Χωρικές έννοιες 3+

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαν τη σειρά τους στις δραστηριότητες μας οι χωρικές έννοιες.

Έτσι μέσα από τα παιχνίδια μάθαμε το μέσα-έξω, μπρος-πίσω, πάνω-κάτω, δίπλα από, χαμηλά-ψηλά, κοντά-μακριά και διασκεδάσαμε πολύ πολύ.!!

0020220429_130928.jpg 0020220429_130931.jpg 0020220429_130935.jpg 0020220429_130958.jpg 0020220429_131026.jpg 0020220429_131027.jpg 0020220429_131047.jpg 0020220429_131053.jpg 0020220429_131101.jpg 0020220429_131116.jpg 0020220429_131122.jpg 0020220429_131124.jpg 0020220429_131129.jpg 0020220429_131143.jpg 0020220429_131223.jpg 0020220429_131226.jpg 0020220429_131233.jpg 0020220429_131235.jpg 0020220429_131252.jpg 0020220429_131258.jpg 0020220429_131305.jpg 0020220429_131336.jpg 0020220429_131341.jpg 0020220429_131401.jpg 0020220429_131443.jpg 0020220429_131445.jpg 0020220429_131450.jpg 0020220429_131451.jpg 0020220429_131453.jpg 0020220429_131501.jpg 0020220429_131749.jpg 0020220429_131752.jpg 0020220429_131804.jpg 0020220429_131812.jpg 0020220429_131816.jpg 0020220429_131820.jpg 0020220429_131821.jpg 0020220429_131835.jpg 0020220429_131837.jpg 0020220429_131843.jpg 0020220429_131846.jpg 0020220429_131925.jpg 0020220429_131929.jpg 0020220429_131934.jpg 0020220429_131946.jpg 0020220429_131952.jpg 0020220429_131955.jpg 0020220429_132008.jpg 0020220429_132021.jpg 0020220429_132030.jpg 0020220429_132036.jpg 0020220429_132038.jpg 0020220429_132048.jpg 0020220429_132049.jpg 0020220429_132058.jpg 0020220429_132107.jpg 0020220429_132115.jpg 0020220429_132245.jpg 0020220429_132249.jpg 0020220429_132303.jpg 0020220429_132315.jpg 0020220429_132321.jpg 0020220429_132406.jpg 0020220429_132412.jpg 0020220429_132420.jpg 0020220429_132442.jpg 0020220429_132451.jpg 0020220429_132459.jpg 0020220429_132505.jpg 0020220429_132625.jpg 0020220429_132629.jpg 0020220429_132648.jpg 0020220429_132656.jpg 0020220429_132658.jpg 00IMG_20220429_130605.jpg 00IMG_20220429_130606.jpg 00IMG_20220429_130609.jpg 00IMG_20220429_130614.jpg 00IMG_20220429_130701.jpg 00IMG_20220429_130706.jpg 00IMG_20220429_130726.jpg 00IMG_20220429_130731.jpg 00IMG_20220429_130833.jpg 00IMG_20220429_130837.jpg 00IMG_20220503_111646.jpg 00IMG_20220503_111747.jpg 00IMG_20220503_111757.jpg 00IMG_20220503_111812.jpg 00IMG_20220503_111847.jpg 00IMG_20220503_111930.jpg 00IMG_20220503_112011.jpg 00IMG_20220503_112035.jpg 00IMG_20220503_112201.jpg 00IMG_20220503_112251.jpg 00IMG_20220503_112333.jpg 00IMG_20220503_112337.jpg 00IMG_20220503_132258.jpg 00IMG_20220503_132337.jpg 00IMG_20220503_132617.jpg 00IMG_20220503_132624.jpg 00IMG_20220503_132742.jpg 00IMG_20220503_132818.jpg 00IMG_20220503_132828.jpg 00IMG_20220503_133506.jpg 00IMG_20220503_133521.jpg 00IMG_20220503_133703.jpg 00IMG_20220503_133709.jpg 00IMG_20220511_130555.jpg 00IMG_20220511_130845.jpg 00IMG_20220511_130905.jpg 00IMG_20220511_130946.jpg 00IMG_20220511_131001.jpg 00IMG_20220511_131040.jpg 00IMG_20220511_131058.jpg 00IMG_20220511_131104.jpg 00IMG_20220511_131154.jpg 00IMG_20220511_131207.jpg 00IMG_20220511_131224.jpg 00IMG_20220511_131306.jpg 00IMG_20220511_131329.jpg 00IMG_20220511_131356.jpg 00IMG_20220511_131416.jpg 00IMG_20220511_131432.jpg 00IMG_20220511_131445.jpg 