Δημιουργική Απασχόληση : 2020-2

Πλησιάζουμε στο τέλος αλλά η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Διασκεδάζουμε παίζοντας μέσα αλλά και έξω από την τάξη, βρίσκουμε τις απαντήσεις σε γρίφους, φτιάχνουμε κατασκευές, διαπρέπουμε στη ζαχαροπλαστική, προγραμματίζουμε τα ρομποτάκια μας, κάνουμε κατασκευές δεν παραλείπουμε να κάνουμε τις εργασίες μας και περνάμε υπέροχα.

00IMG_0001.JPG 00IMG_0002.JPG 00IMG_0003.JPG 00IMG_0004.JPG 00IMG_0005.JPG 00IMG_0007.JPG 00IMG_0008.JPG 00IMG_0009.JPG 00IMG_0010.JPG 00IMG_0012.JPG 00IMG_0014.JPG 00IMG_0015.JPG 00IMG_0017.JPG 00IMG_0018.JPG 00IMG_0020.JPG 00IMG_0022.JPG 00IMG_0023.JPG 00IMG_0025.JPG 00IMG_0026.JPG 00IMG_0027.JPG 00IMG_0028.JPG 00IMG_0029.JPG 00IMG_0030.JPG 00IMG_0031.JPG 00IMG_0032.JPG 00IMG_0033.JPG 00IMG_0035.JPG 00IMG_0036.JPG 00IMG_0037.JPG 00IMG_0038.JPG 00IMG_0039.JPG 00IMG_0040.JPG 00IMG_0041.JPG 00IMG_0042.JPG 00IMG_0043.JPG 00IMG_0044.JPG 00IMG_0045.JPG 00IMG_0046.JPG 00IMG_0047.JPG 00IMG_0048.JPG 00IMG_0049.JPG 00IMG_0050.JPG 00IMG_0051.JPG 00IMG_0055.JPG 00IMG_0056.JPG 00IMG_0057.JPG 00IMG_0058.JPG 00IMG_0059.JPG 00IMG_0060.JPG 00IMG_0062.JPG 00IMG_0064.JPG 00IMG_0065.JPG 00IMG_0066.JPG 00IMG_0067.JPG 00IMG_0068.JPG 00IMG_0070.JPG 00IMG_0071.JPG 00IMG_0074.JPG 00IMG_0075.JPG 00IMG_0077.JPG 00IMG_0078.JPG 00IMG_0079.JPG 00IMG_0080.JPG 00IMG_0081.JPG 00IMG_0082.JPG 00IMG_0083.JPG 00IMG_0084.JPG 00IMG_0085.JPG 00IMG_0086.JPG 00IMG_0087.JPG 00IMG_0088.JPG 00IMG_0089.JPG 00IMG_0090.JPG 00IMG_0091.JPG 00IMG_0092.JPG 00IMG_0093.JPG 00IMG_0095.JPG 00IMG_0096.JPG 00IMG_0098.JPG 00IMG_0099.JPG 00IMG_0100.JPG 00IMG_0101.JPG 00IMG_0102.JPG 00IMG_0103.JPG 00IMG_0104.JPG 00IMG_0105.JPG 00IMG_0106.JPG 00IMG_0107.JPG 00IMG_0108.JPG 00IMG_0112.JPG 00IMG_0113.JPG 00IMG_0119.JPG 00IMG_0133.JPG 00IMG_0135.JPG 00IMG_0136.JPG 00IMG_0137.JPG 00IMG_0138.JPG 00IMG_0139.JPG 00IMG_0142.JPG 00IMG_0143.JPG 00IMG_0144.JPG 00IMG_0145.JPG 00IMG_0146.JPG 00IMG_0147.JPG 00IMG_0148.JPG 00IMG_0149.JPG 00IMG_0150.JPG 00IMG_0151.JPG 00IMG_0152.JPG 00IMG_0153.JPG 00IMG_0156.JPG 00IMG_0157.JPG 00IMG_0158.JPG 00IMG_0160.JPG 00IMG_0162.JPG 00IMG_0163.JPG 00IMG_20200716_125857.jpg 00IMG_20200716_125904.jpg 00InkedP1170013_LI.jpg 00P1160851.JPG 00P1160852.JPG 00P1160854.JPG 00P1160855.JPG 00P1160856.JPG 00P1160857.JPG 00P1160858.JPG 00P1160860.JPG 00P1160861.JPG 00P1160862.JPG 00P1160863.JPG 00P1160864.JPG 