Γιορτή τέλους 2021

00vk_0001.jpg 00vk_0002.jpg 00vk_0003.jpg 00vk_0004.jpg 00vk_0005.jpg 00vk_0006.jpg 00vk_0007.jpg 00vk_0008.jpg 00vk_0009.jpg 00vk_0010.jpg 00vk_0011.jpg 00vk_0012.jpg 00vk_0013.jpg 00vk_0014.jpg 00vk_0015.jpg 00vk_0016.jpg 00vk_0017.jpg 00vk_0018.jpg 00vk_0019.jpg 00vk_0020.jpg 00vk_0021.jpg 00vk_0022.jpg 00vk_0023.jpg 00vk_0024.jpg 00vk_0025.jpg 00vk_0026.jpg 00vk_0027.jpg 00vk_0028.jpg 00vk_0029.jpg 00vk_0030.jpg 00vk_0031.jpg 00vk_0032.jpg 00vk_0033.jpg 00vk_0034.jpg 00vk_0035.jpg 00vk_0036.jpg 00vk_0037.jpg 00vk_0038.jpg 00vk_0039.jpg 00vk_0040.jpg 00vk_0041.jpg 00vk_0042.jpg 00vk_0043.jpg 00vk_0044.jpg 00vk_0045.jpg 00vk_0046.jpg 00vk_0047.jpg 00vk_0048.jpg 00vk_0049.jpg 00vk_0050.jpg 00vk_0051.jpg 00vk_0052.jpg 00vk_0053.jpg 00vk_0054.jpg 00vk_0055.jpg 00vk_0056.jpg 00vk_0057.jpg 00vk_0058.jpg 00vk_0059.jpg 00vk_0060.jpg 00vk_0061.jpg 00vk_0062.jpg 00vk_0063.jpg 00vk_0064.jpg 00vk_0065.jpg 00vk_0066.jpg 00vk_0067.jpg 00vk_0068.jpg 00vk_0069.jpg 00vk_0070.jpg 00vk_0071.jpg 00vk_0072.jpg 00vk_0073.jpg 00vk_0074.jpg 00vk_0075.jpg 00vk_0076.jpg 00vk_0077.jpg 00vk_0078.jpg 00vk_0082.jpg 00vk_0085.jpg 00vk_0086.jpg 00vk_0087.jpg 00vk_0088.jpg 00vk_0091.jpg 00vk_0092.jpg 00vk_0093.jpg 00vk_0094.jpg 00vk_0095.jpg 00vk_0096.jpg 00vk_0097.jpg 00vk_0098.jpg 00vk_0099.jpg 00vk_0100.jpg 00vk_0101.jpg 00vk_0102.jpg 00vk_0103.jpg 00vk_0104.jpg 00vk_0105.jpg 00vk_0106.jpg 00vk_0107.jpg 00vk_0108.jpg 00vk_0109.jpg 00vk_0110.jpg 00vk_0111.jpg 00vk_0112.jpg 00vk_0113.jpg 00vk_0114.jpg 00vk_0115.jpg 00vk_0116.jpg 00vk_0117.jpg 00vk_0118.jpg 00vk_0119.jpg 00vk_0120.jpg 00vk_0121.jpg 00vk_0122.jpg 00vk_0123.jpg 00vk_0124.jpg 00vk_0125.jpg 00vk_0126.jpg 00vk_0127.jpg 00vk_0128.jpg 00vk_0129.jpg 00vk_0130.jpg 00vk_0131.jpg 00vk_0132.jpg 00vk_0133.jpg 00vk_0134.jpg 00vk_0135.jpg 00vk_0136.jpg 00vk_0137.jpg 00vk_0138.jpg 00vk_0139.jpg 00vk_0140.jpg 00vk_0141.jpg 00vk_0142.jpg 00vk_0143.jpg 00vk_0144.jpg 00vk_0145.jpg 00vk_0146.jpg 00vk_0147.jpg 00vk_0148.jpg 00vk_0149.jpg 00vk_0150.jpg 00vk_0151.jpg 00vk_0152.jpg 00vk_0153.jpg 00vk_0154.jpg 00vk_0155.jpg 00vk_0156.jpg 00vk_0157.jpg 00vk_0158.jpg 00vk_0159.jpg 00vk_0160.jpg 00vk_0161.jpg 00vk_0162.jpg 00vk_0163.jpg 00vk_0164.jpg 