00IMG_20220511_131448.jpg 00IMG_20220511_131512.jpg 00IMG_20220511_131524.jpg 00IMG_20220511_131531.jpg 00IMG_20220511_131610.jpg 00IMG_20220511_131647.jpg 00IMG_20220511_131703.jpg 00IMG_20220511_131715.jpg 00IMG_20220511_131720.jpg 00IMG_20220511_131722.jpg 00IMG_20220511_131753.jpg 00IMG_20220511_131758.jpg 00IMG_20220511_131812.jpg 00IMG_20220511_131829.jpg 00IMG_20220511_131830.jpg 00IMG_20220511_131854.jpg 00IMG_20220511_131859.jpg 00IMG_20220511_131910.jpg 00IMG_20220511_131915.jpg 00IMG_20220511_131932.jpg 00IMG_20220511_132008.jpg 00IMG_20220511_132020.jpg 00IMG_20220511_132031_BURST001_COVER.jpg 00IMG_20220511_132031_BURST002.jpg 00IMG_20220511_132037.jpg 00IMG_20220511_132117.jpg 00IMG_20220511_132128.jpg 00IMG_20220511_132137.jpg 00IMG_20220511_132242.jpg 00IMG_20220511_132244.jpg 00IMG_20220511_132255.jpg 00IMG_20220511_132257.jpg 00IMG_20220511_132330.jpg 00IMG_20220511_132334.jpg 00IMG_20220511_132341.jpg 00IMG_20220511_132439.jpg 00IMG_20220511_132442.jpg 00IMG_20220511_132453.jpg 00IMG_20220511_132454.jpg 00IMG_20220511_132547.jpg 00IMG_20220511_132559.jpg 00IMG_20220511_132614.jpg 00IMG_20220511_132630.jpg 00IMG_20220511_132638.jpg 00IMG_20220511_132643.jpg 00IMG_20220511_132758.jpg 00IMG_20220511_132805.jpg 00IMG_20220511_132819.jpg 00IMG_20220511_132827.jpg 00IMG_20220512_104621.jpg 00IMG_20220512_104637.jpg 00IMG_20220512_104709.jpg 00IMG_20220512_104730.jpg 00IMG_20220512_104743.jpg 00IMG_20220512_104816.jpg 00IMG_20220512_104836 (2).jpg 00IMG_20220512_104906.jpg 00IMG_20220512_104931.jpg 00IMG_20220512_104938.jpg 00IMG_20220512_104959.jpg 00IMG_20220512_105010.jpg 00IMG_20220512_105056.jpg 00IMG_20220512_105107.jpg 00IMG_20220512_105129.jpg 00IMG_20220512_105133.jpg 00IMG_20220512_105207.jpg 00IMG_20220512_105220.jpg 00IMG_20220512_105242.jpg 00IMG_20220512_105302.jpg 00IMG_20220512_105314.jpg 00IMG_20220512_105408.jpg 00IMG_20220512_105437.jpg 00IMG_20220512_105505.jpg 00IMG_20220512_105517.jpg 00IMG_20220512_110121.jpg 00IMG_20220512_110151.jpg 00IMG_20220512_110357.jpg 00IMG_20220512_110425.jpg 00IMG_20220512_110514.jpg 00IMG_20220512_110735.jpg 00IMG_20220512_110814.jpg 00IMG_20220512_110838.jpg 00IMG_20220512_110841.jpg 00IMG_20220512_110949.jpg 00IMG_20220512_111009.jpg 00IMG_20220512_111055.jpg 00IMG_20220512_111059.jpg 00IMG_20220512_111258.jpg 00IMG_20220512_111326.jpg 00IMG_20220512_111339.jpg 00IMG_20220512_111407.jpg 00IMG_20220512_111427.jpg 00IMG_20220512_111453.jpg 00IMG_20220512_111500.jpg 00IMG_20220512_111520.jpg 00IMG_20220512_111521.jpg 00IMG_20220512_111528.jpg 00IMG_20220512_111558.jpg 00IMG_20220512_111611.jpg 00IMG_20220512_111701.jpg 00IMG_20220512_111725.jpg 00IMG_20220512_111732.jpg 00IMG_20220512_111748.jpg 00IMG_20220512_111755.jpg 00IMG_20220512_111812.jpg 00IMG_20220512_111906.jpg 00IMG_20220512_111951.jpg 00IMG_20220512_112000.jpg 00IMG_20220512_112029.jpg 00IMG_20220512_112103.jpg 00IMG_20220512_112108.jpg 00IMG_20220512_112112.jpg 00IMG_20220512_112126.jpg 00IMG_20220512_112156.jpg 00IMG_20220512_112212.jpg 00IMG_20220512_112244.jpg 00IMG_20220512_112346.jpg 00IMG_20220512_112544.jpg 00IMG_20220512_112602.jpg 00IMG_20220512_130057.jpg 00IMG_20220512_130131.jpg 00IMG_20220512_130157.jpg 