Απόκριες (2+)

Απόκριες 1-2+

Απόκριες ,ευκαιρία για ξεφάντωμα . Γέλια ,τραγούδι ,χορός ,κέφι και παιχνίδι κατέκλυσαν όλους τους χώρους του σχολείου μας δίνοντας ζωντάνια.

Καλές Απόκριες!!!!

00IMG_20240307_093252.jpg 00IMG_20240307_095703.jpg 00IMG_20240307_095709.jpg 00IMG_20240307_095725.jpg 00IMG_20240307_095742.jpg 00IMG_20240307_095852.jpg 00IMG_20240307_095906.jpg 00IMG_20240307_095917.jpg 00IMG_20240307_122904.jpg 00IMG_20240307_122905.jpg 00IMG_20240307_124230.jpg 00IMG_20240307_124232.jpg 00IMG_20240307_124302.jpg 00IMG_20240307_124339.jpg 00IMG_20240307_124358_edit_408708941012114.jpg 00IMG_20240307_124409_1.jpg 00IMG_20240307_124510.jpg 00IMG_20240307_124523.jpg 00IMG_20240307_124600.jpg 00IMG_20240307_124606.jpg 00IMG_20240307_124713.jpg 00IMG_20240307_124714.jpg 00IMG_20240307_124739.jpg 00IMG_20240307_124744_1.jpg 00IMG_20240307_124745.jpg 00IMG_20240307_124746.jpg 00IMG_20240308_081450.jpg 00IMG_20240308_081452.jpg 00IMG_20240308_081948.jpg 00IMG_20240308_081950.jpg 00IMG_20240308_082008.jpg 00IMG_20240308_082013.jpg 00IMG_20240308_082028.jpg 00IMG_20240308_082029.jpg 00IMG_20240308_082031.jpg 00IMG_20240308_082031_1.jpg 00IMG_20240308_082510.jpg 00IMG_20240308_082523.jpg 00IMG_20240308_082526.jpg 00IMG_20240308_082528.jpg 00IMG_20240308_082930.jpg 00IMG_20240308_082936.jpg 00IMG_20240308_083001.jpg 00IMG_20240308_083051.jpg 00IMG_20240308_083058.jpg 00IMG_20240308_083059.jpg 00IMG_20240308_083313.jpg 00IMG_20240308_083328.jpg 00IMG_20240308_103136.jpg 00IMG_20240308_103145.jpg 00IMG_20240308_103510.jpg 00IMG_20240308_103541.jpg 00IMG_20240308_103544.jpg 00IMG_20240308_103546.jpg 00IMG_20240308_103909.jpg 00IMG_20240308_103930.jpg 00IMG_20240308_103933.jpg 00IMG_20240308_104651_edit_408664091347538.jpg 00IMG_20240308_104718_edit_408648852104311.jpg 00IMG_20240311_105827.jpg 00IMG_20240311_105925.jpg 00IMG_20240311_105937.jpg 00IMG_20240311_105938.jpg 00IMG_20240311_110013.jpg 00IMG_20240311_110014.jpg 00IMG_20240311_110112.jpg 00IMG_20240311_110115.jpg 00IMG_20240311_110122.jpg 00IMG_20240311_110129_edit_333046761012200.jpg 00IMG_20240311_110131.jpg 00IMG_20240311_110219.jpg 00IMG_20240311_110223.jpg 00IMG_20240311_110236.jpg 00IMG_20240311_110244.jpg 00IMG_20240311_110251.jpg 00IMG_20240311_110346.jpg 00IMG_20240311_110352.jpg 00IMG_20240311_110409.jpg 00IMG_20240311_110409_1.jpg 00IMG_20240311_110413.jpg 00IMG_20240311_110414.jpg 00IMG_20240311_110416.jpg 00IMG_20240311_110418.jpg 00IMG_20240311_110421.jpg 00IMG_20240311_110423.jpg 00IMG_20240311_110514.jpg 00IMG_20240311_110533.jpg 00IMG_20240311_110533_1.jpg 00IMG_20240311_110534.jpg 00IMG_20240311_110538.jpg 00IMG_20240311_110542.jpg 00IMG_20240311_110547.jpg 00IMG_20240311_110628.jpg 00IMG_20240311_110643.jpg 00IMG_20240311_110647.jpg 00IMG_20240311_110650.jpg 00IMG_20240311_110713.jpg 00IMG_20240311_110752.jpg 00IMG_20240311_110752_1.jpg 00IMG_20240311_110822.jpg 00IMG_20240311_110823.jpg 00IMG_20240311_110824.jpg 00IMG_20240311_110827.jpg 00IMG_20240311_110833_edit_333271231975186.jpg 00IMG_20240311_110834_edit_333263951016854.jpg 00IMG_20240311_110918.jpg 00IMG_20240311_110919.jpg 00IMG_20240311_110920.jpg 00IMG_20240311_110926.jpg 00IMG_20240311_110927.jpg 00IMG_20240311_110930.jpg 00IMG_20240311_111019_edit_332970841636691.jpg 00IMG_20240311_111020_edit_332964905309087.jpg 00IMG_20240311_111022_edit_332958987300234.jpg 00IMG_20240311_111046.jpg 00IMG_20240311_111052.jpg 00IMG_20240311_111055.jpg 00IMG_20240311_111136.jpg 00IMG_20240311_111136_1.jpg 00IMG_20240311_111137.jpg 00IMG_20240311_111140.jpg 00IMG_20240311_111141.jpg 00IMG_20240311_111154_edit_332934430715342.jpg 00IMG_20240311_111232.jpg 00IMG_20240311_111233.jpg 00IMG_20240311_111239.jpg 00IMG_20240311_111240.jpg 00IMG_20240311_111242.jpg 00IMG_20240311_111248.jpg 00IMG_20240311_111310.jpg 00IMG_20240311_111316.jpg 00IMG_20240311_111409.jpg 00IMG_20240311_111416.jpg 00IMG_20240311_111508_edit_332822858234109.jpg 00IMG_20240311_111608_1.jpg 00IMG_20240312_111213.jpg 00IMG_20240312_111219.jpg 00IMG_20240312_111539.jpg 00IMG_20240312_111540.jpg 00IMG_20240313_081837.jpg 00IMG_20240313_081843.jpg 00IMG_20240313_081903.jpg 00IMG_20240313_084532.jpg 00IMG_20240313_084539.jpg 00IMG_20240313_084543.jpg 00IMG_20240313_084545.jpg 00IMG_20240314_102812.jpg 00IMG_20240314_103002.jpg 00IMG_20240314_103028.jpg 00IMG_20240314_103134.jpg 00IMG_20240314_103237.jpg 00IMG_20240314_103238.jpg 00IMG_20240314_103249.jpg 00IMG_20240314_103250.jpg 