Στα μονοπάτια της τέχνης

.

Επισκεφθήκαμε το εργαστήρι-σχολή ζωγραφικής >>>>