKR_8886.JPG 00VKR_8887.JPG 00VKR_8888.JPG 00VKR_8889.JPG 00VKR_8890.JPG 00VKR_8891.JPG 00VKR_8892.JPG 00VKR_8893.JPG 00VKR_8894.JPG 00VKR_8895.JPG 00VKR_8896.JPG 00VKR_8897.JPG 00VKR_8898.JPG 00VKR_8899.JPG 00VKR_8900.JPG 00VKR_8901.JPG 00VKR_8902.JPG 00VKR_8903.JPG 00VKR_8904.JPG 00VKR_8905.JPG 00VKR_8906.JPG 00VKR_8907.JPG 00VKR_8908.JPG 00VKR_8909.JPG 00VKR_8910.JPG 00VKR_8911.JPG 00VKR_8912.JPG 00VKR_8913.JPG 00VKR_8914.JPG 00VKR_8915.JPG 00VKR_8916.JPG 00VKR_8917.JPG 00VKR_8918.JPG 00VKR_8919.JPG 00VKR_8920.JPG 00VKR_8921.JPG 00VKR_8922.JPG 00VKR_8923.JPG 00VKR_8924.JPG 00VKR_8925.JPG 00VKR_8926.JPG 00VKR_8928.JPG 00VKR_8929.JPG 00VKR_8930.JPG 00VKR_8931.JPG 00VKR_8932.JPG 00VKR_8933.JPG 00VKR_8934.JPG 00VKR_8935.JPG 00VKR_8936.JPG 00VKR_8937.JPG 00VKR_8938.JPG 00VKR_8939.JPG 00VKR_8940.JPG 00VKR_8941.JPG 00VKR_8942.JPG 00VKR_8943.JPG 00VKR_8944.JPG 00VKR_8945.JPG 00VKR_8946.JPG 00VKR_8947.JPG 00VKR_8948.JPG 00VKR_8949.JPG 00VKR_8950.JPG 00VKR_8951.JPG 00VKR_8952.JPG 00VKR_8953.JPG 00VKR_8954.JPG 00VKR_8955.JPG 00VKR_8956.JPG 00VKR_8957.JPG 00VKR_8958.JPG 00VKR_8959.JPG 00VKR_8960.JPG 00VKR_8961.JPG 00VKR_8962.JPG 00VKR_8963.JPG 00VKR_8964.JPG 00VKR_8965.JPG 00VKR_8966.JPG 00VKR_8967.JPG 00VKR_8968.JPG 00VKR_8969.JPG 00VKR_8970.JPG 00VKR_8971.JPG 00VKR_8972.JPG 00VKR_8973.JPG 00VKR_8974.JPG 00VKR_8975.JPG 00VKR_8976.JPG 00VKR_8977.JPG 00VKR_8978.JPG 00VKR_8979.JPG 00VKR_8980.JPG 00VKR_8981.JPG 00VKR_8982.JPG 00VKR_8983.JPG 00VKR_8984.JPG 00VKR_8985.JPG 00VKR_8986.JPG 00VKR_8987.JPG 00VKR_8988.JPG 00VKR_8989.JPG 00VKR_8990.JPG 00VKR_8991.JPG 00VKR_8992.JPG 00VKR_8993.JPG 00VKR_8994.JPG 00VKR_8995.JPG 00VKR_8996.JPG 00VKR_8997.JPG 00VKR_8998.JPG 00VKR_8999.JPG 00VKR_9000.JPG 00VKR_9001.JPG 00VKR_9002.JPG 00VKR_9003.JPG 00VKR_9004.JPG 00VKR_9005.JPG 00VKR_9006.JPG 00VKR_9007.JPG 00VKR_9008.JPG 00VKR_9009.JPG 00VKR_9010.JPG 00VKR_9011.JPG 00VKR_9012.JPG 00VKR_9013.JPG 00VKR_9014.JPG 00VKR_9015.JPG 00VKR_9016.JPG 00VKR_9017.JPG 00VKR_9018.JPG 00VKR_9019.JPG 00VKR_9020.JPG 00VKR_9021.JPG 00VKR_9022.JPG 00VKR_9023.JPG 00VKR_9024.JPG 00VKR_9025.JPG 00VKR_9026.JPG 00VKR_9027.JPG 00VKR_9028.JPG 00VKR_9029.JPG 00VKR_9030.JPG 00VKR_9031.JPG 00VKR_9032.JPG 00VKR_9033.JPG 00VKR_9034.JPG 00VKR_9035.JPG 00VKR_9036.JPG 00VKR_9037.JPG 00VKR_9038.JPG 00VKR_9039.JPG 00VKR_9040.JPG 00VKR_9041.JPG 00VKR_9042.JPG 00VKR_9043.JPG 00VKR_9044.JPG 00VKR_9045.JPG 00VKR_9046.JPG 00VKR_9047.JPG 00VKR_9048.JPG 00VKR_9049.JPG 00VKR_9050.JPG 00VKR_9051.JPG 00VKR_9052.JPG 00VKR_9053.JPG 00VKR_9054.JPG 00VKR_9055.JPG 00VKR_9056.JPG 00VKR_9057.JPG 00VKR_9058.JPG 00VKR_9059.JPG 00VKR_9060.JPG 00VKR_9061.JPG 00VKR_9062.JPG 00VKR_9063.JPG 00VKR_9064.JPG 00VKR_9065.JPG 00VKR_9066.JPG 00VKR_9067.JPG 00VKR_9068.JPG 00VKR_9069.JPG 00VKR_9070.JPG 00VKR_9071.JPG 00VKR_9072.JPG 00VKR_9073.JPG 00VKR_9074.JPG 00VKR_9075.JPG 00VKR_9076.JPG 00VKR_9077.JPG 00VKR_9078.JPG 00VKR_9079.JPG 