00IMG_20240314_103438.jpg 00IMG_20240314_103444.jpg 00IMG_20240314_103448.jpg 00IMG_20240314_103556_1.jpg 00IMG_20240314_103603.jpg 00IMG_20240314_103623.jpg 00IMG_20240314_103653.jpg 00IMG_20240314_103655.jpg 00IMG_20240314_103738.jpg 00IMG_20240314_103759.jpg 00IMG_20240314_103802.jpg 00IMG_20240314_103900.jpg 00IMG_20240314_103910.jpg 00IMG_20240314_103929.jpg 00IMG_20240314_104111.jpg 00IMG_20240314_104133_edit_332520575885718.jpg 00IMG_20240314_104141_edit_332511138056552.jpg 00IMG_20240314_104243.jpg 00IMG_20240314_104245.jpg 00IMG_20240314_104313.jpg 00IMG_20240314_104316.jpg 00IMG_20240314_104319.jpg 00IMG_20240314_104319_1.jpg 00IMG_20240314_104333_edit_332481774793536.jpg 00IMG_20240314_104338.jpg 00IMG_20240314_104414.jpg 00IMG_20240314_104416.jpg 00IMG_20240314_104425.jpg 00IMG_20240314_104434.jpg 00IMG_20240314_104435.jpg 00IMG_20240314_105424.jpg 00IMG_20240314_105517.jpg 00IMG_20240314_105520.jpg 00IMG_20240314_105533.jpg 00IMG_20240314_105557.jpg 00IMG_20240314_105617.jpg 00IMG_20240314_105632.jpg 00IMG_20240314_105644.jpg 00IMG_20240314_105646.jpg 00IMG_20240314_105649.jpg 00IMG_20240314_105649_1.jpg 00IMG_20240314_105704.jpg 00IMG_20240314_105707.jpg 00IMG_20240314_105712.jpg 00IMG_20240314_105733.jpg 00IMG_20240314_105800_edit_408585781441300.jpg 00IMG_20240314_105804.jpg 00IMG_20240314_105810.jpg 00IMG_20240314_105830_edit_408568286413698.jpg 00IMG_20240314_105908.jpg 00IMG_20240314_105958_edit_408488987034023.jpg 00IMG_20240315_093836_edit_418367758750745.jpg 00IMG_20240315_093910_edit_418355132143455.jpg 00IMG_20240315_093914.jpg 00IMG_20240315_093935.jpg 00IMG_20240315_093936.jpg 00IMG_20240315_093952.jpg 00IMG_20240315_094005_edit_418326916348668.jpg 00IMG_20240315_094023.jpg 00IMG_20240315_094036.jpg 00IMG_20240315_094037.jpg 00IMG_20240315_094124.jpg 00IMG_20240315_094140.jpg 00IMG_20240315_094211.jpg 00IMG_20240315_094301.jpg 00IMG_20240315_094308.jpg 00IMG_20240315_094316_1.jpg 00IMG_20240315_094321.jpg 00IMG_20240315_094326.jpg 00IMG_20240315_094330.jpg 00IMG_20240315_094347.jpg 00IMG_20240315_094353_edit_418281746966383.jpg 00IMG_20240315_094357.jpg 00IMG_20240315_094400.jpg 00IMG_20240315_094407_edit_418271509450759.jpg 00IMG_20240315_094422.jpg 00IMG_20240315_094451.jpg 00IMG_20240315_094452.jpg 00IMG_20240315_094500_edit_418247069140867.jpg 00IMG_20240315_094506.jpg 00IMG_20240315_094546_edit_418232551223682.jpg 00IMG_20240315_094550_edit_418222846852850.jpg 00IMG_20240315_094553_edit_418212244462748.jpg 00IMG_20240315_094656.jpg 00IMG_20240315_094716_edit_418194864284105.jpg 00IMG_20240315_094734_edit_418182492657023.jpg 00IMG_20240315_101121.jpg 00IMG_20240315_101124.jpg 00IMG_20240315_101125.jpg 00IMG_20240315_101131_edit_335324497277998.jpg 00IMG_20240315_101132_edit_335317094693103.jpg 00IMG_20240315_101134_edit_335302553177481.jpg 00IMG_20240315_101139.jpg 00IMG_20240315_101139_1.jpg 00IMG_20240315_101144_edit_335290824288941.jpg 00IMG_20240315_101153_edit_335272024728006.jpg 00IMG_20240315_101201.jpg 00IMG_20240315_101205.jpg 00IMG_20240315_101207.jpg 00IMG_20240315_101211.jpg 00IMG_20240315_101214.jpg 00IMG_20240315_101215_edit_335249490617072.jpg 00IMG_20240315_101220.jpg 00IMG_20240315_101229_edit_335234764592074.jpg 00IMG_20240315_101254.jpg 00IMG_20240315_101257.jpg 00IMG_20240315_101303.jpg 00IMG_20240315_101308.jpg 00IMG_20240315_101309.jpg 00IMG_20240315_101316.jpg 00IMG_20240315_101323.jpg 00IMG_20240315_101326.jpg 00IMG_20240315_101327.jpg 00IMG_20240315_101337.jpg 00IMG_20240315_101339.jpg 00IMG_20240315_101342.jpg 00IMG_20240315_101343.jpg 00IMG_20240315_101344.jpg 00IMG_20240315_101354.jpg 00IMG_20240315_101401.jpg 00IMG_20240315_101413.jpg 00IMG_20240315_101414.jpg 00IMG_20240315_101423.jpg 00IMG_20240315_101425.jpg 00IMG_20240315_101434.jpg 00IMG_20240315_101441.jpg 00IMG_20240315_101443.jpg 00IMG_20240315_101952_edit_335852285999793.jpg 00IMG_20240315_102001_edit_335844331097190.jpg 00IMG_20240315_102051.jpg 00IMG_20240315_102103_edit_335831251890421.jpg 00IMG_20240315_102112.jpg 00IMG_20240315_102212.jpg 00IMG_20240315_102217.jpg 00IMG_20240315_102245.jpg 00IMG_20240315_102306.jpg 00IMG_20240315_102308.jpg 00IMG_20240315_102430_edit_335709046333669.jpg 00IMG_20240315_102431_edit_335773582275846.jpg 00IMG_20240315_104057.jpg 00IMG_20240315_104112.jpg 00IMG_20240315_104114.jpg 00IMG_20240315_104122.jpg 00IMG_20240315_104123.jpg 00IMG_20240315_104247.jpg 00IMG_20240315_104256.jpg 00IMG_20240315_104258.jpg 00IMG_20240315_104305.jpg }

