ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Γιορτή τέλους 2023

Video Γιορτής >>>>

00VKR_2239.jpg 00VKR_2240.jpg 00VKR_2241.jpg 00VKR_2242.jpg 00VKR_2243.jpg 00VKR_2244.jpg 00VKR_2246.jpg 00VKR_2248.jpg 00VKR_2250.jpg 00VKR_2251.jpg 00VKR_2252.jpg 00VKR_2253.jpg 00VKR_2255.jpg 00VKR_2256.jpg 00VKR_2257.jpg 00VKR_2261.jpg 00VKR_2263.jpg 00VKR_2264.jpg 00VKR_2265.jpg 00VKR_2267.jpg 00VKR_2268.jpg 00VKR_2269.jpg 00VKR_2270.jpg 00VKR_2271.jpg 00VKR_2272.jpg 00VKR_2274.jpg 00VKR_2275.jpg 00VKR_2276.jpg 00VKR_2278.jpg 00VKR_2280.jpg 00VKR_2281.jpg 00VKR_2283.jpg 00VKR_2284.jpg 00VKR_2286.jpg 00VKR_2287.jpg 00VKR_2289.jpg 00VKR_2290.jpg 00VKR_2292.jpg 00VKR_2293.jpg 00VKR_2295.jpg 00VKR_2302.jpg 00VKR_2303.jpg 00VKR_2311.jpg 00VKR_2312.jpg 00VKR_2313.jpg 00VKR_2314.jpg 00VKR_2315.jpg 00VKR_2317.jpg 00VKR_2318.jpg 00VKR_2319.jpg 00VKR_2320.jpg 00VKR_2322.jpg 00VKR_2340.jpg 00VKR_2341.jpg 00VKR_2342.jpg 00VKR_2343.jpg 00VKR_2346.jpg 00VKR_2347.jpg 00VKR_2348.jpg 00VKR_2350.jpg 00VKR_2351.jpg 00VKR_2352.jpg 00VKR_2354.jpg 00VKR_2357.jpg 00VKR_2358.jpg 00VKR_2359.jpg 00VKR_2360.jpg 00VKR_2363.jpg 00VKR_2372.jpg 00VKR_2374.jpg 00VKR_2376.jpg 00VKR_2377.jpg 00VKR_2378.jpg 00VKR_2379.jpg 00VKR_2380.jpg 00VKR_2381.jpg 00VKR_2383.jpg 00VKR_2391.jpg 00VKR_2393.jpg 00VKR_2394.jpg 00VKR_2395.jpg 00VKR_2398.jpg 00VKR_2399.jpg 00VKR_2400.jpg 00VKR_2401.jpg 00VKR_2402.jpg 00VKR_2404.jpg 00VKR_2405.jpg 00VKR_2406.jpg 00VKR_2407.jpg 00VKR_2408.jpg 00VKR_2409.jpg 00VKR_2410.jpg 00VKR_2412.jpg 00VKR_2413.jpg 00VKR_2414.jpg 00VKR_2415.jpg 00VKR_2416.jpg 00VKR_2417.jpg 00VKR_2418.jpg 00VKR_2419.jpg 00VKR_2420.jpg 00VKR_2421.jpg 00VKR_2422.jpg 00VKR_2423.jpg 00VKR_2424.jpg 00VKR_2425.jpg 00VKR_2427.jpg 00VKR_2428.jpg 00VKR_2430.jpg 00VKR_2431.jpg 00VKR_2432.jpg 00VKR_2434.jpg 00VKR_2435.jpg 00VKR_2436.jpg 00VKR_2437.jpg 00VKR_2438.jpg 00VKR_2439.jpg 00VKR_2440.jpg 00VKR_2441.jpg 00VKR_2443.jpg 00VKR_2444.jpg 00VKR_2445.jpg 00VKR_2446.jpg 00VKR_2448.jpg 00VKR_2449.jpg 00VKR_2450.jpg 00VKR_2451.jpg 00VKR_2452.jpg 00VKR_2453.jpg 00VKR_2456.jpg 00VKR_2457.jpg 00VKR_2458.jpg 00VKR_2459.jpg 00VKR_2461.jpg 00VKR_2462.jpg 00VKR_2463.jpg 00VKR_2466.jpg 00VKR_2469.jpg 00VKR_2471.jpg 00VKR_2472.jpg 00VKR_2473.jpg 00VKR_2474.jpg 