ΓΙΟΡΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 10-06-24

vIDEO >>>>

00VKR_6795.JPG 00VKR_6796.JPG 00VKR_6797.JPG 00VKR_6798.JPG 00VKR_6799.JPG 00VKR_6800.JPG 00VKR_6802.JPG 00VKR_6804.JPG 00VKR_6805.JPG 00VKR_6806.JPG 00VKR_6807.JPG 00VKR_6808.JPG 00VKR_6809.JPG 00VKR_6810.JPG 00VKR_6811.JPG 00VKR_6812.JPG 00VKR_6813.JPG 00VKR_6814.JPG 00VKR_6815.JPG 00VKR_6816.JPG 00VKR_6817.JPG 00VKR_6818.JPG 00VKR_6819.JPG 00VKR_6820.JPG 00VKR_6821.JPG 00VKR_6822.JPG 00VKR_6823.JPG 00VKR_6824.JPG 00VKR_6825.JPG 00VKR_6826.JPG 00VKR_6827.JPG 00VKR_6828.JPG 00VKR_6829.JPG 00VKR_6830.JPG 00VKR_6831.JPG 00VKR_6832.JPG 00VKR_6833.JPG 00VKR_6834.JPG 00VKR_6835.JPG 00VKR_6836.JPG 00VKR_6837.JPG 00VKR_6838.JPG 00VKR_6839.JPG 00VKR_6840.JPG 00VKR_6841.JPG 00VKR_6842.JPG 00VKR_6843.JPG 00VKR_6844.JPG 00VKR_6845.JPG 00VKR_6846.JPG 00VKR_6847.JPG 00VKR_6848.JPG 00VKR_6850.JPG 00VKR_6851.JPG 00VKR_6852.JPG 00VKR_6853.JPG 00VKR_6854.JPG 00VKR_6855.JPG 00VKR_6856.JPG 00VKR_6857.JPG 00VKR_6858.JPG 00VKR_6859.JPG 00VKR_6861.JPG 00VKR_6863.JPG 00VKR_6864.JPG 00VKR_6865.JPG 00VKR_6866.JPG 00VKR_6867.JPG 00VKR_6868.JPG 00VKR_6869.JPG 00VKR_6871.JPG 00VKR_6872.JPG 00VKR_6873.JPG 00VKR_6875.JPG 00VKR_6876.JPG 00VKR_6877.JPG 00VKR_6882.JPG 00VKR_6883.JPG 00VKR_6886.JPG 00VKR_6888.JPG 00VKR_6889.JPG 00VKR_6890.JPG 00VKR_6891.JPG 00VKR_6892.JPG 00VKR_6893.JPG 00VKR_6894.JPG 00VKR_6895.JPG 00VKR_6897.JPG 00VKR_6898.JPG 00VKR_6899.JPG 00VKR_6900.JPG 00VKR_6901.JPG 00VKR_6902.JPG 00VKR_6903.JPG 00VKR_6904.JPG 00VKR_6905.JPG 00VKR_6906.JPG 00VKR_6907.JPG 00VKR_6908.JPG 00VKR_6909.JPG 00VKR_6910.JPG 00VKR_6911.JPG 00VKR_6912.JPG 00VKR_6913.JPG 00VKR_6914.JPG 00VKR_6915.JPG 00VKR_6916.JPG 00VKR_6917.JPG 00VKR_6918.JPG 00VKR_6919.JPG 00VKR_6920.JPG 00VKR_6921.JPG 00VKR_6922.JPG 00VKR_6923.JPG 00VKR_6924.JPG 00VKR_6925.JPG 00VKR_6926.JPG 00VKR_6927.JPG 00VKR_6928.JPG 00VKR_6929.JPG 00VKR_6930.JPG 00VKR_6931.JPG 00VKR_6932.JPG 00VKR_6933.JPG 00VKR_6934.JPG 00VKR_6935.JPG 00VKR_6936.JPG 00VKR_6937.JPG 00VKR_6938.JPG 00VKR_6939.JPG 00VKR_6940.JPG 00VKR_6941.JPG 00VKR_6942.JPG 00VKR_6943.JPG 00VKR_6944.JPG 00VKR_6945.JPG 00VKR_6946.JPG 