Καινοτόμα προγράμματα για Ρομποτική και Επαυξημένη πραγματικότητα

 

STEAM, Εκπαιδευτική Ρομποτική και

Επαυξημένη Πραγματικότητα

(Augmented Reality)

 

  ev3.jpg

Στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2022–2023 η Σολή Πληροφοικής των Εκπαιδευτήριων Πλάτωνος εισάγουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τις εφαρμογές της Ρομποτικής και της Επαυξημένης Πραγματικότητας, που απευθύνονται στις τάξεις του νηπιαγωγείου, έως και την ΣΤ' δημοτικού. Στόχος των πρωτοπόρων αυτών μαθημάτων είναι, να ωθήσουν τους μαθητές, να γνωρίσουν τον κόσμο της πληροφορικής και του προγραμματισμού. Έχοντας ως γνώμονα τον συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη, η μάθηση αποκτά βιωματικό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να υλοποιήσουν τη φαντασία τους και να καλλιεργήσουν ένα πιο ευφάνταστο τρόπο σκέψης, εργαζόμενοι υπό ομαδικό πνεύμα.

Με τις εφαρμογές της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, οι μαθητές θα καταφέρουν να σκέπτονται ορθά και να τοποθετούν σε σειρά εντολές, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πρόγραμμα. Παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση (κατασκευή ρομποτικών μοντέλων και τοποθέτηση αυτών σε ζητήματα της καθημερινής ζωής, σύνθεση ψηφιακών παραμυθιών κ.α.) οι μαθητές θα μπορέσουν να υιοθετήσουν αξίες αλλά και να εφαρμόσουν τις ιδέες τους, συνδυάζοντας τες με την εκπαιδευτική διαδικασία, υπό τις εκάστοτε θεματικές ενότητες του φετινού αναλυτικού προγράμματος (Γλωσσικές και Μαθηματικές Δραστηριότητες, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος και Ζωολογία, Ιστορία, Θεατρολογία κ.α.)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και οι εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας, κατά την οποία, απτά και μη αντικείμενα ψηφιοποιούνται και ζωντανεύουν σε πραγματικό χρόνο, με την βοήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού!. Αυτό θα ενισχύσει το δημιουργικό πνεύμα των μαθητών μέσω της οπτικοποίησης, καθώς και το γνωσιακό τους σύστημα μέσω της εκμάθησης, για την ομαλή μετάβασή τους στις επόμενες τάξεις. Τέλος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις νέες τεχνολογίες, όντες πιο ευέλικτοι με το πέρας των μαθημάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με κλιμακούμενη δυσκολία (από Νήπια μέχρι παιδιά ΣΤ’ Δημοτικού), στο Νηπιαγωγείο, στη Σχολή Πληροφορικής και στο ΚΔΑΠ των Εκπαιδευτηρίων.

Σχολή Πληροφορικής

Η Σχολή Πληροφορικής Πλάτωνος ιδρύθηκε το 1988 με αρχικές εγκαταστάσεις επί της οδού Σμύρνης 13.

Από το 1995 η Σχολή μεταφέρθηκε στους ιδιόκτητους χώρους των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος επί της οδού Χρυσομαλλούσης 4

Το 2001 πιστοποιήθηκε σαν εξεταστικό κέντρο του ιδρύματος ECDL. Απο το 2010 είναι εξεταστικό κέντρο εξετάσεων KeyCERT.

Απο το 2019  είναι εξεταστικό κέντρο εξετάσεων ProCERT.

 Το σλόγκαν μας είναι «Έχουμε Βάσεις – Έχουμε Στόχους – Έχουμε Επιτυχίες»

Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών >>>>

.

Χρυσομαλλούσης 4 (Νέο κτήριο)
xrisomallousis new