00VKR_9080.JPG 00VKR_9081.JPG 00VKR_9082.JPG 00VKR_9083.JPG 00VKR_9084.JPG 00VKR_9085.JPG 00VKR_9086.JPG 00VKR_9087.JPG 00VKR_9088.JPG 00VKR_9089.JPG 00VKR_9090.JPG 00VKR_9091.JPG 00VKR_9092.JPG 00VKR_9093.JPG 00VKR_9094.JPG 00VKR_9095.JPG 00VKR_9096.JPG 00VKR_9097.JPG 00VKR_9098.JPG 00VKR_9099.JPG 00VKR_9100.JPG 00VKR_9101.JPG 00VKR_9102.JPG 00VKR_9103.JPG 00VKR_9104.JPG 00VKR_9105.JPG 00VKR_9106.JPG 00VKR_9107.JPG 00VKR_9108.JPG 00VKR_9109.JPG 00VKR_9110.JPG 00VKR_9111.JPG 00VKR_9112.JPG 00VKR_9113.JPG 00VKR_9114.JPG 00VKR_9115.JPG 00VKR_9116.JPG 00VKR_9117.JPG 00VKR_9118.JPG 00VKR_9119.JPG 00VKR_9120.JPG 00VKR_9121.JPG 00VKR_9122.JPG 00VKR_9123.JPG 00VKR_9124.JPG 00VKR_9125.JPG 00VKR_9126.JPG 00VKR_9127.JPG 00VKR_9128.JPG 00VKR_9129.JPG 00VKR_9130.JPG 00VKR_9131.JPG 00VKR_9132.JPG 00VKR_9133.JPG 00VKR_9134.JPG 00VKR_9135.JPG 00VKR_9136.JPG 00VKR_9137.JPG 00VKR_9138.JPG 00VKR_9139.JPG 00VKR_9140.JPG 00VKR_9141.JPG 00VKR_9142.JPG 00VKR_9143.JPG 00VKR_9144.JPG 00VKR_9145.JPG 00VKR_9146.JPG 00VKR_9147.JPG 00VKR_9148.JPG 00VKR_9149.JPG 00VKR_9150.JPG 00VKR_9151.JPG 00VKR_9152.JPG 00VKR_9153.JPG 00VKR_9154.JPG 00VKR_9155.JPG 00VKR_9156.JPG 00VKR_9157.JPG 00VKR_9158.JPG 00VKR_9159.JPG 00VKR_9160.JPG 00VKR_9161.JPG 00VKR_9162.JPG 00VKR_9163.JPG 00VKR_9164.JPG 00VKR_9165.JPG 00VKR_9166.JPG 00VKR_9167.JPG 00VKR_9168.JPG 00VKR_9169.JPG 00VKR_9170.JPG 00VKR_9171.JPG 00VKR_9172.JPG 00VKR_9174.JPG 00VKR_9175.JPG 00VKR_9176.JPG 00VKR_9177.JPG 00VKR_9178.JPG 00VKR_9179.JPG 00VKR_9180.JPG 00VKR_9181.JPG 00VKR_9182.JPG 00VKR_9183.JPG 00VKR_9184.JPG 00VKR_9185.JPG 00VKR_9186.JPG 00VKR_9187.JPG 00VKR_9188.JPG 00VKR_9189.JPG 00VKR_9190.JPG 00VKR_9191.JPG 00VKR_9192.JPG 00VKR_9193.JPG 00VKR_9194.JPG 00VKR_9195.JPG 00VKR_9196.JPG 00VKR_9197.JPG 00VKR_9198.JPG 00VKR_9199.JPG 00VKR_9200.JPG 00VKR_9201.JPG 00VKR_9202.JPG 00VKR_9203.JPG 00VKR_9204.JPG 00VKR_9205.JPG 00VKR_9206.JPG 00VKR_9207.JPG 00VKR_9208.JPG 00VKR_9209.JPG 00VKR_9210.JPG 00VKR_9211.JPG 00VKR_9212.JPG 00VKR_9213.JPG 00VKR_9214.JPG 00VKR_9215.JPG 00VKR_9216.JPG 00VKR_9217.JPG 00VKR_9218.JPG 00VKR_9219.JPG 00VKR_9220.JPG 00VKR_9221.JPG 00VKR_9222.JPG 00VKR_9223.JPG 00VKR_9224.JPG 00VKR_9225.JPG 00VKR_9226.JPG 00VKR_9227.JPG 00VKR_9228.JPG 00VKR_9229.JPG 00VKR_9230.JPG 00VKR_9231.JPG 00VKR_9232.JPG 00VKR_9233.JPG 00VKR_9234.JPG 00VKR_9235.JPG 00VKR_9236.JPG 00VKR_9237.JPG 00VKR_9238.JPG 00VKR_9239.JPG 00VKR_9240.JPG 00VKR_9241.JPG 00VKR_9243.JPG 00VKR_9244.JPG 00VKR_9245.JPG 00VKR_9246.JPG 00VKR_9247.JPG 00VKR_9248.JPG 00VKR_9249.JPG 00VKR_9250.JPG 00VKR_9251.JPG 00VKR_9252.JPG 00VKR_9253.JPG 00VKR_9254.JPG 00VKR_9255.JPG 00VKR_9256.JPG 00VKR_9257.JPG 00VKR_9258.JPG 00VKR_9259.JPG 00VKR_9260.JPG 00VKR_9261.JPG 00VKR_9262.JPG 00VKR_9263.JPG 00VKR_9264.JPG 00VKR_9265.JPG 00VKR_9266.JPG 00VKR_9268.JPG 00VKR_9269.JPG 00VKR_9270.JPG 00VKR_9271.JPG 00VKR_9272.JPG 00VKR_9273.JPG 00VKR_9274.JPG 00VKR_9275.JPG }

Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος ανήκει ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Με ειδικά μελετημένους χώρους, με ηλιόλουστες αίθουσες, με εξωτερικούς χώρους και γήπεδο με ειδικό πιστοποιημένο τάπητα ασφαλείας, με συστήματα, ηχομόνωσης, θέρμανσης, κλιματισμού και υγιεινής.

Με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας (πυρανιχνευτές και αυτόματοι καταιονιστές-sprinklers), το συγκρότημα είναι το πλέον ασφαλές Εκπαιδευτήριο στη Λέσβο. Κανένα κτήριο Δημόσιο ή Ιδιωτικό δε διαθέτει τέτοια ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Οι ευρύχωροι, φωτεινοί, φιλικοί, χρωματιστοί και ζεστοί χώροι έγιναν για να παρέχουν ασφάλεια και ευκαιρίες για παιχνίδια και δημιουργία. Ο Σταθμός είναι ο προθάλαμος της σχολικής ζωής του παιδιού.

Δεν είναι απλά ένας χώρος φύλαξης των παιδιών. Είναι κέντρο αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας με την καθοδήγηση επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών.

Κάθε παιδί εντάσσεται σε τμήμα με παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Οι περισσότεροι γονείς μπορούν να στέλνουν πλέον τα παιδιά τους στον Βρεφονηπιακό  Σταθμό από 6 μηνών περίπου για περισσότερες ή λιγότερες ώρες καθημερινά. Όλοι όμως επιθυμούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο, να βρουν δηλαδή ένα άρτιο οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα με την κατάλληλη αγωγή να καλλιεργείται η προσωπικότητα του παιδιού.

Με στόχο την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (θετική διάθεση, εσωτερική ηρεμία, καλοί τρόποι κλπ.) ο Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός των Εκπαιδευτήριων Πλάτωνος έχει αλλάξει το δεδομένα στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στην πόλη μας.

Διατίθεται Σχολικό Λεωφορείο.

Ώρες λειτουργίας, καθημερινά 07:30 – 15:30

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