Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 3+ (17-12-2022)

 

Video από τις .... πρόβες (!!!) >>>>

Video από τη γιορτή >>>>

Φωτογραφίες 

00VKR_7996.JPG 00VKR_7997.JPG 00VKR_7998.JPG 00VKR_7999.JPG 00VKR_8000.JPG 00VKR_8001.JPG 00VKR_8002.JPG 00VKR_8003.JPG 00VKR_8004.JPG 00VKR_8005.JPG 00VKR_8006.JPG 00VKR_8007.JPG 00VKR_8008.JPG 00VKR_8009.JPG 00VKR_8010.JPG 00VKR_8011.JPG 00VKR_8012.JPG 00VKR_8013.JPG 00VKR_8014.JPG 00VKR_8015.JPG 00VKR_8016.JPG 00VKR_8017.JPG 00VKR_8018.JPG 00VKR_8019.JPG 00VKR_8020.JPG 00VKR_8021.JPG 00VKR_8022.JPG 00VKR_8023.JPG 00VKR_8024.JPG 00VKR_8025.JPG 00VKR_8026.JPG 00VKR_8027.JPG 00VKR_8028.JPG 00VKR_8029.JPG 00VKR_8030.JPG 00VKR_8031.JPG 00VKR_8032.JPG 00VKR_8033.JPG 00VKR_8034.JPG 00VKR_8035.JPG 00VKR_8036.JPG 00VKR_8037.JPG 00VKR_8038.JPG 00VKR_8039.JPG 00VKR_8040.JPG 00VKR_8041.JPG 00VKR_8042.JPG 00VKR_8043.JPG 00VKR_8044.JPG 00VKR_8045.JPG 00VKR_8046.JPG 00VKR_8047.JPG 00VKR_8048.JPG 00VKR_8049.JPG 00VKR_8050.JPG 00VKR_8051.JPG 00VKR_8052.JPG 00VKR_8053.JPG 00VKR_8054.JPG 00VKR_8055.JPG 00VKR_8056.JPG 00VKR_8057.JPG 00VKR_8058.JPG 00VKR_8059.JPG 00VKR_8060.JPG 00VKR_8061.JPG 00VKR_8062.JPG 00VKR_8063.JPG 00VKR_8064.JPG 00VKR_8065.JPG 00VKR_8066.JPG 00VKR_8068.JPG 00VKR_8069.JPG 00VKR_8070.JPG 00VKR_8071.JPG 00VKR_8072.JPG 00VKR_8073.JPG 00VKR_8075.JPG 00VKR_8076.JPG 00VKR_8077.JPG 00VKR_8078.JPG 00VKR_8079.JPG 00VKR_8080.JPG 00VKR_8081.JPG 00VKR_8082.JPG 00VKR_8083.JPG 00VKR_8084.JPG 00VKR_8085.JPG 00VKR_8086.JPG 00VKR_8087.JPG 00VKR_8088.JPG 00VKR_8089.JPG 00VKR_8090.JPG 00VKR_8091.JPG 00VKR_8092.JPG 00VKR_8093.JPG 00VKR_8094.JPG 00VKR_8095.JPG 00VKR_8096.JPG 00VKR_8097.JPG 00VKR_8098.JPG 00VKR_8099.JPG 00VKR_8100.JPG 00VKR_8101.JPG 00VKR_8102.JPG 00VKR_8103.JPG 00VKR_8104.JPG 00VKR_8105.JPG 00VKR_8106.JPG 00VKR_8107.JPG 00VKR_8108.JPG 00VKR_8109.JPG 00VKR_8110.JPG 00VKR_8111.JPG 00VKR_8112.JPG 00VKR_8113.JPG 00VKR_8114.JPG 00VKR_8115.JPG 00VKR_8116.JPG 00VKR_8117.JPG 00VKR_8118.JPG 00VKR_8119.JPG 00VKR_8120.JPG 00VKR_8121.JPG 00VKR_8122.JPG 00VKR_8123.JPG 00VKR_8124.JPG 00VKR_8125.JPG 00VKR_8126.JPG 00VKR_8127.JPG 00VKR_8128.JPG 00VKR_8129.JPG 00VKR_8130.JPG 00VKR_8131.JPG 00VKR_8132.JPG 00VKR_8133.JPG 00VKR_8134.JPG 00VKR_8135.JPG 00VKR_8136.JPG 00VKR_8137.JPG 00VKR_8138.JPG 00VKR_8139.JPG 00VKR_8140.JPG 00VKR_8141.JPG 00VKR_8142.JPG 00VKR_8143.JPG 00VKR_8144.JPG 00VKR_8145.JPG 00VKR_8146.JPG 00VKR_8147.JPG 00VKR_8148.JPG 00VKR_8149.JPG 00VKR_8150.JPG 00VKR_8151.JPG 00VKR_8152.JPG 00VKR_8153.JPG 00VKR_8154.JPG 00VKR_8155.JPG 00VKR_8156.JPG 00VKR_8157.JPG 00VKR_8158.JPG 00VKR_8159.JPG 00VKR_8160.JPG 00VKR_8161.JPG 00VKR_8162.JPG 00VKR_8163.JPG 00VKR_8164.JPG 00VKR_8165.JPG 00VKR_8166.JPG 00VKR_8167.JPG 00VKR_8168.JPG 00VKR_8169.JPG 00VKR_8170.JPG 00VKR_8171.JPG 00VKR_8172.JPG 00VKR_8173.JPG 00VKR_8174.JPG 00VKR_8175.JPG 00VKR_8176.JPG 00VKR_8177.JPG 