Χριστουγεννιάτικες συνήθειες και εκπλήξεις

Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές των Χριστουγέννων, είπαν τα κάλαντα και ακολούθησε η έκπληξη της ημέρας : FacehappyPainting !!!

00P1110396.JPG 00P1110397.JPG 00P1110398.JPG 00P1110399.JPG 00P1110400.JPG 00P1110401.JPG 00P1110402.JPG 00P1110405.JPG 00P1110406.JPG 00P1110407.JPG 00P1110689.JPG 00P1110690.JPG 00P1110691.JPG 00P1110692.JPG 00P1110693.JPG 00P1110694.JPG 00P1110695.JPG 00P1110696.JPG 00P1110697.JPG 00P1110698.JPG 00P1110699.JPG 00P1110700.JPG 00P1110701.JPG 00P1110702.JPG 00P1110703.JPG 00P1110704.JPG 00P1110705.JPG 00P1110706.JPG 00P1110708.JPG 00P1110709.JPG 00P1110763.JPG 00P1110764.JPG 00P1110765.JPG 00P1110766.JPG 00P1110767.JPG 00P1110768.JPG 00P1110769.JPG 00P1110770.JPG 00P1110771.JPG 00P1110772.JPG 00P1110773.JPG 00P1110774.JPG 00P1110775.JPG 00P1110776.JPG 00P1110777.JPG 00P1110778.JPG 00P1110779.JPG 00P1110780.JPG 00P1110781.JPG 00P1110782.JPG 00P1110783.JPG 00P1110784.JPG 00P1110785.JPG 00P1110786.JPG 00P1110787.JPG 00P1110788.JPG 00P1110789.JPG 00P1110790.JPG 00P1110791.JPG 00P1110792.JPG 00P1110793.JPG 00P1110794.JPG 00P1110795.JPG 00P1110796.JPG 00P1110797.JPG 00P1110798.JPG 00P1110799.JPG 00P1110800.JPG 00P1110801.JPG 00P1110802.JPG 00P1110803.JPG 00P1110804.JPG 00P1110805.JPG 00P1110806.JPG 00P1110807.JPG 00P1110808.JPG 00P1110809.JPG 00P1110810.JPG 00P1110811.JPG 00P1110812.JPG 00P1110813.JPG