00vk_0165.jpg 00vk_0166.jpg 00vk_0167.jpg 00vk_0168.jpg 00vk_0169.jpg 00vk_0170.jpg 00vk_0171.jpg 00vk_0172.jpg 00vk_0173.jpg 00vk_0174.jpg 00vk_0175.jpg 00vk_0176.jpg 00vk_0177.jpg 00vk_0178.jpg 00vk_0179.jpg 00vk_0180.jpg 00vk_0181.jpg 00vk_0182.jpg 00vk_0183.jpg 00vk_0184.jpg 00vk_0185.jpg 00vk_0186.jpg 00vk_0187.jpg 00vk_0188.jpg 00vk_0189.jpg 00vk_0190.jpg 00vk_0191.jpg 00vk_0192.jpg 00vk_0193.jpg 00vk_0194.jpg 00vk_0195.jpg 00vk_0196.jpg 00vk_0197.jpg 00vk_0198.jpg 00vk_0199.jpg 00vk_0200.jpg 00vk_0201.jpg 00vk_0202.jpg 00vk_0203.jpg 00vk_0204.jpg 00vk_0205.jpg 00vk_0206.jpg 00vk_0207.jpg 00vk_0208.jpg 00vk_0209.jpg 00vk_0210.jpg 00vk_0211.jpg 00vk_0212.jpg 00vk_0213.jpg 00vk_0214.jpg 00vk_0215.jpg 00vk_0216.jpg 00vk_0217.jpg 00vk_0218.jpg 00vk_0219.jpg 00vk_0220.jpg 00vk_0221.jpg 00vk_0222.jpg 00vk_0223.jpg 00vk_0224.jpg 00vk_0225.jpg 00vk_0226.jpg 00vk_0227.jpg 00vk_0228.jpg 00vk_0229.jpg 00vk_0230.jpg 00vk_0231.jpg 00vk_0232.jpg 00vk_0233.jpg 00vk_0234.jpg 00vk_0235.jpg 00vk_0236.jpg 00vk_0237.jpg 00vk_0238.jpg 00vk_0239.jpg 00vk_0240.jpg 00vk_0241.jpg 00vk_0242.jpg 00vk_0243.jpg 00vk_0244.jpg 00vk_0245.jpg 00vk_0246.jpg 00vk_0247.jpg 00vk_0248.jpg 00vk_0249.jpg 00vk_0250.jpg 00vk_0251.jpg 00vk_0252.jpg 00vk_0253.jpg 00vk_0254.jpg 00vk_0255.jpg 00vk_0256.jpg 00vk_0257.jpg 00vk_0258.jpg 00vk_0259.jpg 00vk_0260.jpg 00vk_0261.jpg 00vk_0262.jpg 00vk_0263.jpg 00vk_0264.jpg 00vk_0265.jpg 00vk_0266.jpg 00vk_0267.jpg 00vk_0268.jpg 00vk_0269.jpg 00vk_0270.jpg 00vk_0271.jpg 00vk_0272.jpg 00vk_0273.jpg 00vk_0274.jpg 00vk_0275.jpg 00vk_0276.jpg 00vk_0277.jpg 00vk_0278.jpg 00vk_0279.jpg 00vk_0280.jpg 00vk_0281.jpg 00vk_0282.jpg 00vk_0283.jpg 00vk_0284.jpg 00vk_0285.jpg 00vk_0286.jpg 00vk_0287.jpg 00vk_0288.jpg 00vk_0289.jpg 00vk_0290.jpg 00vk_0291.jpg 00vk_0292.jpg 00vk_0293.jpg 00vk_0294.jpg 00vk_0295.jpg 00vk_0296.jpg 00vk_0297.jpg 00vk_0298.jpg 00vk_0299.jpg 00vk_0300.jpg 00vk_0301.jpg 00vk_0302.jpg 00vk_0303.jpg 00vk_0304.jpg 00vk_0305.jpg 00vk_0306.jpg 00vk_0307.jpg 00vk_0308.jpg 00vk_0309.jpg 00vk_0310.jpg 00vk_0311.jpg 00vk_0312.jpg 00vk_0313.jpg 00vk_0314.jpg 00vk_0315.jpg 00vk_0316.jpg 00vk_0317.jpg 00vk_0318.jpg 00vk_0319.jpg 00vk_0320.jpg 00vk_0321.jpg 00vk_0322.jpg 00vk_0323.jpg 