00VKR_6947.JPG 00VKR_6948.JPG 00VKR_6949.JPG 00VKR_6950.JPG 00VKR_6951.JPG 00VKR_6952.JPG 00VKR_6953.JPG 00VKR_6954.JPG 00VKR_6955.JPG 00VKR_6956.JPG 00VKR_6957.JPG 00VKR_6958.JPG 00VKR_6959.JPG 00VKR_6960.JPG 00VKR_6961.JPG 00VKR_6962.JPG 00VKR_6963.JPG 00VKR_6964.JPG 00VKR_6965.JPG 00VKR_6966.JPG 00VKR_6967.JPG 00VKR_6968.JPG 00VKR_6969.JPG 00VKR_6970.JPG 00VKR_6971.JPG 00VKR_6972.JPG 00VKR_6973.JPG 00VKR_6974.JPG 00VKR_6975.JPG 00VKR_6976.JPG 00VKR_6977.JPG 00VKR_6978.JPG 00VKR_6979.JPG 00VKR_6980.JPG 00VKR_6981.JPG 00VKR_6982.JPG 00VKR_6983.JPG 00VKR_6984.JPG 00VKR_6985.JPG 00VKR_6986.JPG 00VKR_6987.JPG 00VKR_6988.JPG 00VKR_6989.JPG 00VKR_6990.JPG 00VKR_6991.JPG 00VKR_6992.JPG 00VKR_6993.JPG 00VKR_6994.JPG 00VKR_6995.JPG 00VKR_6996.JPG 00VKR_6997.JPG 00VKR_6998.JPG 00VKR_6999.JPG 00VKR_7000.JPG 00VKR_7001.JPG 00VKR_7002.JPG 00VKR_7003.JPG 00VKR_7004.JPG 00VKR_7005.JPG 00VKR_7006.JPG 00VKR_7007.JPG 00VKR_7008.JPG 00VKR_7009.JPG 00VKR_7010.JPG 00VKR_7011.JPG 00VKR_7012.JPG 00VKR_7013.JPG 00VKR_7014.JPG 00VKR_7015.JPG 00VKR_7016.JPG 00VKR_7017.JPG 00VKR_7018.JPG 00VKR_7019.JPG 00VKR_7020.JPG 00VKR_7021.JPG 00VKR_7022.JPG 00VKR_7023.JPG 00VKR_7024.JPG 00VKR_7025.JPG 00VKR_7026.JPG 00VKR_7027.JPG 00VKR_7028.JPG 00VKR_7029.JPG 00VKR_7030.JPG 00VKR_7031.JPG 00VKR_7032.JPG 00VKR_7033.JPG 00VKR_7034.JPG 00VKR_7035.JPG 00VKR_7036.JPG 00VKR_7037.JPG 00VKR_7038.JPG 00VKR_7039.JPG 00VKR_7040.JPG 00VKR_7041.JPG 00VKR_7042.JPG 00VKR_7043.JPG 00VKR_7044.JPG 00VKR_7045.JPG 00VKR_7046.JPG 00VKR_7047.JPG 00VKR_7048.JPG 00VKR_7049.JPG 00VKR_7050.JPG 00VKR_7051.JPG 00VKR_7052.JPG 00VKR_7053.JPG 00VKR_7054.JPG 00VKR_7055.JPG 00VKR_7056.JPG 00VKR_7057.JPG 00VKR_7058.JPG 00VKR_7059.JPG 00VKR_7060.JPG 00VKR_7061.JPG 00VKR_7062.JPG 00VKR_7063.JPG 00VKR_7064.JPG 00VKR_7065.JPG 00VKR_7066.JPG 00VKR_7067.JPG 00VKR_7068.JPG 00VKR_7069.JPG 00VKR_7070.JPG 00VKR_7071.JPG 00VKR_7072.JPG 00VKR_7073.JPG 00VKR_7074.JPG 00VKR_7075.JPG 00VKR_7076.JPG 00VKR_7077.JPG 00VKR_7078.JPG 00VKR_7079.JPG 00VKR_7080.JPG 00VKR_7081.JPG 00VKR_7082.JPG 00VKR_7083.JPG 00VKR_7084.JPG 00VKR_7085.JPG 00VKR_7086.JPG 00VKR_7087.JPG 00VKR_7088.JPG 