00IMG_20220512_130329.jpg 00IMG_20220512_130413.jpg 00IMG_20220512_130436.jpg 00IMG_20220512_130506.jpg 00IMG_20220512_130536.jpg 00IMG_20220512_130557.jpg 00IMG_20220512_130725.jpg 00IMG_20220512_130738.jpg 00IMG_20220512_130851.jpg 00IMG_20220512_130911.jpg 00IMG_20220512_130923.jpg 00IMG_20220512_130938.jpg 00IMG_20220512_130949.jpg 00IMG_20220512_130958.jpg 00IMG_20220512_131025.jpg 00IMG_20220512_131038.jpg 00IMG_20220512_131056.jpg 00IMG_20220512_131240.jpg 00IMG_20220512_131258.jpg 00IMG_20220512_131326.jpg 00IMG_20220512_131358.jpg 00IMG_20220512_131413.jpg 00IMG_20220512_131444.jpg 00IMG_20220512_131520.jpg 00IMG_20220512_131531.jpg 00IMG_20220516_082749.jpg 00IMG_20220516_082759.jpg 00IMG_20220516_082810.jpg 00IMG_20220516_082845.jpg 00IMG_20220516_082928.jpg 00IMG_20220516_083005.jpg 00IMG_20220516_083019.jpg 00IMG_20220516_083058.jpg 00IMG_20220516_083124.jpg 00IMG_20220516_083142.jpg 00IMG_20220516_083143.jpg 00IMG_20220516_083229.jpg 00IMG_20220516_083250.jpg 00IMG_20220516_090712.jpg 00IMG_20220516_090726.jpg 00IMG_20220516_104148.jpg 00IMG_20220516_104201.jpg 00IMG_20220516_104246.jpg 00IMG_20220516_104306.jpg 00IMG_20220516_104344.jpg 00IMG_20220516_104352.jpg 00IMG_20220516_104417.jpg 00IMG_20220516_104442.jpg 00IMG_20220516_104445.jpg 00IMG_20220516_104508.jpg 00IMG_20220516_104528.jpg 00IMG_20220516_104604.jpg 00IMG_20220516_104616.jpg 00IMG_20220516_104714.jpg 00IMG_20220516_104718.jpg 00IMG_20220516_104741.jpg 00IMG_20220516_104755.jpg 00IMG_20220516_104808.jpg 00IMG_20220516_104855.jpg 00IMG_20220516_104904.jpg 00IMG_20220516_105639.jpg 00IMG_20220516_105659.jpg 00IMG_20220516_105726.jpg 00IMG_20220516_105750.jpg 00IMG_20220516_105817.jpg 00IMG_20220516_105828.jpg 00IMG_20220516_105851.jpg 00IMG_20220516_105909.jpg 00IMG_20220516_105912.jpg 00IMG_20220516_105942.jpg 00IMG_20220516_105958.jpg 00IMG_20220516_110012.jpg 00IMG_20220516_110035.jpg 00IMG_20220516_110057.jpg 00IMG_20220516_110207.jpg 00IMG_20220516_110215.jpg 00IMG_20220516_110231.jpg 00IMG_20220516_110232.jpg 00IMG_20220516_110308.jpg 00IMG_20220516_110316.jpg 00IMG_20220516_110320.jpg 00IMG_20220516_110338.jpg 00IMG_20220516_110354.jpg 00IMG_20220516_110356.jpg 00IMG_20220516_110429.jpg 00IMG_20220516_110436.jpg 00IMG_20220516_110503.jpg 00IMG_20220516_110511.jpg 00IMG_20220516_110536.jpg 00IMG_20220516_110546.jpg 00IMG_20220516_110616.jpg 00IMG_20220516_110626.jpg 00IMG_20220516_110656.jpg 00IMG_20220516_110708.jpg 00IMG_20220516_110728.jpg 00IMG_20220516_110737.jpg 00IMG_20220516_110831.jpg 00IMG_20220516_110840.jpg 00IMG_20220516_110923.jpg 00IMG_20220516_110938.jpg 00IMG_20220516_111016.jpg 00IMG_20220516_111043.jpg 00IMG_20220516_111120.jpg 00IMG_20220516_125731.jpg 00IMG_20220516_125747.jpg 00IMG_20220516_125835.jpg 00IMG_20220516_125855.jpg 00IMG_20220516_125946.jpg 00IMG_20220516_130012.jpg 00IMG_20220516_130103.jpg 00IMG_20220516_130120.jpg 00IMG_20220516_130211.jpg 00IMG_20220516_130228.jpg 00IMG_20220516_130327.jpg 00IMG_20220516_130408.jpg 00IMG_20220516_130436.jpg 00IMG_20220516_130525.jpg 00IMG_20220516_130646.jpg 00IMG_20220516_130655.jpg 00IMG_20220516_130749.jpg 00IMG_20220516_130811.jpg 00IMG_20220516_132040.jpg 00IMG_20220516_132046.jpg