00vk_0324.jpg 00vk_0325.jpg 00vk_0326.jpg 00vk_0327.jpg 00vk_0328.jpg 00vk_0329.jpg 00vk_0330.jpg 00vk_0331.jpg 00vk_0332.jpg 00vk_0333.jpg 00vk_0334.jpg 00vk_0335.jpg 00vk_0336.jpg 00vk_0337.jpg 00vk_0338.jpg 00vk_0339.jpg 00vk_0340.jpg 00vk_0341.jpg 00vk_0342.jpg 00vk_0343.jpg 00vk_0344.jpg 00vk_0345.jpg 00vk_0346.jpg 00vk_0347.jpg 00vk_0348.jpg 00vk_0349.jpg 00vk_0350.jpg 00vk_0351.jpg 00vk_0352.jpg 00vk_0353.jpg 00vk_0354.jpg 00vk_0355.jpg 00vk_0356.jpg 00vk_0357.jpg 00vk_0358.jpg 00vk_0359.jpg 00vk_0360.jpg 00vk_0361.jpg 00vk_0362.jpg 00vk_0363.jpg 00vk_0364.jpg 00vk_0365.jpg 00vk_0366.jpg 00vk_0367.jpg 00vk_0368.jpg 00vk_0369.jpg 00vk_0370.jpg 00vk_0371.jpg 00vk_0372.jpg 00vk_0373.jpg 00vk_0374.jpg 00vk_0375.jpg 00vk_0376.jpg 00vk_0377.jpg 00vk_0378.jpg 00vk_0379.jpg 00vk_0380.jpg 00vk_0381.jpg 00vk_0382.jpg 00vk_0383.jpg 00vk_0384.jpg 00vk_0385.jpg 00vk_0386.jpg 00vk_0387.jpg 00vk_0388.jpg 00vk_0389.jpg 00vk_0390.jpg 00vk_0391.jpg 00vk_0392.jpg 00vk_0393.jpg 00vk_0394.jpg 00vk_0395.jpg 00vk_0396.jpg 00vk_0397.jpg 00vk_0398.jpg 00vk_0399.jpg 00vk_0400.jpg 00vk_0401.jpg 00vk_0402.jpg 00vk_0403.jpg 00vk_0404.jpg 00vk_0405.jpg 00vk_0406.jpg 00vk_0407.jpg 00vk_0408.jpg 00vk_0409.jpg 00vk_0410.jpg 00vk_0411.jpg 00vk_0412.jpg 00vk_0413.jpg 00vk_0414.jpg 00vk_0415.jpg 00vk_0416.jpg 00vk_0417.jpg 00vk_0418.jpg 00vk_0419.jpg 00vk_0420.jpg 00vk_0421.jpg 00vk_0422.jpg 00vk_0423.jpg 00vk_0424.jpg 00vk_0425.jpg 00vk_0426.jpg 00vk_0427.jpg 00vk_0428.jpg 00vk_0429.jpg 00vk_0430.jpg 00vk_0431.jpg 00vk_0432.jpg 00vk_0433.jpg 00vk_0434.jpg 00vk_0435.jpg 00vk_0436.jpg 00vk_0437.jpg 00vk_0438.jpg 00vk_0439.jpg 00vk_0440.jpg 00vk_0441.jpg 00vk_0442.jpg 00vk_0443.jpg 00vk_0444.jpg 00vk_0445.jpg 00vk_0446.jpg 00vk_0447.jpg 00vk_0448.jpg 00vk_0449.jpg 00vk_0450.jpg 00vk_0451.jpg 00vk_0452.jpg 00vk_0453.jpg 00vk_0454.jpg 00vk_0455.jpg 00vk_0456.jpg 00vk_0457.jpg 00vk_0458.jpg 00vk_0459.jpg 00vk_0460.jpg 00vk_0461.jpg 00vk_0462.jpg 00vk_0463.jpg 00vk_0464.jpg 00vk_0465.jpg 00vk_0466.jpg 00vk_0467.jpg 00vk_0468.jpg 00vk_0469.jpg 00vk_0470.jpg 00vk_0471.jpg 00vk_0472.jpg 00vk_0473.jpg 00vk_0474.jpg 00vk_0475.jpg 00vk_0476.jpg 00vk_0477.jpg 00vk_0478.jpg 00vk_0479.jpg 00vk_0480.jpg 00vk_0481.jpg 