00VKR_7089.JPG 00VKR_7090.JPG 00VKR_7091.JPG 00VKR_7092.JPG 00VKR_7093.JPG 00VKR_7094.JPG 00VKR_7095.JPG 00VKR_7096.JPG 00VKR_7097.JPG 00VKR_7098.JPG 00VKR_7099.JPG 00VKR_7100.JPG 00VKR_7101.JPG 00VKR_7102.JPG 00VKR_7103.JPG 00VKR_7104.JPG 00VKR_7105.JPG 00VKR_7106.JPG 00VKR_7107.JPG 00VKR_7108.JPG 00VKR_7109.JPG 00VKR_7110.JPG 00VKR_7111.JPG 00VKR_7112.JPG 00VKR_7113.JPG 00VKR_7114.JPG 00VKR_7115.JPG 00VKR_7116.JPG 00VKR_7117.JPG 00VKR_7118.JPG 00VKR_7119.JPG 00VKR_7120.JPG 00VKR_7121.JPG 00VKR_7122.JPG 00VKR_7123.JPG 00VKR_7124.JPG 00VKR_7125.JPG 00VKR_7126.JPG 00VKR_7127.JPG 00VKR_7128.JPG 00VKR_7129.JPG 00VKR_7130.JPG 00VKR_7131.JPG 00VKR_7132.JPG 00VKR_7133.JPG 00VKR_7134.JPG 00VKR_7135.JPG 00VKR_7136.JPG 00VKR_7137.JPG 00VKR_7138.JPG 00VKR_7139.JPG 00VKR_7140.JPG 00VKR_7141.JPG 00VKR_7142.JPG 00VKR_7143.JPG 00VKR_7144.JPG 00VKR_7145.JPG 00VKR_7146.JPG 00VKR_7147.JPG 00VKR_7149.JPG 00VKR_7150.JPG 00VKR_7151.JPG 00VKR_7152.JPG 00VKR_7153.JPG 00VKR_7154.JPG 00VKR_7155.JPG 00VKR_7156.JPG 00VKR_7157.JPG 00VKR_7158.JPG 00VKR_7159.JPG 00VKR_7160.JPG 00VKR_7161.JPG 00VKR_7163.JPG 00VKR_7164.JPG 00VKR_7165.JPG 00VKR_7166.JPG 00VKR_7167.JPG 00VKR_7168.JPG 00VKR_7169.JPG 00VKR_7170.JPG 00VKR_7171.JPG 00VKR_7172.JPG 00VKR_7173.JPG 00VKR_7174.JPG 00VKR_7175.JPG 00VKR_7176.JPG 00VKR_7177.JPG 00VKR_7178.JPG 00VKR_7179.JPG 00VKR_7180.JPG 00VKR_7181.JPG 00VKR_7182.JPG 00VKR_7183.JPG 00VKR_7184.JPG 00VKR_7185.JPG 00VKR_7186.JPG 00VKR_7187.JPG 00VKR_7188.JPG 00VKR_7189.JPG 00VKR_7190.JPG 00VKR_7191.JPG 00VKR_7192.JPG 00VKR_7193.JPG 00VKR_7194.JPG 00VKR_7195.JPG 00VKR_7196.JPG 00VKR_7197.JPG 00VKR_7198.JPG 00VKR_7199.JPG 00VKR_7200.JPG 00VKR_7201.JPG 00VKR_7202.JPG 00VKR_7203.JPG 00VKR_7204.JPG 00VKR_7205.JPG 00VKR_7206.JPG 00VKR_7207.JPG 00VKR_7208.JPG 00VKR_7209.JPG 00VKR_7210.JPG 00VKR_7211.JPG 00VKR_7212.JPG 00VKR_7213.JPG 00VKR_7214.JPG 00VKR_7215.JPG 00VKR_7216.JPG 00VKR_7217.JPG 00VKR_7218.JPG 00VKR_7219.JPG 00VKR_7220.JPG 00VKR_7221.JPG 00VKR_7222.JPG 00VKR_7223.JPG 00VKR_7224.JPG 00VKR_7225.JPG 00VKR_7226.JPG 00VKR_7227.JPG 00VKR_7228.JPG 00VKR_7229.JPG 00VKR_7230.JPG 00VKR_7231.JPG 00VKR_7232.JPG 