Το Περιβάλλον (4+)

Περιβάλλον και Ανακύκλωση

Κατά τη διάρκεια αυτής της θεματικής ενότητας, μάθαμε για τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Στόχος μας ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών και ενεργή συμμετοχή τους στον διαχωρισμό των υλικών για την ανακύκλωση.

Στις ακόλουθες μέρες, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες τόσο μέσα στο χώρο της τάξης, όσο και στην αυλή του σχολείου για την συνεχή επιμόρφωσή τους, την συνεργασία και την ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους.

00IMG_20240520_103734.jpg 00IMG_20240520_103740.jpg 00IMG_20240520_103809.jpg 00IMG_20240520_103824.jpg 00IMG_20240520_103825.jpg 00IMG_20240520_103911.jpg 00IMG_20240520_103949.jpg 00IMG_20240520_103957.jpg 00IMG_20240520_104012.jpg 00IMG_20240520_104028.jpg 00IMG_20240520_104141.jpg 00IMG_20240520_104159.jpg 00IMG_20240520_104201.jpg 00IMG_20240520_104205.jpg 00IMG_20240520_104212.jpg 00IMG_20240520_104223.jpg 00IMG_20240520_104301.jpg 00IMG_20240520_104316.jpg 00IMG_20240520_104326.jpg 00IMG_20240520_104328.jpg 00IMG_20240520_104356.jpg 00IMG_20240520_104400.jpg 00IMG_20240520_104401.jpg 00IMG_20240521_095942.jpg 00IMG_20240521_100058.jpg 00IMG_20240521_100130.jpg 00IMG_20240521_100159.jpg 00IMG_20240521_100221.jpg 00IMG_20240521_100258.jpg 00IMG_20240521_100355.jpg 00IMG_20240521_100415.jpg 00IMG_20240521_100444.jpg 00IMG_20240521_100522.jpg 00IMG_20240523_073832.jpg 00IMG_20240523_073848.jpg 00IMG_20240523_100708.jpg 00IMG_20240523_100735.jpg 00IMG_20240523_100914.jpg 00IMG_20240523_100941.jpg 00IMG_20240523_100943.jpg 00IMG_20240523_101325.jpg 00IMG_20240523_101353.jpg 00IMG_20240523_101438.jpg 00IMG_20240523_101522.jpg 00IMG_20240523_101702.jpg 00IMG_20240523_102143.jpg 00IMG_20240523_102204.jpg 00IMG_20240523_102206.jpg 00IMG_20240523_102218.jpg 00IMG_20240523_102253.jpg 00IMG_20240523_102303.jpg 00IMG_20240523_102814.jpg 00IMG_20240523_102823.jpg 00IMG_20240523_102838.jpg 00IMG_20240523_103218.jpg 00IMG_20240523_103231.jpg 00IMG_20240523_103325.jpg 00IMG_20240523_103356.jpg 00IMG_20240523_103757.jpg 00IMG_20240523_103804.jpg 00IMG_20240523_103833.jpg 00IMG_20240523_103838.jpg 00IMG_20240523_104620.jpg 00IMG_20240523_104644.jpg 00IMG_20240523_105210.jpg 00IMG_20240523_105649.jpg 00IMG_20240523_150435.jpg 00IMG_20240523_150526.jpg 00IMG_20240524_092926.jpg 00IMG_20240524_093001.jpg 00IMG_20240524_093003.jpg 00IMG_20240524_093021.jpg 00IMG_20240524_093033.jpg 00IMG_20240524_103015.jpg 00IMG_20240524_103032.jpg 00IMG_20240527_131632.jpg 00IMG_20240527_131643.jpg 00IMG_20240527_131757.jpg 00IMG_20240527_131808.jpg 00IMG_20240528_144744.jpg 00IMG_20240528_145930.jpg 00IMG_20240528_150009.jpg 00IMG_20240528_150035.jpg 00IMG_20240529_103756.jpg 00IMG_20240529_103809.jpg 00IMG_20240529_103913.jpg 00Messenger_creation_0346da64-9c46-4318-b9fe-8603405ccab5.jpg 00Messenger_creation_0a60136d-2dd8-4b3f-b492-4e72b99a159b.jpg 00Messenger_creation_0d743431-c16b-46c8-b542-5695c3b77bfb.jpg 00Messenger_creation_1ceee0f4-b46c-48d0-af55-3fec43da4ccf.jpg 00Messenger_creation_1e38630a-b1a9-471e-b8ac-68d7a498b78c.jpg 00Messenger_creation_1f6ce3e8-a0f9-4f03-825d-44be04531351.jpg 00Messenger_creation_2185908a-0ec1-42b9-91ba-53504fbf35ac.jpg 00Messenger_creation_26099e80-8001-44fc-8d2b-e8aea8d89ec0.jpg 00Messenger_creation_288f07e8-6778-4771-ae90-2053140f1514.jpg 00Messenger_creation_2b30432f-1c0c-4980-9d60-9a2914b3fd3c.jpg 00Messenger_creation_2d6246d0-a6ce-496c-ae0d-16cebfc4174d.jpg 00Messenger_creation_334e9b70-4b8d-49da-9993-6d2d4afa1a75.jpg 