00P1160865.JPG 00P1160867.JPG 00P1160868.JPG 00P1160869.JPG 00P1160870.JPG 00P1160871.JPG 00P1160872.JPG 00P1160873.JPG 00P1160875.JPG 00P1160876.JPG 00P1160877.JPG 00P1160879.JPG 00P1160880.JPG 00P1160881.JPG 00P1160883.JPG 00P1160884.JPG 00P1160886.JPG 00P1160887.JPG 00P1160888.JPG 00P1160889.JPG 00P1160890.JPG 00P1160891.JPG 00P1160892.JPG 00P1160893.JPG 00P1160894.JPG 00P1160895.JPG 00P1160896.JPG 00P1160897.JPG 00P1160898.JPG 00P1160899.JPG 00P1160900.JPG 00P1160902.JPG 00P1160905.JPG 00P1160906.JPG 00P1160907.JPG 00P1160908.JPG 00P1160909.JPG 00P1160910.JPG 00P1160911.JPG 00P1160912.JPG 00P1160913.JPG 00P1160914.JPG 00P1160915.JPG 00P1160916.JPG 00P1160917.JPG 00P1160918.JPG 00P1160919.JPG 00P1160920.JPG 00P1160921.JPG 00P1160922.JPG 00P1160923.JPG 00P1160926.JPG 00P1160927.JPG 00P1160928.JPG 00P1160929.JPG 00P1160930.JPG 00P1160931.JPG 00P1160932.JPG 00P1160933.JPG 00P1160934.JPG 00P1160935.JPG 00P1160936.JPG 00P1160937.JPG 00P1160939.JPG 00P1160940.JPG 00P1160941.JPG 00P1160942.JPG 00P1160943.JPG 00P1160944.JPG 00P1160946.JPG 00P1160947.JPG 00P1160948.JPG 00P1160949.JPG 00P1160950.JPG 00P1160951.JPG 00P1160952.JPG 00P1160953.JPG 00P1160954.JPG 00P1160955.JPG 00P1160956.JPG 00P1160957.JPG 00P1160958.JPG 00P1160959.JPG 00P1160960.JPG 00P1160961.JPG 00P1160964.JPG 00P1160965.JPG 00P1160966.JPG 00P1160967.JPG 00P1160968.JPG 00P1160969.JPG 00P1160970.JPG 00P1160971.JPG 00P1160972.JPG 00P1160973.JPG 00P1160974.JPG 00P1160975.JPG 00P1160976.JPG 00P1160978.JPG 00P1160979.JPG 00P1160980.JPG 00P1160981.JPG 00P1170001.JPG 00P1170002.JPG 00P1170003.JPG 00P1170004.JPG 00P1170005.JPG 00P1170006.JPG 00P1170007.JPG 00P1170008.JPG 00P1170009.JPG 00P1170010.JPG 00P1170011.JPG 00P1170012.JPG 00P1170013.JPG 00P1170015.JPG 00P1170016.JPG 00P1170017.JPG 00P1170018.JPG 00P1170019.JPG 00P1170020.JPG 00P1170021.JPG 00P1170023.JPG 00P1170024.JPG 00P1170025.JPG 00P1170026.JPG 00P1170027.JPG 00P1170028.JPG 00P1170029.JPG 00P1170030.JPG 00P1170031.JPG 00P1170032.JPG 00P1170033.JPG 00P1170062.JPG 00P1170063.JPG 00P1170064.JPG 00P1170065.JPG 00P1170066.JPG 00P1170067.JPG 00P1170068.JPG 00P1170069.JPG 00P1170070.JPG 00P1170071.JPG 00P1170072.JPG 00P1170073.JPG 00P1170074.JPG 00P1170075.JPG 00P1170076.JPG 00P1170077.JPG 00P1170078.JPG 00P1170079.JPG 00P1170080.JPG 00P1170081.JPG 00P1170082.JPG 00P1170083.JPG 00P1170084.JPG 00P1170085.JPG 00P1170086.JPG