00VKR_8178.JPG 00VKR_8179.JPG 00VKR_8180.JPG 00VKR_8181.JPG 00VKR_8182.JPG 00VKR_8183.JPG 00VKR_8184.JPG 00VKR_8185.JPG 00VKR_8186.JPG 00VKR_8188.JPG 00VKR_8189.JPG 00VKR_8190.JPG 00VKR_8191.JPG 00VKR_8192.JPG 00VKR_8193.JPG 00VKR_8194.JPG 00VKR_8195.JPG 00VKR_8196.JPG 00VKR_8197.JPG 00VKR_8198.JPG 00VKR_8199.JPG 00VKR_8200.JPG 00VKR_8201.JPG 00VKR_8202.JPG 00VKR_8203.JPG 00VKR_8204.JPG 00VKR_8205.JPG 00VKR_8206.JPG 00VKR_8207.JPG 00VKR_8208.JPG 00VKR_8209.JPG 00VKR_8210.JPG 00VKR_8211.JPG 00VKR_8212.JPG 00VKR_8213.JPG 00VKR_8214.JPG 00VKR_8215.JPG 00VKR_8216.JPG 00VKR_8217.JPG 00VKR_8218.JPG 00VKR_8219.JPG 00VKR_8220.JPG 00VKR_8221.JPG 00VKR_8222.JPG 00VKR_8223.JPG 00VKR_8224.JPG 00VKR_8225.JPG 00VKR_8226.JPG 00VKR_8227.JPG 00VKR_8228.JPG 00VKR_8229.JPG 00VKR_8230.JPG 00VKR_8231.JPG 00VKR_8232.JPG 00VKR_8233.JPG 00VKR_8234.JPG 00VKR_8235.JPG 00VKR_8236.JPG 00VKR_8237.JPG 00VKR_8238.JPG 00VKR_8239.JPG 00VKR_8240.JPG 00VKR_8241.JPG 00VKR_8242.JPG 00VKR_8243.JPG 00VKR_8244.JPG 00VKR_8245.JPG 00VKR_8246.JPG 00VKR_8247.JPG 00VKR_8248.JPG 00VKR_8249.JPG 00VKR_8250.JPG 00VKR_8251.JPG 00VKR_8252.JPG 00VKR_8253.JPG 00VKR_8254.JPG 00VKR_8255.JPG 00VKR_8256.JPG 00VKR_8257.JPG 00VKR_8258.JPG 00VKR_8259.JPG 00VKR_8260.JPG 00VKR_8261.JPG 00VKR_8262.JPG 00VKR_8263.JPG 00VKR_8264.JPG 00VKR_8265.JPG 00VKR_8266.JPG 00VKR_8267.JPG 00VKR_8268.JPG 00VKR_8269.JPG 00VKR_8270.JPG 00VKR_8271.JPG 00VKR_8272.JPG 00VKR_8273.JPG 00VKR_8274.JPG 00VKR_8275.JPG 00VKR_8276.JPG 00VKR_8277.JPG 00VKR_8278.JPG 00VKR_8279.JPG 00VKR_8280.JPG 00VKR_8281.JPG 00VKR_8282.JPG 00VKR_8283.JPG 00VKR_8284.JPG 00VKR_8285.JPG 00VKR_8286.JPG 00VKR_8287.JPG 00VKR_8288.JPG 00VKR_8289.JPG 00VKR_8290.JPG 00VKR_8291.JPG 00VKR_8292.JPG 00VKR_8293.JPG 00VKR_8294.JPG 00VKR_8295.JPG 00VKR_8296.JPG 00VKR_8297.JPG 00VKR_8298.JPG 00VKR_8299.JPG 00VKR_8300.JPG 00VKR_8301.JPG 00VKR_8302.JPG 00VKR_8303.JPG 00VKR_8304.JPG 00VKR_8305.JPG 00VKR_8306.JPG 00VKR_8307.JPG 00VKR_8308.JPG 00VKR_8309.JPG 00VKR_8310.JPG 00VKR_8311.JPG 00VKR_8312.JPG 00VKR_8313.JPG 00VKR_8314.JPG 00VKR_8315.JPG 00VKR_8316.JPG 00VKR_8317.JPG 00VKR_8318.JPG 00VKR_8319.JPG 00VKR_8320.JPG 00VKR_8321.JPG 00VKR_8322.JPG 00VKR_8323.JPG 00VKR_8324.JPG 00VKR_8325.JPG 00VKR_8326.JPG 00VKR_8327.JPG 00VKR_8328.JPG 00VKR_8329.JPG 00VKR_8330.JPG 00VKR_8331.JPG 00VKR_8332.JPG 00VKR_8333.JPG 00VKR_8334.JPG 00VKR_8335.JPG 00VKR_8336.JPG 00VKR_8337.JPG 00VKR_8338.JPG 00VKR_8339.JPG 00VKR_8340.JPG 00VKR_8341.JPG 00VKR_8342.JPG 00VKR_8343.JPG 00VKR_8344.JPG 00VKR_8345.JPG 00VKR_8346.JPG 00VKR_8347.JPG 00VKR_8348.JPG 00VKR_8349.JPG 00VKR_8350.JPG 00VKR_8351.JPG 00VKR_8352.JPG 00VKR_8353.JPG 00VKR_8354.JPG 00VKR_8355.JPG 00VKR_8356.JPG 00VKR_8357.JPG 00VKR_8358.JPG 00VKR_8359.JPG 00VKR_8360.JPG 00VKR_8361.JPG 00VKR_8362.JPG 00VKR_8363.JPG 00VKR_8364.JPG 00VKR_8365.JPG 00VKR_8366.JPG 00VKR_8367.JPG 00VKR_8368.JPG 