Τούρκικα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

TurkeyΤαχύρρυθμο πρόγραμμα ενηλίκων:

1ο έτος: Επίπεδα Α1-Α2
2ο έτος: Επίπεδο Β1
3ο έτος: Επίπεδο Β2
4ο έτος: Επίπεδο C1

Το πρόγραμμα σπουδών για μικρούς μαθητές, με ειδική βιβλιογραφία διδάσκεται και στα σχολεία της Κύπρου, καλύπτει τα παραπάνω επίπεδα σε χρόνο λιγότερο του διπλάσιου.