Νηπιαγωγείο - Το μήλο

.

Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα ... >>>>