Απολαμβάνουμε το ... χειμώνα

.

Και πάλι την αυλή >>>>