Χριστουγεννιάτικη γιορτή Παιδικού (21-12-19)

Φωτογραφίες απο τη γιορτή 

Video 1o - Προετοιμασίες για τη γιορτή >>>>

Video 2o - Η γιορτή (Διαθέσιμο μόνο απο τη γραμματεία του Παιδικού) ή μέσω fb >>>>

00PC210036.JPG 00PC210037.JPG 00PC210038.JPG 00PC210039.JPG 00PC210040.JPG 00PC210041.JPG 00PC210042.JPG 00PC210043.JPG 00PC210044.JPG 00PC210045.JPG 00PC210046.JPG 00PC210047.JPG 00PC210048.JPG 00PC210049.JPG 00PC210050.JPG 00PC210051.JPG 00PC210052.JPG 00PC210053.JPG 00PC210054.JPG 00PC210057.JPG 00PC210058.JPG 00PC210060.JPG 00PC210061.JPG 00PC210063.JPG 00PC210064.JPG 00PC210065.JPG 00PC210066.JPG 00PC210067.JPG 00PC210068.JPG 00PC210069.JPG 00PC210070.JPG 00PC210071.JPG 00PC210072.JPG 00PC210074.JPG 00PC210075.JPG 00PC210076.JPG 00PC210077.JPG 00PC210078.JPG 00PC210079.JPG 00PC210080.JPG 00PC210081.JPG 00PC210082.JPG 00PC210083.JPG 00PC210084.JPG 00PC210085.JPG 00PC210086.JPG 00PC210087.JPG 00PC210088.JPG 00PC210089.JPG 00PC210090.JPG 00PC210091.JPG 00PC210092.JPG 00PC210093.JPG 00PC210095.JPG 00PC210096.JPG 00PC210097.JPG 00PC210098.JPG 00PC210099.JPG 00PC210100.JPG 00PC210101.JPG 00PC210102.JPG 00PC210103.JPG 00PC210104.JPG 00PC210105.JPG 00PC210106.JPG 00PC210107.JPG 00PC210108.JPG 00PC210109.JPG 00PC210110.JPG 00PC210111.JPG 00PC210112.JPG 00PC210113.JPG 00PC210114.JPG 00PC210115.JPG 00PC210118.JPG 00PC210119.JPG 00PC210120.JPG 00PC210122.JPG 00PC210123.JPG 00PC210125.JPG 00PC210126.JPG 00PC210127.JPG 00PC210128.JPG 00PC210129.JPG 00PC210130.JPG 00PC210132.JPG 00PC210133.JPG 00PC210137.JPG 00PC210140.JPG 00PC210141.JPG 00PC210142.JPG 00PC210143.JPG 00PC210144.JPG 00PC210145.JPG 00PC210146.JPG 00PC210148.JPG 00PC210150.JPG 00PC210151.JPG 00PC210152.JPG 00PC210153.JPG 00PC210154.JPG 00PC210155.JPG 00PC210157.JPG 00PC210158.JPG 00PC210159.JPG 00PC210160.JPG 00PC210162.JPG 00PC210164.JPG 00PC210165.JPG 00PC210167.JPG 00PC210168.JPG 00PC210169.JPG 00PC210170.JPG 00PC210171.JPG 00PC210172.JPG 00PC210173.JPG 00PC210174.JPG 00PC210175.JPG 00PC210176.JPG 00PC210177.JPG 00PC210178.JPG 00PC210179.JPG 00PC210180.JPG 00PC210181.JPG 00PC210182.JPG 00PC210183.JPG 00PC210184.JPG 00PC210185.JPG 00PC210186.JPG 00PC210187.JPG 00PC210188.JPG 00PC210189.JPG 00PC210190.JPG