Διοίκηση

Ιδρυτής: Αθανάσιος Πλάτων
Γενικός Διευθυντής: Στρατής Πλάτων

Ξένες γλώσσες Υπεύθυνη: Κατερίνα Πλάτων
Πληροφορική Υπεύθυνος: Στρατής Πλάτων
Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Υπεύθυνος: Στρατής Πλάτων
Νηπιαγωγείο Υπεύθυνος: Στρατής Πλάτων
Κ.Δ.Α.Π. Υπεύθυνος: Στρατής Πλάτων

Χρυσομαλλούσης 4 (Κτήριο Α)
τηλ.: 22510 46222-3
fax: 22510 43666
email: splaton[at]platonos.gr