00VKR_7233.JPG 00VKR_7234.JPG 00VKR_7235.JPG 00VKR_7236.JPG 00VKR_7237.JPG 00VKR_7238.JPG 00VKR_7239.JPG 00VKR_7240.JPG 00VKR_7241.JPG 00VKR_7242.JPG 00VKR_7243.JPG 00VKR_7244.JPG 00VKR_7245.JPG 00VKR_7246.JPG 00VKR_7247.JPG 00VKR_7248.JPG 00VKR_7249.JPG 00VKR_7250.JPG 00VKR_7251.JPG 00VKR_7252.JPG 00VKR_7253.JPG 00VKR_7254.JPG 00VKR_7255.JPG 00VKR_7256.JPG 00VKR_7257.JPG 00VKR_7258.JPG 00VKR_7259.JPG 00VKR_7260.JPG 00VKR_7261.JPG 00VKR_7262.JPG 00VKR_7263.JPG 00VKR_7265.JPG 00VKR_7266.JPG 00VKR_7267.JPG 00VKR_7268.JPG 00VKR_7269.JPG 00VKR_7270.JPG 00VKR_7271.JPG 00VKR_7272.JPG 00VKR_7273.JPG 00VKR_7274.JPG 00VKR_7275.JPG 00VKR_7276.JPG 00VKR_7277.JPG 00VKR_7278.JPG 00VKR_7279.JPG 00VKR_7280.JPG 00VKR_7281.JPG 00VKR_7282.JPG 00VKR_7283.JPG 00VKR_7284.JPG 00VKR_7285.JPG 00VKR_7286.JPG 00VKR_7287.JPG 00VKR_7288.JPG 00VKR_7289.JPG 00VKR_7290.JPG 00VKR_7291.JPG 00VKR_7292.JPG 00VKR_7293.JPG 00VKR_7294.JPG 00VKR_7295.JPG 00VKR_7296.JPG 00VKR_7297.JPG 00VKR_7298.JPG 00VKR_7299.JPG 00VKR_7300.JPG 00VKR_7301.JPG 00VKR_7302.JPG 00VKR_7303.JPG 00VKR_7304.JPG 00VKR_7305.JPG 00VKR_7306.JPG 00VKR_7307.JPG 00VKR_7308.JPG 00VKR_7309.JPG 00VKR_7310.JPG 00VKR_7311.JPG 00VKR_7312.JPG 00VKR_7313.JPG 00VKR_7314.JPG 00VKR_7315.JPG 00VKR_7316.JPG 00VKR_7317.JPG 00VKR_7318.JPG 00VKR_7319.JPG 00VKR_7320.JPG 00VKR_7321.JPG 00VKR_7322.JPG 00VKR_7323.JPG 00VKR_7324.JPG 00VKR_7325.JPG 00VKR_7326.JPG 00VKR_7327.JPG 00VKR_7328.JPG 00VKR_7329.JPG 00VKR_7330.JPG 00VKR_7331.JPG 00VKR_7332.JPG 00VKR_7333.JPG 00VKR_7334.JPG 00VKR_7335.JPG 00VKR_7336.JPG 00VKR_7337.JPG 00VKR_7338.JPG 00VKR_7339.JPG 00VKR_7340.JPG 00VKR_7341.JPG 00VKR_7342.JPG 00VKR_7343.JPG 00VKR_7344.JPG 00VKR_7345.JPG 00VKR_7346.JPG 00VKR_7347.JPG 00VKR_7348.JPG 00VKR_7349.JPG 00VKR_7350.JPG 00VKR_7351.JPG 00VKR_7352.JPG 00VKR_7353.JPG 00VKR_7354.JPG 00VKR_7355.JPG 00VKR_7356.JPG 00VKR_7357.JPG 00VKR_7358.JPG 00VKR_7359.JPG 00VKR_7360.JPG 00VKR_7361.JPG 00VKR_7362.JPG 00VKR_7363.JPG 00VKR_7364.JPG 00VKR_7365.JPG 00VKR_7366.JPG 00VKR_7367.JPG 00VKR_7368.JPG 00VKR_7369.JPG 00VKR_7370.JPG 00VKR_7371.JPG 00VKR_7372.JPG 00VKR_7373.JPG 00VKR_7374.JPG 00VKR_7375.JPG 