Παιδικός Σταθμός

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος ανήκει ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Με ειδικά μελετημένους χώρους, με ηλιόλουστες αίθουσες, με εξωτερικούς χώρους και γήπεδο με παχύ χλοοτάπητα, με συστήματα, ηχομόνωσης, θέρμανσης και υγιεινής.

Με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας (πυρανιχνευτές και αυτόματοι καταιονιστές-sprinklers), το συγκρότημα είναι το πλέον ασφαλές Εκπαιδευτήριο στη Λέσβο. Κανένα κτήριο Δημόσιο ή Ιδιωτικό δε διαθέτει τέτοια ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Οι ευρύχωροι, φωτεινοί, φιλικοί, χρωματιστοί και ζεστοί χώροι έγιναν για να παρέχουν ασφάλεια και ευκαιρίες για παιχνίδια και δημιουργία. Ο Παιδικός Σταθμός είναι ο προθάλαμος της σχολικής ζωής του παιδιού.

Δεν είναι απλά ένας χώρος φύλαξης των παιδιών. Είναι κέντρο αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας με την καθοδήγηση επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών.

Οι περισσότεροι γονείς στέλνουν πλέον τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό από 2 ετών περίπου για περισσότερες ή λιγότερες ώρες καθημερινά. Όλοι όμως επιθυμούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο, να βρουν δηλαδή ένα άρτιο οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα με την κατάλληλη αγωγή να καλλιεργείται η προσωπικότητα του παιδιού.


Με στόχο την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (θετική διάθεση, εσωτερική ηρεμία, καλοί τρόποι κλπ.) ο παιδικός σταθμός των Εκπαιδευτήριων Πλάτωνος αλλάζει το δεδομένα στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στην πόλη μας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Ωράριο λειτουργίας προσαρμοσμένο στο νέο ωράριο των Δημοσίων Υπαλλήλων
07:30πμ – 3:30μμ

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