Ρομποτική και αλγοριθμική σκέψη

Προγραμματίζουμε και παίζουμε με τη Bee-Bot

Μετά την γνωριμία των παιδιών με την κοινωνία των μελισσών κατά την επίσκεψή μας στον Ασώματο , ήρθε η ώρα να γνωρίσουν τη Bee-Bot. Η Bee-Bot είναι μια έξυπνη μέλισσα-ρομπότ που εισάγει τα παιδιά του νηπιαγωγείου στον κόσμο της ρομποτικής και του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης. Ο προγραμματισμός της γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω της και μπορεί να προγραμματιστεί για να κινείται με ακρίβεια στο χώρο προχωρώντας μπροστά, πίσω, στρίβοντας αριστερά και δεξιά.

Οι δραστηριότητες με τη μέλισσα – ρομπότ απαιτούν γνώση των εννοιών προσανατολισμού (εμπρός, πίσω, δεξιά αριστερά), απόστασης (μακριά, κοντά), μέτρησης, λόγω της διακριτής φύσης της κίνησης που βασίζεται σε σταθερής απόστασης βήματα και ορθές γωνίες. Για το λόγο αυτό είχαν προηγηθεί ψυχοκινητικές ασκήσεις χωρικής αντίληψης, εντοπισμός θέσεων και διαδρομών σε τετραγωνισμένο περιβάλλον με το σώμα τους.

Αποστολή της μελισσούλας ήταν να επισκεφθεί διάφορες εικόνες λέξεων που είχαν μάθει τα παιδιά όταν φτιάξαμε το θαλασσινό αλφαβητάρι. Τα παιδιά έπρεπε να προγραμματίσουν τη μέλισσα ώστε να ολοκληρώσει συγκεκριμένη διαδρομή. Η μελισσούλα προκάλεσε το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των παιδιών τα οποία κράτησαν την προσοχή τους αμείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.

00IMG_0998.JPG 00IMG_0999.JPG 00IMG_1000.JPG 00IMG_1001.JPG 00IMG_1002.JPG 00IMG_1003.JPG 00IMG_1004.JPG 00IMG_1005.JPG 00IMG_1006.JPG 00IMG_1007.JPG 00IMG_1008.JPG 00IMG_1009.JPG 00IMG_1010.JPG 00IMG_1011.JPG 00IMG_1012.JPG 00IMG_1013.JPG 00IMG_1014.JPG 00IMG_1015.JPG 00IMG_1016.JPG 00IMG_1017.JPG 00IMG_1018.JPG 00IMG_1019.JPG 00IMG_1020.JPG 00IMG_1021.JPG 00IMG_1023.JPG 00IMG_1024.JPG 00IMG_1025.JPG 00IMG_1026.JPG 00IMG_1027.JPG 00IMG_1028.JPG 00IMG_1029.JPG 00IMG_1030.JPG 00IMG_1031.JPG 00IMG_1032.JPG 00IMG_1033.JPG 00IMG_1034.JPG 00IMG_1035.JPG 00IMG_1036.JPG 00IMG_1037.JPG 00IMG_1038.JPG