00VKR_7376.JPG 00VKR_7377.JPG 00VKR_7378.JPG 00VKR_7379.JPG 00VKR_7380.JPG 00VKR_7381.JPG 00VKR_7382.JPG 00VKR_7383.JPG 00VKR_7384.JPG 00VKR_7385.JPG 00VKR_7386.JPG 00VKR_7387.JPG 00VKR_7388.JPG 00VKR_7389.JPG 00VKR_7390.JPG 00VKR_7391.JPG 00VKR_7392.JPG 00VKR_7393.JPG 00VKR_7394.JPG 00VKR_7395.JPG 00VKR_7396.JPG 00VKR_7397.JPG 00VKR_7398.JPG 00VKR_7399.JPG 00VKR_7400.JPG 00VKR_7401.JPG 00VKR_7402.JPG 00VKR_7403.JPG 00VKR_7404.JPG 00VKR_7405.JPG 00VKR_7406.JPG 00VKR_7407.JPG 00VKR_7408.JPG 00VKR_7409.JPG 00VKR_7410.JPG 00VKR_7411.JPG 00VKR_7412.JPG 00VKR_7413.JPG 00VKR_7414.JPG 00VKR_7415.JPG 00VKR_7416.JPG 00VKR_7417.JPG 00VKR_7418.JPG 00VKR_7419.JPG 00VKR_7420.JPG 00VKR_7421.JPG 00VKR_7422.JPG 00VKR_7423.JPG 00VKR_7424.JPG 00VKR_7425.JPG 00VKR_7426.JPG 00VKR_7427.JPG 00VKR_7428.JPG 00VKR_7429.JPG 00VKR_7430.JPG 00VKR_7431.JPG 00VKR_7432.JPG 00VKR_7433.JPG 00VKR_7434.JPG 00VKR_7435.JPG 00VKR_7436.JPG 00VKR_7437.JPG 00VKR_7438.JPG 00VKR_7439.JPG 00VKR_7440.JPG 00VKR_7442.JPG 00VKR_7443.JPG 00VKR_7444.JPG 00VKR_7445.JPG 00VKR_7446.JPG 00VKR_7447.JPG 00VKR_7448.JPG 00VKR_7449.JPG 00VKR_7450.JPG 00VKR_7451.JPG 00VKR_7452.JPG 00VKR_7453.JPG 00VKR_7454.JPG 00VKR_7455.JPG 00VKR_7456.JPG 00VKR_7457.JPG 00VKR_7458.JPG 00VKR_7459.JPG 00VKR_7460.JPG 00VKR_7461.JPG 00VKR_7462.JPG 00VKR_7463.JPG 00VKR_7464.JPG 00VKR_7465.JPG 00VKR_7466.JPG 00VKR_7467.JPG 00VKR_7468.JPG 00VKR_7469.JPG 00VKR_7470.JPG 00VKR_7471.JPG 00VKR_7472.JPG 00VKR_7473.JPG 00VKR_7474.JPG 00VKR_7475.JPG 00VKR_7476.JPG 00VKR_7477.JPG 00VKR_7478.JPG 00VKR_7479.JPG 00VKR_7480.JPG 00VKR_7481.JPG 00VKR_7482.JPG 00VKR_7483.JPG 00VKR_7484.JPG 00VKR_7485.JPG 00VKR_7486.JPG 00VKR_7487.JPG 00VKR_7488.JPG 00VKR_7489.JPG 00VKR_7490.JPG 00VKR_7491.JPG 00VKR_7492.JPG 00VKR_7493.JPG 00VKR_7494.JPG 00VKR_7495.JPG 00VKR_7496.JPG 00VKR_7497.JPG 00VKR_7498.JPG 00VKR_7499.JPG 00VKR_7500.JPG 00VKR_7501.JPG 00VKR_7502.JPG 00VKR_7503.JPG 00VKR_7504.JPG 00VKR_7505.JPG 00VKR_7506.JPG 00VKR_7507.JPG 00VKR_7508.JPG 00VKR_7509.JPG 00VKR_7510.JPG 00VKR_7511.JPG 00VKR_7512.JPG 00VKR_7513.JPG 00VKR_7514.JPG 00VKR_7515.JPG 00VKR_7516.JPG 00VKR_7517.JPG 00VKR_7518.JPG 