Αποταμίευση 31-10-18

Μαθαίνουμε για την αποταμίευση,  με κατασκευούλες

 

00DSC06548.JPG 00DSC06549.JPG 00DSC06550.JPG 00DSC06551.JPG 00DSC06552.JPG 00DSC06553.JPG 00DSC06554.JPG 00DSC06555.JPG 00DSC06557.JPG 00DSC06577.JPG 00DSC06578.JPG 00DSC06579.JPG 00DSC06580.JPG 00DSC06581.JPG 00DSC06582.JPG 00DSC06583.JPG 00DSC06584.JPG 00DSC06585.JPG 00DSC06586.JPG 00DSC06587.JPG 00DSC06588.JPG 00DSC06589.JPG 00DSC06590.JPG 00DSC06592.JPG 00DSC06593.JPG 00DSC06594.JPG 00DSC06596.JPG 00DSC06597.JPG 00DSC06598.JPG 00DSC06600.JPG 00DSC06601.JPG 00DSC06602.JPG 00DSC06603.JPG 00DSC06604.JPG 00DSC06605.JPG 00DSC06606.JPG 00DSC06607.JPG 00DSC06608.JPG 00DSC06615.JPG 00DSC06616.JPG 00DSC06617.JPG 00DSC06618.JPG 00DSCF0375.JPG 00DSCF0376.JPG 00DSCF0377.JPG 00DSCF0378.JPG 00DSCF0379.JPG 00DSCF0380.JPG 00DSCF0381.JPG 00DSCF0382.JPG 00DSCF0383.JPG 00DSCF0384.JPG 00DSCF0385.JPG 00DSCF0386.JPG 00DSCF0387.JPG 00DSCF0388.JPG 00PA290095.JPG 00PA290096.JPG 00PA290097.JPG 00PA290098.JPG 00PA290099.JPG 00PA290100.JPG 00PA290101.JPG 00PA290102.JPG 00PA290103.JPG 00PA290104.JPG 00PA290105.JPG 00PA290106.JPG 00PA290107.JPG 00PA290108.JPG 00PA290109.JPG 00PA300110.JPG 00PA300111.JPG 00PA300112.JPG 00PA300113.JPG 00PA300114.JPG 00PA300115.JPG 00PA300116.JPG