Ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό

Τα Νήπια επισκεύθηκαν το 15ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης στα πλαίσια της Ομαλής μετάβασης στο Δημοτικό

00P1130704.JPG 00P1130705.JPG 00P1130706.JPG 00P1130707.JPG 00P1130708.JPG 00P1130709.JPG 00P1130710.JPG 00P1130711.JPG 00P1130712.JPG 00P1130713.JPG 00P1130714.JPG 00P1130715.JPG 00P1130716.JPG 00P1130717.JPG 00P1130718.JPG 00P1130719.JPG 00P1130720.JPG 00P1130721.JPG 00P1130722.JPG 00P1130723.JPG 00P1130724.JPG 00P1130725.JPG 00P1130726.JPG 00P1130729.JPG 00P1130730.JPG 00P1130731.JPG 00P1130732.JPG 00P1130733.JPG 00P1130734.JPG 00P1130735.JPG 00P1130736.JPG 00P1130737.JPG 00P1130738.JPG 00P1130739.JPG 00P1130740.JPG 00P1130741.JPG 00P1130742.JPG 00P1130743.JPG 00P1130744.JPG 00P1130745.JPG 00P1130746.JPG 00P1130747.JPG 00P1130748.JPG 00P1130749.JPG 00P1130750.JPG 00P1130752.JPG 00P1130753.JPG 00P1130755.JPG 00P1130756.JPG 00P1130757.JPG 00P1130758.JPG 00P1130759.JPG 00P1130760.JPG 00P1130761.JPG 00P1130762.JPG 00P1130763.JPG 00P1130764.JPG 00P1130765.JPG 00P1130766.JPG 00P1130767.JPG 00P1130768.JPG 00P1130769.JPG 00P1130770.JPG 00P1130771.JPG 00P1130772.JPG 00P1130773.JPG 00P1130774.JPG 00P1130775.JPG 00P1130776.JPG 00P1130777.JPG 00P1130778.JPG 00P1130779.JPG 00P1130780.JPG 00P1130781.JPG 00P1130782.JPG 00P1130783.JPG 00P1130784.JPG 00P1130785.JPG 00P1130786.JPG 00P1130787.JPG 00P1130789.JPG 00P1130790.JPG 00P1130791.JPG