00VKR_7519.JPG 00VKR_7520.JPG 00VKR_7521.JPG 00VKR_7522.JPG 00VKR_7523.JPG 00VKR_7524.JPG 00VKR_7525.JPG 00VKR_7526.JPG 00VKR_7527.JPG 00VKR_7528.JPG 00VKR_7529.JPG 00VKR_7530.JPG 00VKR_7531.JPG 00VKR_7532.JPG 00VKR_7533.JPG 00VKR_7534.JPG 00VKR_7535.JPG 00VKR_7536.JPG 00VKR_7537.JPG 00VKR_7538.JPG 00VKR_7539.JPG 00VKR_7540.JPG 00VKR_7541.JPG 00VKR_7542.JPG 00VKR_7543.JPG 00VKR_7544.JPG 00VKR_7545.JPG 00VKR_7546.JPG 00VKR_7547.JPG 00VKR_7548.JPG 00VKR_7549.JPG 00VKR_7550.JPG 00VKR_7551.JPG 00VKR_7552.JPG 00VKR_7553.JPG 00VKR_7554.JPG 00VKR_7555.JPG 00VKR_7556.JPG 00VKR_7558.JPG 00VKR_7559.JPG 00VKR_7560.JPG 00VKR_7561.JPG 00VKR_7562.JPG 00VKR_7563.JPG 00VKR_7564.JPG 00VKR_7565.JPG 00VKR_7566.JPG 00VKR_7567.JPG 00VKR_7568.JPG 00VKR_7569.JPG 00VKR_7570.JPG 00VKR_7571.JPG 00VKR_7572.JPG 00VKR_7573.JPG 00VKR_7574.JPG 00VKR_7575.JPG 00VKR_7576.JPG 00VKR_7577.JPG 00VKR_7578.JPG 00VKR_7579.JPG 00VKR_7580.JPG 00VKR_7581.JPG 00VKR_7582.JPG 00VKR_7583.JPG 00VKR_7584.JPG 00VKR_7585.JPG 00VKR_7586.JPG 00VKR_7587.JPG 00VKR_7588.JPG 00VKR_7589.JPG 00VKR_7590.JPG 00VKR_7591.JPG 00VKR_7592.JPG 00VKR_7593.JPG 00VKR_7594.JPG 00VKR_7595.JPG 00VKR_7596.JPG 00VKR_7597.JPG 00VKR_7598.JPG 00VKR_7599.JPG 00VKR_7600.JPG 00VKR_7601.JPG 00VKR_7602.JPG 00VKR_7603.JPG 00VKR_7604.JPG 00VKR_7605.JPG 00VKR_7606.JPG 00VKR_7607.JPG 00VKR_7608.JPG 00VKR_7609.JPG 00VKR_7610.JPG 00VKR_7611.JPG 00VKR_7612.JPG 00VKR_7613.JPG 00VKR_7614.JPG 00VKR_7615.JPG 00VKR_7616.JPG 00VKR_7617.JPG 00VKR_7618.JPG 00VKR_7619.JPG 00VKR_7620.JPG 00VKR_7621.JPG 00VKR_7622.JPG 00VKR_7623.JPG 00VKR_7624.JPG 00VKR_7625.JPG 00VKR_7626.JPG 00VKR_7627.JPG 00VKR_7628.JPG 00VKR_7629.JPG 00VKR_7630.JPG 00VKR_7631.JPG 00VKR_7632.JPG 00VKR_7633.JPG 00VKR_7634.JPG 00VKR_7635.JPG 00VKR_7636.JPG 00VKR_7637.JPG 00VKR_7638.JPG 00VKR_7639.JPG 00VKR_7640.JPG 00VKR_7641.JPG 00VKR_7642.JPG 00VKR_7643.JPG 00VKR_7644.JPG 00VKR_7645.JPG 00VKR_7646.JPG 00VKR_7647.JPG 00VKR_7648.JPG 00VKR_7649.JPG 00VKR_7650.JPG 00VKR_7651.JPG 00VKR_7652.JPG 00VKR_7653.JPG 00VKR_7654.JPG 00VKR_7655.JPG 00VKR_7656.JPG 00VKR_7657.JPG 00VKR_7658.JPG 00VKR_7659.JPG 00VKR_7660.JPG 00VKR_7661.JPG 