00VKR_2475.jpg 00VKR_2476.jpg 00VKR_2477.jpg 00VKR_2478.jpg 00VKR_2479.jpg 00VKR_2480.jpg 00VKR_2481.jpg 00VKR_2482.jpg 00VKR_2483.jpg 00VKR_2484.jpg 00VKR_2485.jpg 00VKR_2486.jpg 00VKR_2487.jpg 00VKR_2488.jpg 00VKR_2490.jpg 00VKR_2491.jpg 00VKR_2494.jpg 00VKR_2495.jpg 00VKR_2496.jpg 00VKR_2497.jpg 00VKR_2499.jpg 00VKR_2501.jpg 00VKR_2504.jpg 00VKR_2505.jpg 00VKR_2506.jpg 00VKR_2507.jpg 00VKR_2508.jpg 00VKR_2511.jpg 00VKR_2512.jpg 00VKR_2513.jpg 00VKR_2514.jpg 00VKR_2515.jpg 00VKR_2516.jpg 00VKR_2517.jpg 00VKR_2518.jpg 00VKR_2520.jpg 00VKR_2521.jpg 00VKR_2522.jpg 00VKR_2523.jpg 00VKR_2524.jpg 00VKR_2525.jpg 00VKR_2526.jpg 00VKR_2527.jpg 00VKR_2528.jpg 00VKR_2529.jpg 00VKR_2530.jpg 00VKR_2531.jpg 00VKR_2532.jpg 00VKR_2533.jpg 00VKR_2534.jpg 00VKR_2535.jpg 00VKR_2536.jpg 00VKR_2538.jpg 00VKR_2539.jpg 00VKR_2540.jpg 00VKR_2541.jpg 00VKR_2543.jpg 00VKR_2546.jpg 00VKR_2547.jpg 00VKR_2548.jpg 00VKR_2549.jpg 00VKR_2551.jpg 00VKR_2552.jpg 00VKR_2554.jpg 00VKR_2555.jpg 00VKR_2556.jpg 00VKR_2557.jpg 00VKR_2558.jpg 00VKR_2560.jpg 00VKR_2561.jpg 00VKR_2562.jpg 00VKR_2563.jpg 00VKR_2564.jpg 00VKR_2567.jpg 00VKR_2568.jpg 00VKR_2569.jpg 00VKR_2570.jpg 00VKR_2571.jpg 00VKR_2572.jpg 00VKR_2573.jpg 00VKR_2574.jpg 00VKR_2575.jpg 00VKR_2576.jpg 00VKR_2577.jpg 00VKR_2578.jpg 00VKR_2579.jpg 00VKR_2580.jpg 00VKR_2581.jpg 00VKR_2582.jpg 00VKR_2584.jpg 00VKR_2585.jpg 00VKR_2586.jpg 00VKR_2588.jpg 00VKR_2589.jpg 00VKR_2590.jpg 00VKR_2592.jpg 00VKR_2594.jpg 00VKR_2597.jpg 00VKR_2598.jpg 00VKR_2599.jpg 00VKR_2601.jpg 00VKR_2602.jpg 00VKR_2603.jpg 00VKR_2605.jpg 00VKR_2606.jpg 00VKR_2607.jpg 00VKR_2609.jpg 00VKR_2610.jpg 00VKR_2612.jpg 00VKR_2613.jpg 00VKR_2614.jpg 00VKR_2615.jpg 00VKR_2616.jpg 00VKR_2617.jpg 00VKR_2618.jpg 00VKR_2619.jpg 00VKR_2620.jpg 00VKR_2621.jpg 00VKR_2622.jpg 00VKR_2623.jpg 00VKR_2624.jpg 00VKR_2625.jpg 00VKR_2626.jpg 00VKR_2627.jpg 00VKR_2630.jpg 00VKR_2632.jpg 00VKR_2634.jpg 00VKR_2635.jpg 00VKR_2636.jpg 00VKR_2639.jpg 00VKR_2640.jpg 00VKR_2641.jpg 00VKR_2642.jpg 00VKR_2643.jpg 00VKR_2644.jpg 00VKR_2646.jpg 00VKR_2647.jpg 00VKR_2648.jpg 00VKR_2649.jpg 00VKR_2650.jpg 00VKR_2651.jpg 00VKR_2653.jpg 00VKR_2654.jpg 00VKR_2655.jpg 00VKR_2657.jpg 00VKR_2659.jpg 00VKR_2660.jpg 00VKR_2661.jpg 