Σχολή Πληροφορικής : Ευχαριστήριο

.

Ευχαριστήριο του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιώργου Κόκκορη προς τον Στρατή Πλάτων >>>>