00vk_0482.jpg 00vk_0483.jpg 00vk_0484.jpg 00vk_0485.jpg 00vk_0486.jpg 00vk_0487.jpg 00vk_0488.jpg 00vk_0489.jpg 00vk_0490.jpg 00vk_0491.jpg 00vk_0492.jpg 00vk_0493.jpg 00vk_0494.jpg 00vk_0495.jpg 00vk_0496.jpg 00vk_0497.jpg 00vk_0498.jpg 00vk_0499.jpg 00vk_0500.jpg 00vk_0501.jpg 00vk_0502.jpg 00vk_0503.jpg 00vk_0504.jpg 00vk_0505.jpg 00vk_0506.jpg 00vk_0507.jpg 00vk_0508.jpg 00vk_0509.jpg 00vk_0510.jpg 00vk_0511.jpg 00vk_0512.jpg 00vk_0513.jpg 00vk_0514.jpg 00vk_0515.jpg 00vk_0516.jpg 00vk_0517.jpg 00vk_0518.jpg 00vk_0519.jpg 00vk_0520.jpg 00vk_0521.jpg 00vk_0522.jpg 00vk_0523.jpg 00vk_0524.jpg 00vk_0525.jpg 00vk_0526.jpg 00vk_0527.jpg 00vk_0528.jpg 00vk_0529.jpg 00vk_0530.jpg 00vk_0531.jpg 00vk_0532.jpg 00vk_0533.jpg 00vk_0534.jpg 00vk_0535.jpg 00vk_0536.jpg 00vk_0537.jpg 00vk_0538.jpg 00vk_0539.jpg 00vk_0540.jpg 00vk_0541.jpg 00vk_0542.jpg 00vk_0543.jpg 00vk_0544.jpg 00vk_0545.jpg 00vk_0546.jpg 00vk_0547.jpg 00vk_0548.jpg 00vk_0549.jpg 00vk_0550.jpg 00vk_0551.jpg 00vk_0552.jpg 00vk_0553.jpg 00vk_0554.jpg 00vk_0555.jpg 00vk_0556.jpg 00vk_0557.jpg 00vk_0558.jpg 00vk_0559.jpg 00vk_0560.jpg 00vk_0561.jpg 00vk_0562.jpg 00vk_0563.jpg 00vk_0564.jpg 00vk_0565.jpg 00vk_0566.jpg 00vk_0567.jpg 00vk_0568.jpg 00vk_0569.jpg 00vk_0570.jpg 00vk_0571.jpg 00vk_0572.jpg 00vk_0573.jpg 00vk_0574.jpg 00vk_0575.jpg 00vk_0576.jpg 00vk_0577.jpg 00vk_0578.jpg 00vk_0579.jpg 00vk_0580.jpg 00vk_0581.jpg 00vk_0582.jpg 00vk_0583.jpg 00vk_0584.jpg 00vk_0585.jpg 00vk_0586.jpg 00vk_0587.jpg 00vk_0588.jpg 00vk_0589.jpg 00vk_0590.jpg 00vk_0591.jpg 00vk_0592.jpg 00vk_0593.jpg 00vk_0594.jpg 00vk_0595.jpg 00vk_0596.jpg 00vk_0597.jpg 00vk_0598.jpg 00vk_0599.jpg 00vk_0600.jpg 00vk_0601.jpg 00vk_0602.jpg 00vk_0603.jpg 00vk_0604.jpg 00vk_0605.jpg 00vk_0606.jpg 00vk_0607.jpg 00vk_0608.jpg 00vk_0609.jpg 00vk_0610.jpg 00vk_0611.jpg 00vk_0612.jpg 00vk_0613.jpg 00vk_0614.jpg 00vk_0615.jpg 00vk_0616.jpg 00vk_0617.jpg 00vk_0618.jpg 00vk_0619.jpg 00vk_0620.jpg 00vk_0621.jpg 00vk_0622.jpg 00vk_0623.jpg 00vk_0624.jpg 00vk_0625.jpg 00vk_0626.jpg 00vk_0627.jpg 00vk_0628.jpg 00vk_0629.jpg 00vk_0630.jpg 00vk_0631.jpg 00vk_0632.jpg 00vk_0633.jpg 00vk_0634.jpg 00vk_0635.jpg 00vk_0636.jpg 00vk_0637.jpg 00vk_0638.jpg 00vk_0639.jpg 00vk_0640.jpg 