00VKR_2662.jpg 00VKR_2663.jpg 00VKR_2665.jpg 00VKR_2667.jpg 00VKR_2668.jpg 00VKR_2668α.jpg 00VKR_2669.jpg 00VKR_2671.jpg 00VKR_2673.jpg 00VKR_2674.jpg 00VKR_2675.jpg 00VKR_2676.jpg 00VKR_2680.jpg 00VKR_2681.jpg 00VKR_2682.jpg 00VKR_2683.jpg 00VKR_2684.jpg 00VKR_2686.jpg 00VKR_2688.jpg 00VKR_2690.jpg 00VKR_2691.jpg 00VKR_2692.jpg 00VKR_2693.jpg 00VKR_2694.jpg 00VKR_2696.jpg 00VKR_2697.jpg 00VKR_2698.jpg 00VKR_2699.jpg 00VKR_2700.jpg 00VKR_2701.jpg 00VKR_2702.jpg 00VKR_2704.jpg 00VKR_2706.jpg 00VKR_2707.jpg 00VKR_2709.jpg 00VKR_2711.jpg 00VKR_2712.jpg 00VKR_2714.jpg 00VKR_2717.jpg 00VKR_2719.jpg 00VKR_2720.jpg 00VKR_2721.jpg 00VKR_2722.jpg 00VKR_2723.jpg 00VKR_2724.jpg 00VKR_2726.jpg 00VKR_2727.jpg 00VKR_2728.jpg 00VKR_2729.jpg 00VKR_2730.jpg 00VKR_2731.jpg 00VKR_2732.jpg 00VKR_2733.jpg 00VKR_2734.jpg 00VKR_2735.jpg 00VKR_2736.jpg 00VKR_2737.jpg 00VKR_2738.jpg 00VKR_2739.jpg 00VKR_2740.jpg 00VKR_2741.jpg 00VKR_2743.jpg 00VKR_2745.jpg 00VKR_2746.jpg 00VKR_2748.jpg 00VKR_2749.jpg 00VKR_2750.jpg 00VKR_2751.jpg 00VKR_2752.jpg 00VKR_2753.jpg 00VKR_2754.jpg 00VKR_2755.jpg 00VKR_2756.jpg 00VKR_2757.jpg 00VKR_2758.jpg 00VKR_2759.jpg 00VKR_2760.jpg 00VKR_2761.jpg 00VKR_2762.jpg 00VKR_2763.jpg 00VKR_2764.jpg 00VKR_2765.jpg 00VKR_2766.jpg 00VKR_2767.jpg 00VKR_2769.jpg 00VKR_2770.jpg 00VKR_2772.jpg 00VKR_2773.jpg 00VKR_2774.jpg 00VKR_2776.jpg 00VKR_2777.jpg 00VKR_2778.jpg 00VKR_2779.jpg 00VKR_2780.jpg 00VKR_2781.jpg 00VKR_2782.jpg 00VKR_2783.jpg 00VKR_2784.jpg 00VKR_2785.jpg 00VKR_2786.jpg 00VKR_2787.jpg 00VKR_2788.jpg 00VKR_2790.jpg 00VKR_2792.jpg 00VKR_2793.jpg 00VKR_2794.jpg 00VKR_2795.jpg 00VKR_2798.jpg 00VKR_2799.jpg 00VKR_2800.jpg 00VKR_2801.jpg 00VKR_2802.jpg 00VKR_2803.jpg 00VKR_2804.jpg 00VKR_2805.jpg 00VKR_2806.jpg 00VKR_2807.jpg 00VKR_2808.jpg 00VKR_2809.jpg 00VKR_2810.jpg 00VKR_2813.jpg 00VKR_2814.jpg 00VKR_2816.jpg 00VKR_2817.jpg 00VKR_2819.jpg 00VKR_2820.jpg 00VKR_2822.jpg 00VKR_2823.jpg 00VKR_2824.jpg 00VKR_2825.jpg 00VKR_2826.jpg 00VKR_2827.jpg 00VKR_2828.jpg 00VKR_2829.jpg 00VKR_2830.jpg 00VKR_2831.jpg 00VKR_2832.jpg 00VKR_2833.jpg 00VKR_2834.jpg 00VKR_2835.jpg 00VKR_2836.jpg 00VKR_2837.jpg 00VKR_2839.jpg 00VKR_2840.jpg 00VKR_2843.jpg 00VKR_2844.jpg 00VKR_2845.jpg 00VKR_2848.jpg 00VKR_2849.jpg 