00VKR_8369.JPG 00VKR_8370.JPG 00VKR_8371.JPG 00VKR_8372.JPG 00VKR_8373.JPG 00VKR_8374.JPG 00VKR_8375.JPG 00VKR_8376.JPG 00VKR_8377.JPG 00VKR_8378.JPG 00VKR_8379.JPG 00VKR_8380.JPG 00VKR_8381.JPG 00VKR_8382.JPG 00VKR_8383.JPG 00VKR_8384.JPG 00VKR_8385.JPG 00VKR_8386.JPG 00VKR_8387.JPG 00VKR_8388.JPG 00VKR_8389.JPG 00VKR_8390.JPG 00VKR_8391.JPG 00VKR_8392.JPG 00VKR_8393.JPG 00VKR_8394.JPG 00VKR_8395.JPG 00VKR_8396.JPG 00VKR_8397.JPG 00VKR_8398.JPG 00VKR_8399.JPG 00VKR_8400.JPG 00VKR_8401.JPG 00VKR_8402.JPG 00VKR_8403.JPG 00VKR_8404.JPG 00VKR_8405.JPG 00VKR_8406.JPG 00VKR_8407.JPG 00VKR_8408.JPG 00VKR_8409.JPG 00VKR_8410.JPG 00VKR_8411.JPG 00VKR_8412.JPG 00VKR_8413.JPG 00VKR_8414.JPG 00VKR_8415.JPG 00VKR_8416.JPG 00VKR_8417.JPG 00VKR_8418.JPG 00VKR_8419.JPG 00VKR_8420.JPG 00VKR_8421.JPG 00VKR_8422.JPG 00VKR_8423.JPG 00VKR_8424.JPG 00VKR_8425.JPG 00VKR_8426.JPG 00VKR_8427.JPG 00VKR_8428.JPG 00VKR_8429.JPG 00VKR_8430.JPG 00VKR_8431.JPG 00VKR_8432.JPG 00VKR_8433.JPG 00VKR_8434.JPG 00VKR_8435.JPG 00VKR_8436.JPG 00VKR_8437.JPG 00VKR_8438.JPG 00VKR_8439.JPG 00VKR_8440.JPG 00VKR_8441.JPG 00VKR_8442.JPG 00VKR_8443.JPG 00VKR_8444.JPG 00VKR_8445.JPG 00VKR_8446.JPG 00VKR_8447.JPG 00VKR_8448.JPG 00VKR_8449.JPG 00VKR_8450.JPG 00VKR_8451.JPG 00VKR_8452.JPG 00VKR_8453.JPG 00VKR_8454.JPG 00VKR_8455.JPG 00VKR_8456.JPG 00VKR_8457.JPG 00VKR_8458.JPG 00VKR_8459.JPG 00VKR_8460.JPG 00VKR_8461.JPG 00VKR_8463.JPG 00VKR_8464.JPG 00VKR_8465.JPG 00VKR_8466.JPG 00VKR_8467.JPG 00VKR_8468.JPG 00VKR_8469.JPG 00VKR_8470.JPG 00VKR_8471.JPG 00VKR_8472.JPG 00VKR_8473.JPG 00VKR_8474.JPG 00VKR_8475.JPG 00VKR_8476.JPG 00VKR_8477.JPG 00VKR_8478.JPG 00VKR_8479.JPG 00VKR_8480.JPG 00VKR_8481.JPG 00VKR_8482.JPG 00VKR_8483.JPG 00VKR_8484.JPG 00VKR_8486.JPG 00VKR_8487.JPG 00VKR_8488.JPG 00VKR_8489.JPG 00VKR_8490.JPG 00VKR_8491.JPG 00VKR_8492.JPG 00VKR_8493.JPG 00VKR_8494.JPG 00VKR_8495.JPG 00VKR_8496.JPG 00VKR_8497.JPG 00VKR_8498.JPG 00VKR_8499.JPG 00VKR_8500.JPG 00VKR_8501.JPG 00VKR_8502.JPG 00VKR_8503.JPG 00VKR_8504.JPG 00VKR_8505.JPG 00VKR_8506.JPG 00VKR_8507.JPG 00VKR_8508.JPG 00VKR_8509.JPG 00VKR_8510.JPG 00VKR_8511.JPG 00VKR_8512.JPG 00VKR_8513.JPG 00VKR_8514.JPG 00VKR_8515.JPG 00VKR_8516.JPG 00VKR_8517.JPG 00VKR_8518.JPG 00VKR_8519.JPG 00VKR_8520.JPG 00VKR_8521.JPG 00VKR_8522.JPG 00VKR_8523.JPG 00VKR_8524.JPG 00VKR_8525.JPG 00VKR_8526.JPG 00VKR_8527.JPG 00VKR_8528.JPG 00VKR_8529.JPG 00VKR_8530.JPG 00VKR_8531.JPG 00VKR_8532.JPG 00VKR_8533.JPG 00VKR_8534.JPG 00VKR_8535.JPG 00VKR_8536.JPG 00VKR_8537.JPG 00VKR_8538.JPG 00VKR_8539.JPG 00VKR_8540.JPG 00VKR_8541.JPG 00VKR_8542.JPG 00VKR_8543.JPG 00VKR_8544.JPG 00VKR_8545.JPG 00VKR_8546.JPG 00VKR_8547.JPG 00VKR_8548.JPG 00VKR_8549.JPG 00VKR_8550.JPG 00VKR_8551.JPG 00VKR_8552.JPG 00VKR_8553.JPG 00VKR_8554.JPG 00VKR_8555.JPG 00VKR_8556.JPG 00VKR_8557.JPG 00VKR_8558.JPG 00VKR_8559.JPG 00VKR_8560.JPG

