Παιδικός Σταθμός - Πολλές δραστηριότητες

.

Τον τελευταίο καιρό υλοποιήσαμε πολλές δραστηριότητες 

 Τα μικρούλια και το φθινόπωρο >>>>, Τα αποδημητικά πουλιά >>>>,  Η αποταμίευση >>>>, Τα πρωτοβρόχια >>>>,  Η σπορά το φθινόπωρο >>>>, Ο τρύγος >>>>, Τα φρούτα το φθινόπωρο >>>>, Φθινοπωρινοκατασκευές! >>>>