Παιδικός Σταθμός

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος ανήκει ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Με ειδικά μελετημένους χώρους, με ηλιόλουστες αίθουσες, με εξωτερικούς χώρους και γήπεδο με παχύ χλοοτάπητα, με συστήματα, ηχομόνωσης, θέρμανσης και υγιεινής.

Με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας (πυρανιχνευτές και αυτόματοι καταιονιστές-sprinklers), το συγκρότημα είναι το πλέον ασφαλές Εκπαιδευτήριο στη Λέσβο. Κανένα κτήριο Δημόσιο ή Ιδιωτικό δε διαθέτει τέτοια ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Οι ευρύχωροι, φωτεινοί, φιλικοί, χρωματιστοί και ζεστοί χώροι έγιναν για να παρέχουν ασφάλεια και ευκαιρίες για παιχνίδια και δημιουργία. Ο Παιδικός Σταθμός είναι ο προθάλαμος της σχολικής ζωής του παιδιού.

Δεν είναι απλά ένας χώρος φύλαξης των παιδιών. Είναι κέντρο αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας με την καθοδήγηση επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών.

Οι περισσότεροι γονείς στέλνουν πλέον τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό από 2 ετών περίπου για περισσότερες ή λιγότερες ώρες καθημερινά. Όλοι όμως επιθυμούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο, να βρουν δηλαδή ένα άρτιο οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα με την κατάλληλη αγωγή να καλλιεργείται η προσωπικότητα του παιδιού.


Με στόχο την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (θετική διάθεση, εσωτερική ηρεμία, καλοί τρόποι κλπ.) ο παιδικός σταθμός των Εκπαιδευτήριων Πλάτωνος αλλάζει το δεδομένα στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στην πόλη μας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Ωράριο λειτουργίας προσαρμοσμένο στο νέο ωράριο των Δημοσίων Υπαλλήλων
07:30πμ – 3:30μμ

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