 

Παιδικός Σταθμός

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος ανήκει ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Με ειδικά μελετημένους χώρους, με ηλιόλουστες αίθουσες, με εξωτερικούς χώρους και γήπεδο με παχύ χλοοτάπητα, με συστήματα, ηχομόνωσης, θέρμανσης και υγιεινής.

Με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας (πυρανιχνευτές και αυτόματοι καταιονιστές-sprinklers), το συγκρότημα είναι το πλέον ασφαλές Εκπαιδευτήριο στη Λέσβο. Κανένα κτήριο Δημόσιο ή Ιδιωτικό δε διαθέτει τέτοια ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Οι ευρύχωροι, φωτεινοί, φιλικοί, χρωματιστοί και ζεστοί χώροι έγιναν για να παρέχουν ασφάλεια και ευκαιρίες για παιχνίδια και δημιουργία. Ο Παιδικός Σταθμός είναι ο προθάλαμος της σχολικής ζωής του παιδιού.

Δεν είναι απλά ένας χώρος φύλαξης των παιδιών. Είναι κέντρο αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας με την καθοδήγηση επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών.

Οι περισσότεροι γονείς στέλνουν πλέον τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό από 2 ετών περίπου για περισσότερες ή λιγότερες ώρες καθημερινά. Όλοι όμως επιθυμούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο, να βρουν δηλαδή ένα άρτιο οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα με την κατάλληλη αγωγή να καλλιεργείται η προσωπικότητα του παιδιού.


Με στόχο την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (θετική διάθεση, εσωτερική ηρεμία, καλοί τρόποι κλπ.) ο παιδικός σταθμός των Εκπαιδευτήριων Πλάτωνος αλλάζει το δεδομένα στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στην πόλη μας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Ωράριο λειτουργίας προσαρμοσμένο στο νέο ωράριο των Δημοσίων Υπαλλήλων
07:30πμ – 3:30μμ

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