00Messenger_creation_38abe425-0207-4acf-813d-61d554dd12db.jpg 00Messenger_creation_3bb1bf08-3c16-4fe8-a6a2-e27e7086a5a0.jpg 00Messenger_creation_3c7bfbd2-2666-445c-835e-029e804cd6d2.jpg 00Messenger_creation_3edf8766-fcc3-4f5c-b967-60ef153171ad.jpg 00Messenger_creation_40db9b86-43fa-4e41-be1b-aa442c861e32.jpg 00Messenger_creation_448ee077-5b89-41e7-b63c-93724a500afc.jpg 00Messenger_creation_4589fb19-646c-4e4c-9b9e-6e336a8d30e3.jpg 00Messenger_creation_50e33036-48e6-4941-9652-4f1465c27d5e.jpg 00Messenger_creation_597cf132-6445-49bc-ae27-ab454037accf.jpg 00Messenger_creation_5c9a931b-0d5b-4d3f-bd75-ded32e61303e.jpg 00Messenger_creation_5cc074d9-3c63-4b50-a4e2-12f70802a2b3.jpg 00Messenger_creation_62a64153-8e07-4a53-9479-33c9e5410d8c.jpg 00Messenger_creation_67e5ab89-89ea-4b6b-8fe3-7bf65372231f.jpg 00Messenger_creation_6a133236-6eba-4838-9678-f200e4e5e83e.jpg 00Messenger_creation_6d22ddf5-f728-471e-a3e2-e82b1ce9ccf7.jpg 00Messenger_creation_70691d9c-8692-41c9-82d9-8533186776f9.jpg 00Messenger_creation_71c0fea0-650c-4836-9d83-87a8ef11569a.jpg 00Messenger_creation_764c820a-ec60-4fb4-b91f-068c1f163f4b.jpg 00Messenger_creation_775dc97d-ca67-4b7e-964d-2f0502f2ab03.jpg 00Messenger_creation_77bda783-6c48-423d-b552-168a3b236e5c.jpg 00Messenger_creation_7ec2745c-c5d2-4cf1-8580-c8fe1a1e34c7.jpg 00Messenger_creation_844a1eb5-05dc-460c-a50d-36f2fb48faff.jpg 00Messenger_creation_92439673-9e27-4e78-8529-d650d32b1cec.jpg 00Messenger_creation_9d66b8c7-fa70-4be3-842b-e611748c9c18.jpg 00Messenger_creation_9e0efd45-4da5-4a99-a1d4-9163ec5de13c.jpg 00Messenger_creation_9efa2e35-38af-4bad-95e0-ea6c14133b82.jpg 00Messenger_creation_9fb813ef-aeef-4971-b460-a24f8e78cc68.jpg 00Messenger_creation_a1621a27-3add-48d0-9a26-4c76e4ffe926.jpg 00Messenger_creation_a1d62b4f-d9a0-4b3b-900f-a2c7284949dc.jpg 00Messenger_creation_a4e1e746-7728-41e6-be1e-113c5291a31d.jpg 00Messenger_creation_b35cbce0-e4b8-410b-85db-703c008c5a91.jpg 00Messenger_creation_b5b5d66e-7ea9-47c1-9e8c-1b7c51be9859.jpg 00Messenger_creation_b64d2feb-c9c3-4a65-8cd6-90503870df50.jpg 00Messenger_creation_b82583e7-169e-400a-91aa-7e81072f4701.jpg 00Messenger_creation_bb78713f-105f-463f-a270-63cd4393a5fa.jpg 00Messenger_creation_bca9da60-dbce-400b-9508-bf9af10b9c25.jpg 00Messenger_creation_bcb67c2c-3ece-47e7-8a68-5b708f582698.jpg 00Messenger_creation_bee7c845-8236-450c-b0e5-46473ebd1c59.jpg 00Messenger_creation_bf46fe65-2d98-4129-a156-9fa54992e5f3.jpg 00Messenger_creation_c4152aa5-01b0-4c6a-b58c-97064d10de33.jpg 00Messenger_creation_c64bda71-133f-4ff8-8ffe-98dd1b0f498b.jpg 00Messenger_creation_c7bee0d4-21ce-474c-8154-448458fb87b2.jpg 00Messenger_creation_cdf32c71-b4fe-419e-bc9e-89a163e3302a.jpg 00Messenger_creation_d0b054e0-7d9f-4426-be87-2b85876ba6c5.jpg 00Messenger_creation_d9596294-665d-4d89-88de-4ea09a7abba1.jpg 00Messenger_creation_df797221-aed7-41dc-b036-11812b8fa2e0.jpg 00Messenger_creation_e02a8d2b-4319-4692-9e42-fc0367c9c8ac.jpg 00Messenger_creation_e754cc77-9fbe-4e22-bdba-bcd8b39ba509.jpg 00Messenger_creation_ebb8048f-aa34-4824-971f-d5a2840ea02f.jpg 00Messenger_creation_ec006300-5843-489c-ab56-e2575bbeb8aa.jpg 00Messenger_creation_ec62ed40-3010-480a-9e27-2554fc6b3c3f.jpg 00Messenger_creation_ecdf2fdb-c3cf-434b-83b4-f5d9ec7ce175.jpg 00Messenger_creation_eed19029-3c6c-4e1a-bb85-b4e19052a77b.jpg 00Messenger_creation_f0550af5-c6e1-4c5d-bbd0-a23342fac71e.jpg 00Messenger_creation_f14bb41e-ac4a-4869-8ee6-0ba6535f7ea3.jpg 00Messenger_creation_f3b33103-d589-476a-a0f5-285c89c3bd2f.jpg 00Messenger_creation_f44cb671-c13c-4cbc-894c-2fc1424cfb7b.jpg }

Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος ανήκει ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Με ειδικά μελετημένους χώρους, με ηλιόλουστες αίθουσες, με εξωτερικούς χώρους και γήπεδο με ειδικό πιστοποιημένο τάπητα ασφαλείας, με συστήματα, ηχομόνωσης, θέρμανσης, κλιματισμού και υγιεινής.

Με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας (πυρανιχνευτές και αυτόματοι καταιονιστές-sprinklers), το συγκρότημα είναι το πλέον ασφαλές Εκπαιδευτήριο στη Λέσβο. Κανένα κτήριο Δημόσιο ή Ιδιωτικό δε διαθέτει τέτοια ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Οι ευρύχωροι, φωτεινοί, φιλικοί, χρωματιστοί και ζεστοί χώροι έγιναν για να παρέχουν ασφάλεια και ευκαιρίες για παιχνίδια και δημιουργία. Ο Σταθμός είναι ο προθάλαμος της σχολικής ζωής του παιδιού.

Δεν είναι απλά ένας χώρος φύλαξης των παιδιών. Είναι κέντρο αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας με την καθοδήγηση επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών.

Κάθε παιδί εντάσσεται σε τμήμα με παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Οι περισσότεροι γονείς μπορούν να στέλνουν πλέον τα παιδιά τους στον Βρεφονηπιακό  Σταθμό από 6 μηνών περίπου για περισσότερες ή λιγότερες ώρες καθημερινά. Όλοι όμως επιθυμούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο, να βρουν δηλαδή ένα άρτιο οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα με την κατάλληλη αγωγή να καλλιεργείται η προσωπικότητα του παιδιού.

Με στόχο την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (θετική διάθεση, εσωτερική ηρεμία, καλοί τρόποι κλπ.) ο Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός των Εκπαιδευτήριων Πλάτωνος έχει αλλάξει το δεδομένα στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στην πόλη μας.

Διατίθεται Σχολικό Λεωφορείο.

Ώρες λειτουργίας, καθημερινά 07:30 – 15:30

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