Ετήσια έκθεση 2019-20

Παρά τις συνθήκες του lockdown οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου έστησαν την ετήσια προγραμματισμένη έκθεση εργασιών των νηπίων και προνηπίων και δημιούργησαν ένα video ξενάγησης!

00IMG_0774.JPG 00IMG_0775.JPG 00IMG_0776.JPG 00IMG_0777.JPG 00IMG_0778.JPG 00IMG_0779.JPG 00IMG_0780.JPG 00IMG_0781.JPG 00IMG_0782.JPG 00IMG_0783.JPG 00IMG_0784.JPG 00IMG_0785.JPG 00IMG_0786.JPG 00IMG_0787.JPG 00IMG_0788.JPG 00IMG_0789.JPG 00IMG_0790.JPG 00IMG_0791.JPG 00IMG_0792.JPG 00IMG_0793.JPG 00IMG_0794.JPG 00IMG_0795.JPG 00IMG_0796.JPG 00IMG_0797.JPG 00IMG_0798.JPG 00IMG_0799.JPG 00IMG_0800.JPG 00IMG_0801.JPG 00IMG_0802.JPG 00IMG_0803.JPG 00IMG_0804.JPG 00IMG_0805.JPG 00IMG_0806.JPG 00IMG_0807.JPG 00IMG_0808.JPG 00IMG_0809.JPG 00IMG_0810.JPG 00IMG_0811.JPG 00IMG_0812.JPG 00IMG_0813.JPG 00IMG_0814.JPG 00IMG_0815.JPG 00IMG_0816.JPG 00IMG_0817.JPG 00IMG_0818.JPG 00IMG_0819.JPG 00IMG_0820.JPG 00IMG_0821.JPG 00IMG_0822.JPG 00IMG_0823.JPG 00IMG_0824.JPG 00IMG_0825.JPG 00IMG_0826.JPG 00IMG_0827.JPG 00IMG_0828.JPG 00IMG_0829.JPG 00IMG_0830.JPG 00IMG_0831.JPG 00IMG_0832.JPG 00IMG_0833.JPG 00IMG_0834.JPG

VIDEO >>>>