00vk_0641.jpg 00vk_0642.jpg 00vk_0643.jpg 00vk_0644.jpg 00vk_0645.jpg 00vk_0646.jpg 00vk_0647.jpg 00vk_0648.jpg 00vk_0649.jpg 00vk_0650.jpg 00vk_0651.jpg 00vk_0652.jpg 00vk_0653.jpg 00vk_0654.jpg 00vk_0655.jpg 00vk_0656.jpg 00vk_0657.jpg 00vk_0658.jpg 00vk_0659.jpg 00vk_0660.jpg 00vk_0661.jpg 00vk_0662.jpg 00vk_0663.jpg 00vk_0664.jpg 00vk_0665.jpg 00vk_0666.jpg 00vk_0667.jpg 00vk_0668.jpg 00vk_0669.jpg 00vk_0670.jpg 00vk_0671.jpg 00vk_0672.jpg 00vk_0673.jpg 00vk_0674.jpg 00vk_0675.jpg 00vk_0676.jpg 00vk_0677.jpg 00vk_0678.jpg 00vk_0679.jpg 00vk_0680.jpg 00vk_0681.jpg 00vk_0682.jpg 00vk_0683.jpg 00vk_0684.jpg 00vk_0685.jpg 00vk_0686.jpg 00vk_0687.jpg 00vk_0688.jpg 00vk_0689.jpg 00vk_0690.jpg 00vk_0691.jpg 00vk_0692.jpg 00vk_0693.jpg 00vk_0694.jpg 00vk_0695.jpg 00vk_0696.jpg 00vk_0697.jpg 00vk_0698.jpg 00vk_0699.jpg 00vk_0700.jpg

Πρότυπο Νηπιαγωγείο

 To Νηπιαγωγείο “Ο ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” είναι το πρώτο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο στην Μυτιλήνη. Ιδρύθηκε το 2008 και απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής και προ-νηπιακής ηλικίας. Στεγάζεται στην αριστερή πτέρυγα του κτηριακού συγκροτήματος των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος,στη Χρυσομαλλούσα.

Με ξεχωριστάτμήματα προνηπίων και νηπίων.

Με μεγάλους ευήλιους και ευάερους χώρους, με αυλή με χλοοτάπητα ακολουθεί το πρόγραμμα του υπουργείου διανθίζοντάς το με επί πλέον δραστηριότητες (πολλές από αυτές υπάρχουν στον τομέα Φωτογραφίες), όπως Γνωριμία με την Αγγλική γλώσσα με καθηγήτρια που έχει την Αγγλική σαν μητρική γλώσσα, υπολογιστές με ειδικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλα Ιδιωτικά Σχολεία στην Αθήνα και πολλά άλλα.

Με μοναδικά μέτρα ασφάλειας. Το μοναδικό κτήριο με μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (με πυρανιχνευτές και αυτόματα συστήματα καταιονισμού- sprinklers) και παθητικής ασφάλειας (πυράντοχα διαμερίσματα και πόρτες) είναι το μόνο που πλοιρεί τις νέες διατάξεις ασφάλειας. Κανένα άλλο Eκπαιδευτήριο του νησιού, οποιασδήποτε βαθμίδας, ιδιωτικό ή δημόσιο, δεν το ανταγωνίζεται με ασφάλεια.

Το Νηπιαγωγείο διαθέτει Σχολικό Λεωφορείο.

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