00VKR_2850.jpg 00VKR_2851.jpg 00VKR_2852.jpg 00VKR_2853.jpg 00VKR_2854.jpg 00VKR_2855.jpg 00VKR_2856.jpg 00VKR_2862.jpg 00VKR_2863.jpg 00VKR_2867.jpg 00VKR_2869.jpg 00VKR_2870.jpg 00VKR_2871.jpg 00VKR_2872.jpg 00VKR_2873.jpg 00VKR_2876.jpg 00VKR_2877.jpg 00VKR_2878.jpg 00VKR_2879.jpg 00VKR_2883.jpg 00VKR_2885.jpg 00VKR_2887.jpg 00VKR_2888.jpg 00VKR_2890.jpg 00VKR_2891.jpg 00VKR_2892.jpg 00VKR_2893.jpg 00VKR_2894.jpg 00VKR_2895.jpg 00VKR_2896.jpg 00VKR_2897.jpg 00VKR_2898.jpg 00VKR_2899.jpg 00VKR_2900.jpg 00VKR_2903.jpg 00VKR_2904.jpg 00VKR_2905.jpg 00VKR_2906.jpg 00VKR_2907.jpg 00VKR_2908.jpg 00VKR_2911.jpg 00VKR_2914.jpg 00VKR_2916.jpg 00VKR_2920.jpg 00VKR_2921.jpg 00VKR_2922.jpg 00VKR_2923.jpg 00VKR_2924.jpg 00VKR_2925.jpg 00VKR_2926.jpg 00VKR_2927.jpg 00VKR_2928.jpg 00VKR_2929.jpg 00VKR_2930.jpg 00VKR_2931.jpg 00VKR_2933.jpg 00VKR_2935.jpg 00VKR_2937.jpg 00VKR_2938.jpg 00VKR_2940.jpg 00VKR_2941.jpg 00VKR_2942.jpg 00VKR_2944.jpg 00VKR_2945.jpg 00VKR_2946.jpg 00VKR_2949.jpg 00VKR_2950.jpg 00VKR_2951.jpg 00VKR_2952.jpg 00VKR_2953.jpg 00VKR_2954.jpg 00VKR_2955.jpg 00VKR_2956.jpg 00VKR_2957.jpg 00VKR_2958.jpg 00VKR_2960.jpg 00VKR_2962.jpg 00VKR_2963.jpg 00VKR_2964.jpg 00VKR_2967.jpg 00VKR_2968.jpg 00VKR_2971.jpg 00VKR_2974.jpg 00VKR_2975.jpg 00VKR_2976.jpg 00VKR_2977.jpg 00VKR_2978.jpg 00VKR_2980.jpg 00VKR_2981.jpg 00VKR_2982.jpg 00VKR_2983.jpg 00VKR_2984.jpg 00VKR_2985.jpg 00VKR_2986.jpg 00VKR_2988.jpg 00VKR_2989.jpg 00VKR_2990.jpg 00VKR_2991.jpg 00VKR_2992.jpg 00VKR_2993.jpg 00VKR_2994.jpg 00VKR_2995.jpg 00VKR_2996.jpg 00VKR_2997.jpg 00VKR_2998.jpg 00VKR_2999.jpg 00VKR_3000.jpg 00VKR_3001.jpg 00VKR_3002.jpg 00VKR_3003.jpg 00VKR_3004.jpg 00VKR_3005.jpg 00VKR_3006.jpg 00VKR_3007.jpg 00VKR_3008.jpg 00VKR_3009.jpg 00VKR_3010.jpg 00VKR_3011.jpg 00VKR_3013.jpg 00VKR_3014.jpg 00VKR_3016.jpg 00VKR_3017.jpg 00VKR_3018.jpg 00VKR_3019.jpg 00VKR_3020.jpg 00VKR_3021.jpg 00VKR_3022.jpg 00VKR_3024.jpg 00VKR_3025.jpg 00VKR_3029.jpg 00VKR_3030.jpg 00VKR_3031.jpg 00VKR_3032.jpg 00VKR_3035.jpg 00VKR_3036.jpg 00VKR_3037.jpg 00VKR_3038.jpg 00VKR_3039.jpg 00VKR_3040.jpg 00VKR_3041.jpg 00VKR_3042.jpg 00VKR_3043.jpg 00VKR_3044.jpg 00VKR_3045.jpg 00VKR_3046.jpg 00VKR_3047.jpg 00VKR_3048.jpg 00VKR_3049.jpg 00VKR_3050.jpg