00VKR_7662.JPG 00VKR_7663.JPG 00VKR_7664.JPG 00VKR_7665.JPG 00VKR_7666.JPG 00VKR_7667.JPG 00VKR_7668.JPG 00VKR_7669.JPG 00VKR_7670.JPG 00VKR_7671.JPG 00VKR_7672.JPG 00VKR_7673.JPG 00VKR_7674.JPG 00VKR_7675.JPG 00VKR_7676.JPG 00VKR_7677.JPG 00VKR_7678.JPG 00VKR_7679.JPG 00VKR_7680.JPG 00VKR_7681.JPG 00VKR_7682.JPG 00VKR_7683.JPG 00VKR_7684.JPG 00VKR_7685.JPG 00VKR_7686.JPG 00VKR_7687.JPG 00VKR_7688.JPG 00VKR_7689.JPG 00VKR_7690.JPG 00VKR_7691.JPG 00VKR_7692.JPG 00VKR_7693.JPG 00VKR_7694.JPG 00VKR_7695.JPG 00VKR_7696.JPG 00VKR_7697.JPG 00VKR_7698.JPG 00VKR_7699.JPG 00VKR_7700.JPG 00VKR_7701.JPG 00VKR_7702.JPG 00VKR_7703.JPG 00VKR_7704.JPG 00VKR_7705.JPG 00VKR_7706.JPG 00VKR_7707.JPG 00VKR_7708.JPG

Πρότυπο Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο “Ο ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” είναι το πρώτο Ιδιωτικό  Νηπιαγωγείο στην Μυτιλήνη. Ιδρύθηκε το 2007 και απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής και προ-νηπιακής ηλικίας. Στεγάζεται στην αριστερή πτέρυγα του κτηριακού συγκροτήματος των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος, στη Χρυσομαλλούσα.

Με ξεχωριστά τμήματα προνηπίων και νηπίων.

Με μεγάλους ευήλιους και ευάερους χώρους, με αυλή με χλοοτάπητα ακολουθεί το πρόγραμμα του υπουργείου διανθίζοντάς το με επί πλέον δραστηριότητες (πολλές από αυτές υπάρχουν στον τομέα Φωτογραφίες), όπως Γνωριμία με την Αγγλική γλώσσα με καθηγήτρια που έχει την Αγγλική σαν μητρική γλώσσα, υπολογιστές με ειδικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλα Ιδιωτικά Σχολεία στην Αθήνα και πολλά άλλα.

Με μοναδικά μέτρα ασφάλειας. Το μοναδικό κτήριο με μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (με πυρανιχνευτές και αυτόματα συστήματα καταιονισμού - sprinklers) και παθητικής ασφάλειας (πυράντοχα διαμερίσματα και πόρτες) είναι το μόνο που πληροί τις νέες διατάξεις ασφάλειας. Κανένα άλλο Εκπαιδευτήριο του νησιού, οποιασδήποτε βαθμίδας, ιδιωτικό ή δημόσιο, δεν το ανταγωνίζεται με ασφάλεια.

Το Νηπιαγωγείο διαθέτει Σχολικό Λεωφορείο.

Ώρες λειτουργίας, καθημερινά 07:30 – 15:30

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