Πρότυπο Νηπιαγωγείο

 To Νηπιαγωγείο “Ο ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” είναι το πρώτο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο στην Μυτιλήνη. Ιδρύθηκε το 2008 και απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής και προ-νηπιακής ηλικίας. Στεγάζεται στην αριστερή πτέρυγα του κτηριακού συγκροτήματος των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος,στη Χρυσομαλλούσα.

Με ξεχωριστάτμήματα προνηπίων και νηπίων.

Με μεγάλους ευήλιους και ευάερους χώρους, με αυλή με χλοοτάπητα ακολουθεί το πρόγραμμα του υπουργείου διανθίζοντάς το με επί πλέον δραστηριότητες (πολλές από αυτές υπάρχουν στον τομέα Φωτογραφίες), όπως Γνωριμία με την Αγγλική γλώσσα με καθηγήτρια που έχει την Αγγλική σαν μητρική γλώσσα, υπολογιστές με ειδικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλα Ιδιωτικά Σχολεία στην Αθήνα και πολλά άλλα.

Με μοναδικά μέτρα ασφάλειας. Το μοναδικό κτήριο με μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (με πυρανιχνευτές και αυτόματα συστήματα καταιονισμού- sprinklers) και παθητικής ασφάλειας (πυράντοχα διαμερίσματα και πόρτες) είναι το μόνο που πλοιρεί τις νέες διατάξεις ασφάλειας. Κανένα άλλο Eκπαιδευτήριο του νησιού, οποιασδήποτε βαθμίδας, ιδιωτικό ή δημόσιο, δεν το ανταγωνίζεται με ασφάλεια.

Το Νηπιαγωγείο διαθέτει Σχολικό Λεωφορείο.

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